Article Index

Prizivni odbor

U drevnom Izraelu a kasnije u kršćanskoj skupštini sudski sistem nije poznavao Prizivni (drugostupanjski) sud koji bi preispitivao odluke prvostupanjskog suda, što je samo dokaz da je vodeće tijelo uvelo svoje uredbe po mjerilima svjetskih sudova. Takav sud ima i katolička crkva. Međutim, smisao prizivnih sudova nije ponovno saslušanje optuženika nego razmatranje pisanih žalbi, dok se kod Jehovinih svjedoka ipak vrši saslušanje na temelju uložene žalbe. Zbog toga sam tražio od starješina da prizivni sud koji je razmatrao moju žalbu svoju odluku obrazloži pred svjedocima, a ne samo preda mnom. Želio sam da sve ostane u ušima tih svjedoka koji bi mogli posvjedočiti i uvjeriti se da li je sve bilo pravedno i pošteno. Braća koju sam pozvao su se odazvala na dan 15.8.2016 u 19.30. ali im starješine nisu dozvolili da budu prisutni, pa sam cijeli razgovor snimio radi javnosti koja je trebala biti svjedok cijelog događaja.

Apostol Pavle spominje situacije u kojima netko “ima tužbu protiv drugoga“ i u kojima nije trebalo doći “na sud pred nepravedne, nego pred svete? (1.Ko 6:1-6). Kad netko dođe na sud pred 'nepravedne' onda je taj sud bio izložen očima javnosti kao u slučaju kada je Pilat sudio Isusa pred narodom. Isto tako doći na sud pred 'svete' je značilo doći na sud pred kršćansku skupštinu jer izraz 'sveti' se često koristi za cijelu zajednicu vjernika koju predvode starješine. Izabrani starješine su trebali u tom slučaju biti u ulozi sudaca koja su sudila pred cijelom zajednicom vjernika (Dj 9:32,41). S obzirom da po odredbama vodećeg tijela nisam došao na sud pred cijelu zajednicu, nego pred sud 'Watchtowera' kojega su zastupali starješine kao njegovi zastupnici, ja sam ipak omogućio onima koji to žele da imaju uvid u transkript sudskog saslušanja i moje obrane. I ovaj put sam u transkript unio primjedbe, prigovore i komentare koje je po pravilu trebao iznijeti moj branitelj. No, čak i da sam imao branitelja koji bi me zastupao, njegova riječ se ne bi uvažavala zbog krutog stava i gledišta kojim su starješine Prizivnog odbora pod svaku cijenu nastojali nadglasati čak i Bibliju kao najviši autoritet. Da je to tako vidjet će se po načinu na koji su i ovaj put branili institucionalna načela više nego biblijska.