Article Index

Ivan Krstitelj i Isus Krist

Prije nego je rođen onaj koji će pripremiti put Mesiji, anđeo je rekao svećeniku Zahariji: 
 
"žena tvoja Elizabeta rodit će ti sina! Daj mu ime Ivan! Radovat ćeš se i veseliti i mnogi će se obradovati rođenju njegovu, jer će biti velik u očima Jehovinim." (Lk 1:13-15).
 
Kad je došlo vrijeme Ivan Krstitelj je pozvan te je u Judejskoj pustinji počeo sa svojom službom. Vrlo brzo je na sebe skrenuo pažnju kao prorok poslan od Boga koji je pokajničke Židove nastojao pripremiti za Božje kraljevstvo (Mt 11:12). Neki iz naroda su u to vrijeme Ivana smatrali velikim prorokom, a neki su čak mislili da je on Mesija (Krist). Budući da je narod trebao svoju pažnju usmjeriti na Isusa, a ne na njega, Ivan im je ukazao da je među njima netko tko je ‘veći’ od njega, rekavši:

"Među vama stoji jedan kojeg vi ne poznajete, onaj koji za mnom dolazi, a kome ja nisam dostojan odvezati remenje na sandalama (jer je veći od mene)."  (Iv 1:25-27)

Ivan je sa ovom izjavom ljudima skrenuo pažnju na onoga koji dolazi i koji je ‘veći’ od njega. Zanimljivo je zapaziti da je Isus kasnije to također izjavio na sličan način kad je rekao:

"Među rođenima od žene nije ustao veći od Ivana Krstitelja, ali tko je manji u kraljevstvu nebeskom, veći je od njega."  (Mt 11:11)

Kao što smo napomenuli Watchtower tvrdi da Isus ovdje uspoređuje tadašnje Isusove učenike sa Ivanom, a koji će biti ‘veći’ od Ivana Krstitelja jer će oni za razliku od njega na nebu sjediti na ‘prijestoljima’. Također tvrdi da Ivan neće ući u nebesko kraljevstvo jer je umro "prije nego Krist potvrđuje savez, odnosno ugovor sa svojim učenicima da budu suvladari s njim u Božjem kraljevstvu" (vidi Stražarska kula, 15.1.2008. str.21. st. 5; Najveći čovjek, 38. pogl.). No, da li je Isus usporedio Ivana sa svojim učenicima i tako ukazao na razliku između njega i njih? Da li je ovdje govorio o nekom ugovoru za prijestolja ili njegove riječi imaju ono značenje koje se može raspoznati u gore navedenim stavcima iz Ivana 1:25-27 i Mateja 11:11, koji očito nose istu misao? Da bi Isusove riječi razumjeli u kontekstu onog vremena trebamo im obratiti više nego običnu pažnju.

S izjavom da nitko ‘među rođenima od žene’ nije bio veći od Ivana, Isus nije mislio na sve ljude svijeta nego na određenu grupu ljudi jer nitko od te grupe ljudi nije bio veći od Ivana. Na koga je Isus mislio? Uzmimo u obzir da je Isus neposredno prije ove izjave mnoštvu ljudi govorio o Ivanu kao o velikom ‘proroku’ (vidi Mt 11:7-10). Isus ga je očito usporedio samo sa Božjim prorocima koji su živjeli prije njega, a ne sa svim ljudima. Tu činjenicu nikako ne smijemo zanemariti jer Isusova izjava u sebi krije Božje djelo po kojem je Ivanova služba uspoređena sa ‘prorocima’ koji su bili ‘manji’ od njega, jer nitko od njih nije predstavljao 'Iliju koji je trebao doći' (vidi Mt 11:14). Tako u ovom prvom dijelu rečenice saznajemo da nitko od tih ranijih proroka nije ‘ustao’ veći od Ivana jer je samo on bio taj 'Ilija' (najveći prorok).

Glagol ‘ustati’ ‘podignuti’ se u Bibliji ne koristi za bilo koga nego samo za pojedine osobe koji su trebali poslužiti Bogu i narodu. Oni su pozvani i izdvojeni iz naroda kako bi izvršili Božje djelo. Kad je Bog želio izvršiti neko svoje djelo preko svojih izabranika onda je rekao: “Sada ću ustati”, kaže Jehova, “sada ću se uzvisiti, sada ću se podignuti“ (Iz 33:10). Kad je Isus skrenuo pažnju na lažne proroke onda je rekao da će ‘ustat lažni proroci’ (Mt 24:24).

