Article Index

Dopis 1 - OBJAŠNJENJE


 

Draga braćo!

Sasvim je razumljivo da želite sa mnom razgovarati nakon što ste saznali da sam izdao knjigu “Posljednji Adam“ i otvorio svoju web stranicu biblijske-tajne.com. Postoji više razloga zašto sam to učinio, a njih možete saznati kad pročitate slijedeće:

Možda sam trebao razgovarati s vama prije svega ovoga, ali bi se suočio sa gledištima s kojima se ne bi mogao složiti jer bi kao i do sada izražavala subjektivne i neobjektivne stavove protiv kojih sam već iznio dosta biblijskih i drugih argumenata. Niti jedan starješina mi nije pružio protuargumente. S druge strane, prije nekoliko godina mi je jedan od članova pravnog odbora rekao da mogu slobodno staviti svoju knjigu na Internet, ali sam tek nedavno shvatio da je s time želio reći kako u toj situaciji ne namećem svoja gledišta nego ih samo dajem na uvid svima koji imaju tu slobodu da ispituju izjave koje se temelje na Bibliji i da ih oni bez moje prisutnosti sami mogu prihvatiti ili odbaciti ovisno o tome da li su u skladu s onim što govori Biblija ili ne.

Naime, vi niste našli ništa što bi ukazivalo da promičem lažnu nauku i gledišta koja potkopavaju vjeru u Boga i Krista, ali ste bili protiv toga da ja o tim svojim drugačijim i novim gledištima osobno razgovaram s braćom, pa čak i sa starješinama. Ja sam se zadnji put složio s tim vašim uvjetom. Time što sam sada objavio svoja gledišta preko knjige i interneta, ja ih nikome od braće ne namećem tako da odgovornost prebacujem na one koji sami odlučuju da li će uzeti i pročitati knjigu ili otići na web stranicu. Starješine, ukoliko smatraju potrebnim mogu postupiti samo onako kako je postupio apostol Ivan.

Ivan se nije postavio autoritativno i tražio od braće da slušaju samo njega kao apostola, nego je dozvolio mogućnost da osim njega i drugi mogu donositi objave koje je trebalo samo ispitati, a tek tada prihvatiti ili odbaciti pa je rekao: “Ljubljeni, ne vjerujte svakoj izjavi koju je navodno nadahnuo Bog, nego ispitajte potječu li takve izjave od Boga, jer su mnogi lažni proroci izašli u svijet! Izjavu koju je nadahnuo Bog prepoznat ćete po ovome: svaku izjavu koja priznaje da je Isus Krist došao u tijelu nadahnuo je Bog. No nijednu izjavu koja ne priznaje Isusa nije nadahnuo Bog“ (1.Iv 4:1-3). Ivan u svojoj poslanici upozorava braću na lažne učitelje koja se mogu uvući u skupštine ali braći daje za pravo da ispitaju i uvjere se što je istina. Nije rekao braći da ne smiju nikoga slušati, niti je zabranio bilo kome da iznosi svoja gledišta nego je tražio od vjernika da razluče što je od Boga a što nije. Sposobnost razlikovanja nadahnutih objava je bio dar kojeg su imala neka braća i taj dar je trebalo njegovati u svakoj skupštini (1.Ko 12:10). Neki su učitelji mogli zastupati istinu o mnogim temama, ali su neke njihove izjave mogle odudarati od Božjeg gledišta. Zato je Ivan upozorio vjernike da ne vjeruju svakoj izjavi koja dolazi od kršćanskih učitelja. U to vrijeme su mnogi učitelji istraživali Pisma i objavljivali ono što su spoznali. Međutim bilo je i onih koji su se koristili filozofijom i svojim idejama da bi tumačili Bibliju. Poput razboritih Berejaca svaki je kršćanin mogao ispitivati te izjave i vidjeti da li je to tako kako kaže Biblija.

Ove Ivanove riječi potvrđuju da nije bilo centraliziranog izvora novih objava. Da je ono postojalo, Ivan bi braći savjetovao da nikoga ne slušaju i da ništa ne ispituju nego da čekaju što o tim temama ima reći ta grupa starješina. Zato je Ivan dao gornji savjet kojeg su se kroz cijelu povijest držali svi iskreni ljubitelji biblijske istine koji nisu prihvaćali zdravo za gotovo sve što iznosi crkveni autoritet pa makar su zbog toga podnosili ruganje i prezir. Pitanje je kako bi mi danas trebali postupati? Ja sam nastojao slijediti savjete apostola Ivana koji zahtijeva ispitivanje i uvjeravanje svega onoga što se čuje unutar skupštine, a ne savjete onih ljudi koji su unijeli zabrane ispitivanja i uvjeravanja različitih izjava samo kako bi obranili svoj centralizirani autoritet. Nakon svega što sam spoznao kroz Bibliju i povijest kršćanstva mene savjest ne optužuje jer imam čiste i ispravne motive. Nikad nisam učinio grijeh zbog kojeg bi se trebao kajati iako su mi starješine pokušali nametnuti taj osjećaj bez ikakvog pravovaljanog osnova.

