Article Index

Uloga Mihaela prilikom Isusovog dolaska


U Danijelu 12:1 stoji da će u vrijeme kada ‘ustane Mihael’ biti
 
"vrijeme tjeskobe kakve nije bilo otkako je naroda pa do tog vremena".
 
To odgovara onome što će doživjeti narodi neposredno prije nego Krist preuzme vlast nad svim narodima. Naime u Mateju 24:21 se kaže da će u to vrijeme
 
"biti velika nevolja kakve nije bilo od početka svijeta do sad",
 
a u Luci 21:25 se kaže da će biti u to vrijeme
 
"narode na zemlji obuzeti tjeskoba i osjećaj nemoći (…) jer će se sile nebeske uzdrmati".
 
Da li to dokazuje da su Isus i Mihael jedna te ista osoba? Iz svega onoga što smo do sada istražili je lako zaključiti da nije riječ o jednoj osobi. Iako je riječ o istom događaju, mi u njemu možemo i dalje vidjeti dvije različite osobe.

Čak su i apostoli u Danijelovom proročanstvu mogli shvatiti da će Mihael sa svojom vojskom pratiti Isusov povratak na zemlju.  Kad su Židovi Isusu uzvikivali da je ‘kralj Izraelov’ oni ga ni tada a ni kasnije nisu dovodili u vezu sa arhanđelom Mihaelom za kojega su znali da je on njihov ‘knez’ - anđeo zaštitnik (Da 10:21; Iv 1:49;12:13). Apostoli nisu nikad pokušavali učiti Židove da u Mihaelu vide Isusa. Kad Biblija prikazuje Mihaela kao izvršioca Božjih presuda, onda moramo znati da iza toga stoji Isus Krist kao imenovano kralj i sudac. David je također bio, ne samo kralj i sudac, nego i ratnik koji je predvodio odlučujuće bitke. I on je u svojoj vojsci imao glavnog zapovjednika koji je vodio njegove ratove i koji je svojim pobjedama proširio njegovu vlast (2.Sa 8:15; vidi 1.Lje 18:1,5,12-17). Mogli bi slobodno reći da je David imao u službi i Mihaela i njegove anđele koji su djelovali i skladu sa svojim ovlastima. 

Rani kršćani su mogli razumjeti da će Mihael biti poslan sa određenim zadatkom kojim treba pripremiti put za konačnu bitku koja će dovesti Isusa na vlast. Riječ je o jednom velikom događaju koji će se na kraju ovog poretka odigrati u nekoliko etapa. Zato ne treba Mihaela poistovjetiti sa Isusom samo zato što ih se u dva različita proročanstva vidi da stoje iza istih događaja u isto vrijeme. Da bi to razumjeli sjetimo se izvještaja iz Isusove zemaljske službe.

Luka izvještava da je "stotnik" kao vojni zapovjednik poslao Isusu "židovske starješine" kako bi ga zamolili da dođe i ozdravi njegovog roba (Lk 7:2,3). Međutim, evanđelist Matej kaže da je Isusu došao sam "stotnik" (Mt 8:5,6). Da li se ta dva izvještaja protuslovna? Ne. Točno je da su Isusu došli židovski starješine i to u ime stotnika. To je u očima Mateja bilo kao da je došao sam stotnik. Tako je i u slučaju kralja Isusa i arhanđela Mihaela. Iako Isus dolazi na zemlju da bi preuzeo vlast nakon Harmagedona, on u biti po Božjem nalogu šalje svoje vojske anđela koje predvodi arhanđeo Mihael. Kad anđeo kaže Danijelu da će ‘Mihael ustati’, onda ga dovodi u vezu sa njegovom vojskom s kojom će biti poslan da izvojuje konačnu pobjedu nad Sotonom i njegovim zemaljskim poretkom (usporedi Ps 76:9; 1.Lje 21:1).