Prema tome Isus ne uspoređuje Ivana sa svim ljudima, nego samo sa onima koji su između njih ‘ustali’ na način da ih je Jehova izabrao i postavio u službu ‘proroka’. Svi su oni po svojoj ulozi bili ‘manji’ od Ivana za kojega je anđeo rekao da će biti "velik u očima Jehovinim" (Lk 1:15). Samim tim Isus u nastavku svoje rečenice također govori o proročkoj ulozi onoga ‘tko je manji u kraljevstvu nebeskom’, te ukazuje na tog ‘proroka’ kojeg je Jehova u to vrijeme ‘podignuo’ među njima, a koji je bio ‘veći’ od Ivana čime je ukazao na ispunjenje proročanstva kojega je izrekao Mojsije

"Proroka iz tvoje sredine, od braće tvoje, kao što sam ja, podignut će ti Jehova, Bog tvoj." (5.Mo 18:15,18)

Prema tome, gledište Watchtowera ne može opstati jer je u Mateju 11:11 zanemaren pojam 'ustati' koji se ne može odnositi na bilo koga nego samo na Božje proroke. Samim tim je zanemareno i sve ostalo što je Isus tom prilikom spomenuo.

Što vidimo u izrazu: ‘tko je manji u kraljevstvu nebeskom’?  Da li vidimo jednu osobu ili više osoba?  Na koje se vrijeme odnosi ova misao – na tadašnje ili na buduće?

Watchtower ovaj dio rečenice koristi kako bi ukazao da je riječ o ljudima koji će po hijerarhiji biti ‘veći’ od Ivana čak i ukoliko budu ‘manji’ od drugih Isusovih suvladara na nebu. Oni bi u svakom slučaju bili ‘veći’ od Ivana jer će on biti samo njihov podanik, a time i manji od svakog od njih. No, Isus nije govorio o hijerarhijskom ustrojstvu Božjeg kraljevstva nego o nečem drugom. On u ovoj izjavi govori o proročkoj službi i stavlja naglasak na samo jednu osobu koja je ‘manja u kraljevstvu nebeskom’ a ipak veća od Ivana. Naime, ako bi tumačili da je zaista riječ o više osoba u vremenu koje još nije nastupilo onda bi izjava imala ovakav smisao:

 [svaki onaj] ‘tko [bude] manji u kraljevstvu nebeskom’    (perfekt-budućnost)

... a ako želimo istaknuti samo jednu osobu u vremenu koje je započelo onda imamo ovaj smisao:

[onaj] ‘tko je manji u kraljevstvu nebeskom’                    (prezent-sadašnjost)

Da bi izabrali točnu misao moramo ovu izjavu promatrati u kontekst cijelog teksta, pa čak i u kontekstu tog vremena. U kontekstu svega onoga što je tom prilikom Isus rekao, nigdje se ne da naslutiti da je želio skrenuti pažnju na određene ljude koji će u budućnosti biti ‘veći’ od Ivana. Da je mislio na njih, Isus time ne bi postigao ništa jer bi mnoštvu ljudi koje ga je slušalo rekao nešto što nitko od njih ne bi mogao razumjeti. Isus u svojoj izjavi ne spominje neko vrijeme u dalekoj budućnosti kada će nebesko kraljevstvo ‘doći’, nego ono, za Židove, značajno vrijeme koje je bilo u tijeku. Naime, u to je vrijeme - kako je Isus znao reći - ‘kraljevstvo Božje bilo među njima’, što znači da je među njima bio i ‘onaj’ prorok tko je ‘manji u kraljevstvu nebeskom’ (Lk 17:21; Mt 6:10). Da, oni su trebali znati da ‘među njima stoji jedan prorok kojeg još ne poznaju’ a koji je bio ‘manji u kraljevstvu nebeskom’. Isus tako spominje samo dvije osobe koje su u to vrijeme imale značajnu ulogu među Židovima, a to su:

  1. Ivan Krstitelj – do tada ‘najveći’ prorok rođen od žene
  2. Isus - onaj ‘tko je manji u nebeskom kraljevstvu’ a ipak ‘veći’ od Ivana

