Article Index

GOSPODINOV UPRAVITELJ (2.dio)

Pitanja: Zašto je Watchtower 2012. godine potpuno izmijenio učenje o 'vjernom robu'? Što je sve promijenjeno? Kako je bilo moguće da je prijašnje (pogrešno) učenje opstalo preko 80 godina? Da li je ovo novo tumačenje usklađeno s Biblijom? Naime, kada je Isus postavio svog upravitelja u službu u svojoj skupštini? Kada njegov upravitelj treba biti postavljen nad cijelim njegovim imanjem? U koje je vrijeme upravitelj počeo davati duhovnu hranu? Da li su apostoli bili postavljeni u službu Gospodinovog upravitelja ili je tu službu Isus dodijelio tek prvim članovima Upravnog odbora Društva Watchtower? Da li su prvi kršćani imali organiziran sustav za dijeljenje duhovne hrane? Da li je sustavan način distribucije duhovne hrane putem mjesečnih tiskanih izdanja, kojeg provodi Watchtower, dokaz za određivanje tko je Gospodinov upravitelj? Da li starješine sudjeluju u dijeljenju duhovne hrane ili taj zadatak imaju samo članovi Vodećeg tijela? Koji status su izgubili članovi Vodećeg tijela po novom tumačenju? Koje nelogičnosti se pojavljuju sa tvrdnjom da je Gospodinova žetva i sakupljanje 'pšenice' započela 1919-te godine i da je samim tim Isus tek tada postavio svog upravitelja u Skupštini?“Tko je dakle vjerni i razboriti upravitelj kojeg će gospodar njegov postaviti nad služinčadi svojom da im daje hranu u pravo vrijeme?“ 

(Luka 12:42)

Deset godina nakon što sam istraživao ovu temu i svoje argumente i zaključke iznio u prvom dijelu sveska, došlo je na snagu novo tumačenje pojma “vjerni i razboriti rob“. Na 128. godišnjoj skupštini Watch Tover Bible and Tract Society of Pansilvanija, održanoj 6.10.2012. godine je uvedeno novo tumačenje koje je donekle izbacilo neke nelogičnosti o kojima sam do sada pisao. No, smatram da te izmjene nisu ispravile sve što je trebalo ispraviti jer se prije svega išlo za tim da Vodeće tijelo zadrži jedinstveni autoritet. Te izmjene i nova tumačenja su prezentirana u Stražarskoj kuli od 15.srpnja 2013. godine u seriji članaka u kojima je navedeno niz novih tvrdnji:

  • Isus Krist je 'vjernog i razboritog roba' imenovao tek 1919. godine, što znači da po tom novom tumačenju taj 'rob' nije imenovan niti je postojao od 33. godine kada je osnovana kršćanska skupština.
  • Apostoli i drugi starješine prvog stoljeća nisu predstavljali 'vjernog i razboritog roba' nego su postavljeni samo u nadgledničku službu. Oni su sačinjavali malu grupu starješina u Jeruzalemu kao Vodeće tijelo koje je nadgledavalo sve skupštine i duhovno hranilo sve vjernike.
  • Nakon smrti apostola se u skupštinu uvukao otpad u obliku 'kukolja' tako da u vrijeme zajedničkog rasta 'pšenice' i 'kukolja' Isus nije nikoga ovlastio da daje duhovnu hranu njegovim slugama. To je bilo omogućeno tek nakon provedene 'žetve' i čišćenja koje je trajalo od 1914-1919. godine kada je Isus ustvrdio da 'pšenica' u najvećoj mjeri raste samo u zajednici Istraživača Biblije te da je stoga samo njih trebalo pročistiti i dati im povjerenje da ga zastupaju na Zemlji.
  • Brat C.T. Russell po novom tumačenju nije pripadao klasi 'vjernog roba' jer je umro prije 1919. godine niti su Istraživači Biblije prije te godine imali 'vjernog i razboritog roba' preko kojih je Isus hranio svoje sluge.
  • 1919. godine je Isus imenovao i postavio predsjednika društva Watchtower brata J.F. Rutherforda i Upravno tijelo  za svog 'vjernog i razboritog roba'. Od tada tog 'roba' sačinjavaju samo ljudi unutar Vodećeg tijela koji služe kod pripremanja i davanja duhovne hrane. Njih treba gledati kao i apostole u Jeruzalemu, odnosno kao jednu malu skupinu preko koje Isus hrani mnoge. Oni služe u centrali WT na pripremanju i distribuciji duhovne hrane. Pojedini članovi vodećeg tijela ne moraju biti članovi 'vjernog roba' ukoliko ne sudjeluju u donošenju odluka u vezi pripremanja i distribucije duhovne hrane.
  • Budući da 'vjernog roba' treba gledati kao grupu a ne kao pojedince, onda oni kao jedinstveno Tijelo ne mogu postati 'zli rob', čime se Isusove riječi o 'zlom robu' treba gledati samo kao upozorenje ili pretpostavka koja se neće nikad ostvariti.
  • 'Vjerni rob' će tek u Božjem kraljevstvu biti postavljen nad cijelom Isusovom imovinom čime prestaje važiti taj status kojeg su sami sebi dodijelili.