U knjizi Otkrivenje vidimo četiri jahača apokalipse. Svaki od njih dobiva po jedan zadatak, a time i ovlaštenje da prouzroči na zemlji određeno stanje koje će prethoditi Božjem ratu. Iako su prikazani u jednini, ti jahači imaju svoje vojske anđela koje će prouzročiti izbijanju velike nevolje na zemlji. Bog je u prošlosti često slao "čete anđela koji nevolju nose“ (Ps 78:49). I ovaj put će ih poslati pod zapovjedništvom četiri kneza. Svaki od njih je predvodnik svoje čete. Konji na kojima jašu su simbol brzog prijevoznog ratnog sredstva pa se ne bi trebali čuditi nepoznatim letećim objektima s kojima raspolažu i demonski anđeli.

Za prvog jahača se kaže da će mu se ‘dati kruna’ ili ‘vjenac’ (Ot 6:2). O čemu je riječ? Prvi jahač ima poseban zadatak i ‘ustaje’ prvi kako bi prije velike nevolje izvršio svoj zadatak. Naime, kao što piše, tek nakon što ‘ustane Mihael, veliki knez, koji stoji pomažući sinovima Božjeg naroda, nastaje vrijeme tjeskobe kakve nije bilo otkako je naroda pa do tog vremena’. Ustajanje Mihaela je povezano dobivenim ovlastima koja će biti povezana sa spasenjem Božjeg naroda jer proročanstvo u nastavku kaže da ‘će se u to vrijeme izbaviti Božji narod’ što se u Bibliji dovodi u vezu sa konačnom pobjedom nad Sotoninim carstvom. Zato se za prvog jahača kaže da će ‘krenuti u konačnu pobjedu’ (Da 12:1; Ot 6:2). Sjetimo se da je prije slao svoje knezove i pomagao im da se bore protiv knezova koji su vladali narodima i carstvima. Sada će izaći sa svim svojim knezovima i cijelom svojom vojskom. Kad taj jahač dobiva krunu onda s njom dobiva jednu posebnu vlast ali samo nad Zemljom. Naime, kao što smo do sada mogli razabrati, nakon njegove pobjede Isus će sa svojim zastupnicima zauzeti vlast na zemlji, dok će taj arhanđeo zauzeti mjesto koje je bilo dano Sotoni (Lk 4:5,6). Stoga će Mihailo svrgnuti Sotonu i njegove anđele i sa svojim anđelima zauzeti njegovo mjesto na tom nebu. To će biti njegova konačna pobjeda.

Da bi se prije izbijanja velike nevolje i rata od Harmagedona spasio Božji narod, najprije treba organizirati anđeosku zaštitu. Zato će prije konačnog rata ‘ustati Mihael’ koji će u to vrijeme tjeskobe ‘pomagati sinovima Božjeg naroda’ kako bi ih ‘izbavio’ iz nevolje što je u skladu sa činjenicom da ‘oko Božjih slugu stoje utaboreni anđeli Jehovini’ (Da 12:1,2; Ps 34:7). To nas podsjeća na proročanstvo u kojem se kaže da će Isus ‘poslati svoje anđele da sakupe izabrane njegove’ (Mt 24:30,31). Budući da je Mihael kao knez oduvijek imao aktivnu ulogu oko Božjeg naroda, onda se podrazumijeva da će Isus s Božjim nalogom poslati Mihaela da sa tom odabranom vojskom anđela izvrši taj zadatak. Samim tim su to i Isuovi anđeli. Biblija prikazuje Isusa kao onoga koji će nakon pada Sotone voditi završni rat protiv kraljeva zemaljskih. On je taj koji predvodi mnoge "vojske“ anđela" (Mt 16:27; Ot 19:14). Ove ‘vojske’ mogu biti legije u sastavu jedne velike formacije koju će predvoditi arhanđeo Mihael, ili će Mihael (poput Joaba u Davidovoj vojsci) vjerojatno zapovijedati i drugim vojskama koje će predvoditi drugi arhanđeli. Te ‘vojske’ su organizirane u formacije koje će svaka na svom području pokriti cijelu zemlju ili sve ‘četiri strane svijeta’ (Ot 7:1; Mt 24:31). Prema tome, Mihael ustaje u vrijeme tjeskobe da brani Božji narod, ali ne u ulozi Isusa Krista, nego pod njegovim zapovjedništvom. On je kao zaštitnik Božjeg naroda u prošlosti često pobjeđivao Božje neprijatelje kako bi omogućio zaštitu Božjeg naroda i mesijanske loze koja je dovela do rođenja Isusa i njegovo preuzimanje uloge Mesije, a uskoro će izvrši ‘konačnu pobjedu’ koja će dovesti do Isusovog silaska na zemlju i preuzimanje vlasti nad svim narodima. Tada će se pod njegovom zaštitom ‘izbaviti svatko tko se nađe zapisan u knjizi’ (Da 12:1). U svakom slučaju Isusov dolazak na zemlju će biti popraćen s anđeoskom pratnjom i nebeskim fenomenima.