Isus u gornjoj izjavi nije otvoreno rekao: "ja sam Mesija", niti "ja sam veći od Ivana", ali zato daje naslutiti da je mislio na sebe. Naime, odmah nakon ove izjave, on uz Ivana Krstitelja spominje sebe kao sina čovječjeg kojeg su ljudi tada prezrivo odbacivali odnoseći se prema njemu kao ‘najmanjemu’ ili ‘najnižemu’ od ljudi. Zato je u nastavku svoju izjavu nadopunio govoreći tim Židovima o Ivanu i o sebi sljedeće: 

"Naime, došao (ustao) je Ivan, koji nije ni jeo ni pio, a ipak su govorili: ‘Demon je u njemu.’ Došao (ustao) je Sin čovječji, koji jede i pije, a opet se govori: ‘Gle izjelice i pijanice, prijatelja poreznika i grešnika!’ Ali mudrost opravdavaju djela njezina" (Mt 11:18,19; vidi 13:54,57).

Isus ovom izjavom ponovno skreće pažnju na dvije istaknute osobe u ulozi Božjih proroka. Glagol ‘došao’ ili ‘doći’ se povezuje sa ranijom glagolom ‘ustao’ ili ‘ustati’ kojim se ukazuje na one koji su ‘došli’ u Božje ime, a koji su po Božjoj volji ‘ustali’ da izvrše Božje djelo. Isusova djela su trebala ljudima onog vremena pomoći da prepoznaju tko je taj ‘manji’ a ipak ‘veći’ od Ivana, a time i od svih drugih proroka (vidi Mt 12:41,42).

Kad je Isus rekao da ‘među rođenima od žene nije ustao veći od Ivana Krstitelja’, onda bi pomislili da je Ivan bio veći prorok i od Isusa jer znamo da je i Isus bio prorok rođen od žene (Ga 4:4). No, u ovom prvom djelu rečenice Isus ne uspoređuje Ivana sa sobom nego samo sa onim ‘svetim prorocima iz starog doba’ koji su proricali za Krista i najavljivali njegov dolazak (Dj 3:18,21,24). Naime, s Ivanom, završava jedno razdoblje, "jer su" - kako kaže Isus nakon svoje izjave - "svi, Proroci i Zakon proricali do Ivana" (Mt 11:13).

U tom proteklom razdoblju (do Ivana, uključujući i Ivana) Ivan je bio najveći ‘prorok’. Bio je velik po tome što je unaprijed najavljen da će doći kao ‘glasnik’ u ulozi proroka Ilije (Ml 4:5; Mt 11:9,10,14). Bio je nazirej Božji kojega je Jehova pomazao svetim duhom još od majčine utrobe. Isus je rekao da je Ivan "mnogo više od proroka" jer je on taj koji priprema put Mesiji (Mt 11:9; 14:5; Lk 1:76). Ivan je bio velik i po tome jer se ‘otada objavljuje dobra vijest o kraljevstvu Božjem’ čime je najavio skori dolazak Mesije (Lk 16:16). On je prije Isusa počeo ljudima govoriti: "Pokajte se, jer se približilo kraljevstvo nebesko" (Mt 3:2). Bio je velik jer je njegovo krštavanje bilo ‘s neba’ (Mt 21:25,26). Čak je krstio Isusa te ga je predstavio svojim učenicima. Zato je Ivan po svojoj ulozi i prednosti koju mu je dao Bog bio najveći od svih dotadašnjih proroka (Lk 1:15).

Isus se stoga osvrće na razdoblje koje završava s Ivanom kao najvećim prorokom između svih koji su najavljivali dolazak Mesije. No, s Isusom započinje jedno novo i značajnije razdoblje koje je najavljeno daleko prije nego su Proroci i Zakon postavljeni od Boga. S tim se novim razdobljem u pravom smislu riječi približilo nebesko kraljevstvo kojeg su Židovi očekivali. Isus je ispunio Zakon i Proroke, a upravo su oni govorili o veličini onoga koji će se prepoznati kao ‘manji’ u nebeskom kraljevstvu (Mt 5:17,18). To se lako može raspoznati u načinu izražavanja koji je Isus često koristio. Tako je jednom drugom prilikom rekao svojim učenicima: 

"Jer tko se među svima vama vlada kao manji, taj je velik." (Lk 9:48b)

Isus je bio taj tko se ‘među njima’ vladao kao ‘manji’ jer je na kraju svoje službe rekao: "Jer tko je veći, onaj koji je za stolom ili onaj koji poslužuje? Nije li onaj koji je za stolom? A ja sam među vama kao onaj (manji) koji poslužuje" (Lk 22:27; usporedi Mk 10:43-45). To ga je učinilo ‘velikim’ u Jehovinim očima. Zato je mogao reći za sebe da je ‘veći’ od Ivana što se raspoznaje u drugom dijelu rečenice Mateja 11:11 koja glasi 

"ali tko je manji u kraljevstvu nebeskom, veći je od [Ivana]".

