Article Index

ISUSOV DOLAZAK  (3. dio)


Pitanja: Kakvu ulogu ima Mihael pri Isusovom povratku na zemlju? Da li su Isus i arhanđeo Mihael jedna te ista osoba? Tko je Mihael i kakve zadatke je izvršavao na zemlji? Da li je Mihael jedini arhanđeo ili jedan od nekoliko arhanđela? Kako možemo iz Biblije saznati kako je organizirana i kako funkcionira anđeoska vojska pod vodstvom arhanđela? Kako će anđeli objaviti svijetu da je Isus stigao na zemlju? Da li je Isus postavljen da upravlja nebeskom organizacijom ili zemaljskom?


"Kad Sin čovječji stigne u slavi svojoj i svi anđeli s njim, tada će sjesti na slavno prijestolje svoje." (Matej 25:31)

Biblija kaže da će Isus doći sa svojim svetim anđelima. S druge strane u njoj čitamo o jednom visokopozicioniranom anđelu koji se zove Mihael. No, Watchtower tvrdi da su Isus Krist i arhanđeo Mihael jedna te ista osoba. Naime, ona tvrdi da postoji samo jedan arhanđeo – Mihael, odnosno da je to, nitko drugi do Isus Krist na svom nebeskom položaju prije inkarnacije u čovjeka i poslije uznesenja na nebo. Knjiga ‘Raspravljanje’ (WT) u vezi te tvrdnje donosi neke zaključke:

“Ime arhanđela Mihaela javlja se svega pet puta u Bibliji. Veličanstvena duhovna osoba koja nosi to ime opisana je kao “jedan od prvih Knezova”, “veliki knez koji štiti sinove [Danijelovog] naroda” i “arhanđeo” (Da 10:13; 12:1; Juda 9). Ime Mihael znači “tko je kao Bog?” To ime očigledno opisuje Mihaela kao osobu koja predvodi u zastupanju Jehove kao Vrhovnog Vladara i u uništavanju Božjih neprijatelja. U 1. Solunjanima 4:16 zapovijed Isusa Krista da počne uskrsnuće opisana je kaoglas arhanđela”, a u Judi 9 piše da se arhanđeo zove Mihael. Da li bi bilo prikladno Isusov zapovjednički poziv usporediti s pozivom nekoga tko ima niži položaj od njega? Dakle, razumno je zaključiti da je arhanđeo Mihael zapravo Isus Krist. (Zanimljivo je da se izraz “arhanđeo” u Bibliji nikad ne javlja u množini, što ukazuje na to da postoji samo jedan arhanđeo.). U Otkrivenju 12:7-12 stoji da su Mihael i njegovi anđeli ratovali protiv Sotone te zbacili njega i njegove zle anđele s neba. Taj se događaj opisuje u povezanosti s postavljanjem Krista za Kralja. Isusa se kasnije opisuje kako vodi nebeske vojske u rat protiv naroda ovoga svijeta (Otkr. 19:11-16). Nije li logično zaključiti da će upravo Isus poduzeti korake i protiv onoga kojeg je opisao kao “vladara ovog svijeta”, Sotone Đavla? (Ivan 12:31). U Danijelu 12:1 govori se da će “Mihael ustati” kako bi izvršio presudu i to se povezuje s “vremenom tjeskobe kakve nije bilo otkako je naroda pa do tog vremena”. Te riječi opisuju ono što će doživjeti narodi kad Krist bude izvršio osudu nad njima. Sve navedeno ukazuje na to da se Božji Sin zvao Mihael prije nego što je došao na Zemlju te da nakon svog povratka na nebo kao proslavljeni duhovni Sin Božji i dalje nosi to ime.“ (str. 129,130)

Ovdje se iznose nekoliko tvrdnji zbog kojih se Isusa izjednačava s Mihaelom:

  • zato što je Mihael ‘veliki knez’ - ‘arhanđeo’
  • zato što se izraz ‘arhanđeo’ u Bibliji ne nalazi u množini nego u jednini
  • zato što se Isusov glas dovodi u vezu s ‘glasom arhanđela’
  • zato što se izraz ‘Mihael i njegovi anđeli’ podudara s izrazom ‘Isus i njegovi anđeli’
  • zato što Mihael ‘štiti i pomaže Božji narod’
  • zato što Mihael ‘ratuje protiv Sotone’
  • zato što Mihael ‘ustaje u vrijeme tjeskobe kada će se izvršiti presuda nad svijetom’