Analizom ovog novog tumačenja sam uvidio da je sada samo zadnja tvrdnja potpuno suglasna s Biblijom dok su druge rezultat tradicionalnog mišljenja koje se oslanja na nekim drugim pogrešnim gledištima. Sama činjenica da su tek sada, nakon toliko godina i desetljeća, “vjernog i razboritog roba“ doveli u vezu sa Vodećim tijelom, govori da je riječ o špekulativnom tumačenju. Naime, Vodeće tijelo nije postojalo 1919-te godine, ali ako ga povezuju s Upravnim odborom poduzeća Watctower, na čelu s predsjednikom tog Društva i ako su oni bili imenovani u svojstvu 'vjernog roba' od samog Isusa Krista, onda su još tada trebali tu stvar razumjeti, a ne dozvoliti da se sve do danas svima nama daje pogrešna slika, a time i pogrešan odgovor na pitanje koje je Isus postavio kad je rekao: “tko je taj vjerni i razboriti rob“. No, da li su sada dali točan odgovor na to pitanje? Prisjetimo se što su do nedavno govorili za tumačenje koje su sada odbacili. U Stražarskoj kuli od 1.2.1995. na str.13. su napisali:

“Tijekom narednih godina, Jehova je progresivno svraćao pažnju svojih slugu na te važne pojedinosti. Godine 1927, to je uključivalo jasno razumijevanje da je ”vjerni i razboriti rob“ čitavo tijelo duhom pomazanih kršćana na Zemlji...“

Kad nam se proteklih godina govorilo da je ovo ranije tumačenje jasno razumljivo, onda nam se poručilo kako nemamo potrebu to dovoditi u pitanje jer Vodeće tijelo uz pomoć svetog duha može govoriti samo istinu. Da bi se dalo težinu takvoj tvrdnji nama je rečeno kako je 'Jehova progresivno svraćao pažnju' na te važne pojedinosti. Da li je Bog mogao biti uključen u takvo pogrešno razumijevanje? Kao što vidimo, sada su te važne pojedinosti odbačene kao što se odbacuje laž, pa se na kraju može samo konstatirati da su to bile samo dogmatične izjave, odnosno izjave koje je u to vrijeme trebalo bespogovorno prihvatiti bez preispitivanja. Isto tako je i sa nekim drugim tumačenjima koja se nisu konzultirala sa izvornim hebrejskim kontekstom. Sada kada se spoznalo da je to ipak bilo krivo razumijevanje, postavlja se pitanje, da li oni mogu sa svojim autoritetom i novim argumentima zaista reći da sada imaju 'jasno razumijevanje' o toj važnoj temi. Ako je tako, onda se ovo novo učenje nikako ne smije zasnivati na pogrešnim argumentima. Međutim, kao što sam naglasio, pogrešnih argumenata ponovo ima. Pogledajmo, koje se argumente Watctower uzeo u obzir kako bi vidjeli da li ih Biblija zaista podupire ili ih možda pobija.