U to su vrijeme Židovi bili u očekivanju Mesije. Za njih je bilo važno da Isusa prepoznaju kao onoga o kome su pisali proroci. Ono što je Isus pokušavao i riječima i djelima dokazati jest to da je on taj Mesija, a ne Ivan, jer su za Ivana mnogi mislili: "Nije li on možda Krist" (Lk 3:15). Iako su neki i Ivana prezirali, bilo je mnogo onih koji su ga tada smatrali većim od Isusa koji je tek počeo svoju službu. To razmišljanje je trebalo promijeniti kako nitko ne bi bio u zabludi. Budući da Isus nije nikad za sebe javno govorio da je Mesija, ipak je tom prilikom, u drugom dijelu rečenice, dao naznaku da je među njima netko tko je ‘veći’ od Ivana. Ivan je to znao. No, to su trebali spoznati i svi Židovi. Židovi su znali da je oko 600 godina ranije Sedecija bio zadnji kralj koji je sjedio na Božjem prijestolju u Jeruzalemu. Jehova je tada rekao za njega: 

"Skini turban i odloži krunu! Do promjene će doći. Uzvisi što je nisko [manjega], ponizi visokoga. …[kruna] neće biti ničija dok ne dođe onaj koji po Zakonu ima pravo na nju i njemu ću je dati." (Ez 21:26,27)

Isus je bio taj koji je trebao dobiti tu ‘krunu’ jer je anđeo rekao njegovoj majci: 

"…rodit ćeš sina… On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Jehova Bog dat će mu prijestolje Davida, oca njegovog i on će kraljevati…" (Lk 1:32,33)

Židovi su stoga trebali spoznati da se među njima nalazi Isus kao onaj koji je ‘manji’ ili ‘niski’, a kao budući kralj ipak ‘veći’ od svih proroka pa čak i od Ivana Krstitelja. On je bio taj obećani Mesija kojega su očekivali i za kojeg su mogli čitati u Danijelovom proročanstvu da će Jehova nad kraljevstvom ljudskim postaviti "najnižega od ljudi" (Da 4:17). O tome je prorekovao i prorok Izaija ovim riječima: 

"Prezren je bio i izbjegavan od ljudi… odveli su ga kao janje na klanje…" (Iz 53:3,7; Mt 26:68)

To je potvrdio Ivan Krstitelj kad je nakon što je krstio Isusa pokazao na njega i rekao: "Evo Janjeta Božjega koji odnosi grijeh svijeta" (Iv 1:29). Kad je Isus došao Ivanu da ga krsti tada mu je Ivan rekao: "Ti mene trebaš krstiti, a ti dolaziš k meni? A Isus mu je odgovorio: ‘Pusti sada, jer nam dolikuje da tako izvršimo što je pravedno‘" (Mt 3:13-15). Bilo je pravedno da se Isus, koji je trebao biti ‘veći’ od Ivana, ponizi ispred njega i pokaže kao ‘manji’. U situaciji kad je Ivan krstio Isusa, možemo reći kao i Pavle "da manji prima blagoslov od većega" (He 7:7). Tko je ‘manji’ – onaj koji krštava ili onaj koga on krsti? Isus je time što se dao krstiti u vodi od samog Ivana, pokazao da je ‘manji u nebeskom kraljevstvu’ zbog službe koja je trebao izvršiti među ljudima. No, po ulozi Mesije koju je odmah nakon toga primio svetim duhom, Isus je postao ‘veći’ od Ivana. Zato je Ivan Krstitelj narodu najavio da će Krist biti jači a time i veći od njega (Lk 3:15,16; Mt 3:11). Čak je rekao: 

"On mora rasti [biti veći], a ja se moram umanjivati [biti manji]." (Iv 3:30)

Ivan Krstitelj se potpuno umanjio kad je dospio u zatvor. Prestao je djelovati, a njegovo je propovijedanje o nebeskom kraljevstvu nastavio Isus (Mt 4:17). Treba uzeti u obzir da je Ivan već bio u zatvoru kada je Isus ovom prilikom govorio o njegovoj i svojoj veličini. Čak je neposredno prije gornje izjave poslao Ivanu u zatvor ohrabrujuće vijesti o svom djelovanju nakon čega želi okupljenom mnoštvu sa tom izjavom skrenuti pažnju da se sada među njima nalazi netko tko je ‘veći’ od Ivana (Mt 11:2-11). Isus je taj koji je u to vrijeme bio među njima kao zakonski zastupnik Božjeg kraljevstva i koji je kao sin čovječji poslan od Boga. 