Zaključili smo da se Isusova uloga kao kralja i vrhovnog zapovjednika isprepliće sa ulogom Mihaela velikog kneza. Zbog toga trebamo razlikovati kneza Mihaela od Sina čovječjeg kojega je u jednoj ranijoj viziji Danijel vidio da od Boga prima kraljevsku vlast (Da 7:13,14). Iako se u Danijelovoj viziji vidi da anđeli dovode Isusa do Jehove koji mu daje krunu nakon uništenja zemaljskog političkog poretka, u knjizi Otkrivenje vidimo Isusa u viziji, gdje prije dobivanja te krune predvodi vojske anđela (pod zapovjedništvom Mihaela) u konačnoj bitki koja će se odvijati na zemlji zbog Jeruzalema. I David je slično tome bio pomazan za kralja, ali je predvodio svoju vojsku prije nego je dobio krunu da vlada nad cijelim Izraelom (1.Sa 18:16; 2.Sa 2:17). Tu kraljevsku vlast ‘Krist’ dobiva nakon što na zemlji bude uništeno svjetsko političko carstvo koje će biti u rukama zadnje političke sile ili 'zvijeri'. Time što je ‘na glavi imao mnoge krune (dijademe)’ nam govori da će dobiti od Boga vlast i autoritet nad svim narodima i vladarima koje će pokoriti pod svoje noge. S tim ovlaštenjem će biti poslan od Boga da sa izabranim anđelima siđe na zemlju i otkloni sve prepreke i stvori sve preduvjete da počne vladati kao kralj. Sve vlasti će mu se morati pokoriti (Ot 19:12; Ps 110:2). Zato je kruna koja će ga dovesti u vezu sa preuzimanjem vlasti nad svom zemljom upravo ona koju će dobiti tek nakon pobjede u ratu protiv zvijeri. Nakon te pobjede Isusa će anđeli dovesti pred Jehovu koji će mu predati tu kraljevsku krunu na 1000 godina (Da 7:12-14). Danijel opisuje što zatim slijedi:

"U to će se vrijeme (pod vodstvom Mihaela) narod tvoj izbaviti, svatko tko se nađe zapisan u knjizi. A mnogi od onih koji spavaju u prahu zemaljskom probudit će se..." (Da 12:1,2)

Vidimo da se uloga Mihaela vjerojatno nastavlja i poslije Isusovog ustoličenja na zemlji i to u vezi sa uskrsnućem ljudi. Da li će čin uskrsavanja vršiti osobno Isus Krist ili će u tome imati i anđele kao svoje posrednike? To pitanje je na mjestu jer neki misle da će Isus osobno svojim glasom pozivati sve umrle da se vrate u život, a budući da se u Bibliji spominje da će zbog tog zadatka ‘sići s glasom arhanđela’ onda ga zbog toga smatraju arhanđelom. Da li takav zaključak može biti logičan ako se uzme u obzir cjelokupni biblijski tekst i način izražavanja. Pogledajmo i razmotrimo to u svjetlu Biblije.