Ovom prilikom opet ponavljam i ističem članak kojeg je Zajednica iznijela u Stražarskoj kuli od 1.travnja 2014. (str. 14,15), na temelju kojeg sam dobio dozvolu od vodećeg tijela da mogu objaviti svoje knjige za koje smatram da zastupaju istinu do koje sam došao svojim istraživanjem Biblije.

http://www.biblijske-tajne.com/index.php/emlyn-thomas

https://www.jw.org/hr/izdanja/casopisi/wp20140401/thomas-emlyn

Vodeće tijelo je uzelo u obzir iskustvo Thomasa Emlyna iz Irske koji je živio u 17 st. Njega su stavili kao primjer kojeg trebamo slijediti. Ja sam bio u njegovoj situaciji i zato sam ga slijedio jer njegov primjer u potpunosti oslikava moj slučaj. Naime čovjek koji se spominje u tom članku je također neovisno istraživao Bibliju i uvjerio se da Biblija podupire njegove drugačije spoznaje koje se razlikuju od službenog nauka svoje kršćanske zajednice. Napisao je knjigu u kojoj je poput mene iznio jasne biblijske argumente, nakon čega je doveden pred sud i osuđen kao heretik. Zatim je napisao i drugu knjigu "Prava istina o suđenju" u kojoj je iznio svoje gledište o takvim suđenjima. Ono što je zanimljivo je stav vodećeg tijela koje je u članku branilo ljude poput njega, a koji se ne boje zastupati biblijska učenja. Vodeće tijelo je na kraju zaključilo i napisalo: 

"Primjer koji su nam pružili Emlyn i ljudi poput njega trebao bi nas potaknuti da razmislimo jesmo li spremni zastupati istinu čak i kad zbog toga moramo podnositi ruganje i prezir. Što nam je važnije - ugled i odobravanje okoline ili pak istina iz Riječi Božje?" (str.15)

S obzirom da je Vodeće tijelo opravdalo izdavanje takvih knjiga (unutar svoje zajednice) od strane spomenutog čovjeka, onda bi bilo licemjerno kad bi vi sada tvrdili da sam ja u sličnoj situaciji postupio pogrešno. Budući da iza ovog članka stoje članovi vodećeg tijela onda se može iščitati da su oni na ovaj način rekli isto ono što je rekao i apostol Pavle: “Ali čak i kad bismo vam mi (istaknuti starješine) ili kad bi vam anđeo s neba objavio drugačiju dobru vijest od one koju smo vam već objavili, neka bude proklet!“ (Gal 1:8). Pavle ovdje braću odvraća da slušaju njega ili bilo kojeg čovjeka s autoritetom ukoliko se uvjere da taj ne donosi (uvijek) ispravu nauku. Bilo bi nerazumno vjerovati da su se članovi vodećeg tijela postavili iznad apostola i anđela i da mi danas moramo pod svaku cijenu bespogovorno slušati samo što govori vjerski autoritet. U ovom članku je vodeće tijelo također na indirektan način reklo poput Pavla da ne slušamo njih ukoliko objavljuju kriva gledišta. Stoga bi bilo još nerazumnije tvrditi da ne smijemo zastupati istinu koju smo spoznali nego da moramo šutjeti sve dok ona jednog dana ne dođe u javnost putem publikacija Watchtowera jer bi u suprotnom bili isključeni i tako doživjeli prezir i odbacivanje svoje braće. Što bi onda bilo razumno postupanje u ovakvim situacijama kada neki brat poput mene izađe u javnost sa svojim gledištima? Biblija nas uči da takvu braću treba saslušati a ne osuđivati sve dok se ne pokaže da oni iznose lažnu nauku koja odvraća druge od Boga i Krista. Stoga ne možete ništa sugerirati dok moj slučaj ne predočite vodećem tijelu i tražite od njega objašnjenje za ono što su htjeli reći i poručiti kroz gore navedeni članak. Moguće je ovaj članak i izjava vodećeg tijela samo prvi korak u ublažavanju krutih gledišta kako bi se u budućnosti iznosio razumniji stav prema braći koja ni po kojem osnovu ne mogu biti tretirana kao otpadnici ili krivovjerci.

Prema tome, na temelju ovog članka i stava kojeg su članovi vodećeg tijela zauzeli, slobodno mogu reći da i ja po primjeru tog spomenutog čovjeka mogu, bez da me vi osuđujete, izdati knjige u kojima iznosim svoje gledište za koje tvrdim da su u skladu sa nadahnutom Biblijom. Na vama i drugima je da po svojoj savjesti ili želji to prihvatite ili odbijete, a ne da osuđujete.

Srdačan pozdrav

Danijel

1.svibanj, 2016.