Da li je iz gore spomenutih Biblijskih izvještaja očigledno, razumno i logično zaključiti da su Isus i Mihael ista osoba? Možda na prvi pogled izgleda da se sve ovo može uzeti kao potvrda tog zaključka. No, poznato je da neke kršćanske zajednice tvrde i uče da su Isus i Jehova Bog jedna te ista osoba i to na temelju biblijskih stavaka u kojima se za oboje koriste slični izrazi i gdje piše da Isus vrši djela koja se pripisuju samo Bogu. Tako na primjer Biblija kaže da je Jehova Spasitelj i da nema drugog Spasitelja osim Njega (vidi Iz 43:11; 45:21). Onda čitamo da je Isus Spasitelj svijeta (Lk 2:11; 1.Iv 4:14). Zatim čitamo da je Jehova Svetac i Otkupitelj (Iz 30:15; 41:14; 54:5). To isto se kaže za Isusa (Mk 1:24; Dj 3:14; 1.Pet 1:18,19; Ot 5:9). U Bibliji čitamo da je Jehova Kralj kraljeva i Gospodar gospodara, a to isto se kaže i za Isusa (1.Tim 6:15; Ot 19:16). Pred Jehovom će se pokloniti svako koljeno, ali i pred Isusom (Iz 45:23; Flp 2:10). No, kad se sagleda kontekst i smisao nekih riječi koje prave razliku između Jehove Boga i Isusa Krista, onda nikako ne možemo tvrditi da je riječ o jednoj te istoj osobi i to su predstavnici Watchtowera razlučili kako bi zastupali istinu o Bogu i njegovom pomazaniku (Kristu). Zašto to nisu razlučili kad je u pitanju istina o Isusu i anđelu Mihaelu za koje i dalje tvrde da su jedna te ista osoba?

Uzmimo sada Bibliju i razmotrimo što je istina i to je s jednog sasvim drugog ugla koji je logičniji jer nam daje uvid u to tko je zapravo arhanđeo Mihael. Knjiga 'Posljednji Adam' iznosi dovoljno biblijskih i drugih argumenata koje dokazuju da Isus nije postojao prije svog rođenja, pa samim tim otpada tvrdnja da je on arhanđeo Mihael koji je postojao prije Isusa. Isus i Mihael su dva različita bića, a budući da će po nadahnutim riječima apostola Pavla 'Bog suditi svijetu preko čovjeka Isusa', a ne preko Mihaela, onda će Mihael očito pomagati Isusu u ostvarivanju Božjeg nauma sa zemljom i ljudima (Dj 17:31). Zato ćemo ovdje malo pobliže objasniti sve u vezi Mihaela i nebeskih tajni koje su sakrivene od ljudskih očiju, a koje možemo dokučiti povezujući ih sa nekim zemaljskim stvarima koje su u prošlosti imale nebesku dimenziju.

Riječ ‘arhanđeo’ znači ‘predvoditelj anđela’. Ta se riječ nalazi samo u Kršćanskim grčkim spisima gdje u grčkom jeziku prefiks ‘arh’ znači ‘vlast’, i može se odnositi na anđela koji je ‘prvi’ ili ‘glavni’. Korijen grčke riječi ‘άρχ’ (‘vlast’) se nalazi u izrazu  ‘vrhovništva’, ‘poglavarstva’ (άρχαί); u izrazu ‘poglavar’ (άρχηγός); u izrazu ‘vladar’ (άρχόντω), i u izrazu ‘arhanđeo’, (άρχάγγελος). Tako se izraz ‘arhanđeo’ dovodi u vezu sa ‘vlastima’ i  ‘poglavarstvima’ jer je on ‘vladar ili poglavar anđela’, a preko njih upravlja nižim oblicima vlasti.

Jedini ‘arhanđeo’ kojega Biblija spominje po imenu je ‘Mihael’. U Hebrejskim spisima se za njega spominju drugi izrazi koji imaju slično značenje, naime ‘prvi knez’, ‘veliki knez’ i ‘najviši knez’. To su nazivi i titule za njega kao visoko povlaštenog anđela koji prevodi jednu veliku vojsku anđela, kako bi mogao sprovoditi Božju volju s obzirom na stvari koje su se odnosile na Božji narod Izrael (Ot 12:7,8; Da 10:13; 12:1; Ju 9). Budući da se u Bibliji ne spominju drugi arhanđeli onda neki misle da je anđeo Mihael jedan i jedini arhanđeo. No da li je takav zaključak na mjestu? U djelu The Anchor Bible Dictionary stoji:

”Moguće je da postoji samo jedan vrhovni anđeo i/ili manja grupa arhanđela (obično četiri ili sedam njih). Prema djelu The Imperial Bible-Dictionary, Mihael je ”ime jednog nadljudskog bića o kojem, općenito uzevši, postoje dva različita mišljenja; jedno da je on Gospodin Isus Krist, Sin Božji, i drugo da je on jedan od takozvanih sedam arhanđela“. Prema židovskoj predaji postoji sedam arhanđela, a to su Gabriel, Jeremiel, Mihael, Raguel, Rafael, Sariel i Uriel. Za razliku od njih, u islamu vjeruju da postoje četiri arhanđela — Đebrail, Mihail, Izrail i Israfil. U katoličkoj religiji također vjeruju da postoje četiri arhanđela: Mihael, Gabrijel, Rafael i Urijel”

Biblija spominje samo jednog arhanđela po imenu, ali to ne znači da ih nema više. Vidjet ćemo da Biblija ipak krije argumente koji dokazuju da Mihael nije jedan i jedini arhanđeo koji predvodi nebesku vojsku anđela.