Kad je Isus za sebe rekao: "Sin čovječji nije došao da mu služe, nego da služi" onda je naglasio da je po tom pitanju bio ‘najmanji’ u nebeskom kraljevstvu koje je u tom vremenu već ‘bilo među njima’ (Mt 20:28; Lk 17:21). Trebao je među njima biti najveći kao kralj kojemu su trebali iskazati najveće počasti, ali on se poput Davida "odrekao samog sebe i uzeo obličje roba i postao sličan ljudima [postao manji]. Povrh toga, kad je obličjem postao čovjek, ponizio se i postao poslušan sve do [sramotne] smrti i to smrti na mučeničkom stupu" (Flp 2:7,8). U točno određeno vrijeme kad je s 30 godina postao punoljetan i tako obličjem postao čovjek, on je na sebe svjesno preuzeo ulogu roba a ne kralja, kako bi najprije postradao na mučeničkom stupu. Isus je umro sramotnom smrću kao bogohulnik, a time i kao ‘najniži’ od ljudi i kao ‘najmanji’ u Božjem tj. nebeskom kraljevstvu.

Ivanu Krstitelju je pripadala prednost da zastupa to kraljevstvo i zato će imati prednost da bude njegov sudionik (Mt 19:29; 25:34). On je po ulozi proroka bio ‘manji’ od Isusa koji je bio obećani Prorok i Mesija, a to su trebali spoznati i Židovi koji su u svoje vrijeme očekivali Mesiju. Židovi su stoga trebali prepoznati Isusa kao ‘najnižeg’ ili ‘najmanjega’ u nebeskom kraljevstvu, a koji je kao obećani Prorok ipak bio‘veći’ i od Mojsija i od Ivana Krstitelja (5.Mo 18:18). Neki su Židovi to prepoznali prije Isusove mučeničke smrti, a mnogi poslije njegovog uskrsnuća (Iv 5:36).

Isus je već na samom početku svoje službe morao skrenuti pažnju ljudima koji su ga slušali, da njega ne prihvate samo kao čovjeka rođenog od žene, nego prije svega kao sina čovječjeg koji je rođen od Boga i koji je spreman biti ‘manji’ da im služi. Za njega je bilo najavljeno: 

"On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega." (Lk 1:32)

Njegova veličina je potvrđena nakon njegovog krštenja u vodi. Nakon krštenja Isus je bio pomazan svetim duhom kao izabrani i unaprijed određeni Mesijanski vođa (Lk 3:21,22; Da 9:25). Nakon krštenja ga je Jehova izdvojio iz naroda da bude njihov pomazani Pastir i Vođa, kao što je to učinjeno s Davidom kojemu je Jehova rekao: 

"…ja sam te uzeo …da budeš vođa narodu mojemu Izraelu." (1.Lje 17:7)

Isus je bio ‘manji’ i najniži od ljudi, a postao je Vođa kome se i Ivan spremno podložio (Mt 23:10; Lk 7:20-22). Ivan je znao da je on ‘manji’ od Isusa. No i Židovi su tu činjenicu trebali prihvatiti. Zato im je Isus rekao: 

"Ivan je bio svjetiljka koja gori i sja, a vi ste se samo načas htjeli radovati njegovom svjetlu. Ali ja imam svjedočanstvo veće od Ivanovog, jer djela koja mi je Otac dao da izvršim, sama ta djela koja činim svjedoče o meni da me Otac poslao." (Iv 5:36)

Ovom izjavom je Isus još jednom istakao sebe kao onog koji je ‘veći’ prorok od Ivana. U tom bi kontekstu trebali razumjeti i Isusove riječi iz Mateja 11:11:

"Među [prorocima] rođenima od žena nije ustao veći od Ivana Krstitelja; ali [Sin čovječji kao onaj] tko je manji u nebeskom kraljevstvu, veći je [prorokod njega"