Article Index

Dopis 3 - Moj prijedlog

U periodu nakon prvog razgovora su me starješine pokušali više puta kontaktirati telefonskim putem ali se ja nisam odazivao nego sam nakon nekog vremena napisao dopis s jednim prijedlogom:


 

Draga braćo,

Budući da sam vam pokušao objasniti da moja gledišta nemaju nikakvu vezu sa otpadništvom onda i dalje vjerujem da su vaše insinuacije i bezrazložan strah zasnovani na tvrdnji po kojoj svako odstupanje od učenja zajednice Bog osuđuje preko svoj Riječi. No meni to ne možete nikako dokazati jer sam vam o takvom navodnom 'odstupanju' detaljno pisao temeljeći svoje argumente na Bibliji (vidi pismo pravnom odboru od 7.1.2015. i prizivnom odboru od 4.5.2015.). Osim toga, moje pravo na drugačija gledišta koja ne možete osuditi po Božjim mjerilima nego samo po krutim ljudskim stavovima sam iznio u “Izjavi prizivnom odboru“ koju ste, nadam se pročitali i razumjeli. Za mene je prošli pravni proces bio presedan jer nisam isključen zbog svojih drugačijih gledišta. Tom prilikom sam nastojao dokazati da se ovim mojim gledištima ne mijenja pravac naše zajedničke vjere u Boga, Krista i Božju riječ. No, ono što tada nisam imao namjeru dokazivati je to da svojim drugačijim gledištima ne mogu negativno utjecati na nikoga tko čvrsto drži do svoje kršćanske vjere utemeljene na Božjoj riječi. Da bi to dokazao morao sam sada izaći u javnost ali ne na način da bilo koga aktivno uključujem u svoja istraživanja nego da ove informacije budu dostupne onima koji se poput mene po biblijskom savjetu žele uvjeravati u sve, ne samo u ono što uči Zajednica nego i u one izjave koje dolaze od iskrenih istraživača Biblije čija je jedina želja da budu suradnici u istini. U Bibliji nemate nikakve osnove da to krivo prikazujete i osuđujete.

Kako ne bi ponovno dolazilo do formalističkih saslušanja koja su unaprijed inscenirana s namjerom da osude svako drugačije gledište i odstupanje, onda predlažem da vi i ja dovedemo svjedoke koji bi mogli svjedočiti za i protiv ovakvih drugačijih gledišta, a za to treba ostaviti vremena tako da se po ovom pitanju možemo čuti za nekoliko mjeseci po savjetu mudrog Gamalijela koji je rekao da u ovakvim situacijama kad pojedinci ili grupa njihove braće s čvrstim uvjerenjem tvrde da govore samo ono u što su se uvjerila, treba ostaviti vrijeme da se iskristalizira istina o onome što optuženi zastupa i govori. Ja sam se već u nekoliko primjera osvjedočio da sam zastupao istinu dok je u isto vrijeme na snazi bilo drugačije gledište. No, vama izgleda nije sporno što moja gledišta mogu biti točna nego što ona trenutno odstupaju od učenja vodećeg tijela i što sam ih iznio u javnost. No da li sam učinio grijeh ili neko zlo time što sam iznio istinu u koju sam se uvjerio pomoću Biblije i drugih povijesnih dokaza?

Trebate uzeti u obzir da ja ne osporavam ulogu vodećeg tijela jer ono čini sve kako bi nam kroz svoju publikaciju iznosili samo ono što smatraju istinom, ali svi mi znamo da oni, kao što su i sami priznali, nisu nadahnuti i da mogu nesvjesno unijeti svoja pogrešna gledišta kojima se ne pobija temelj naše kršćanske vjere. Isto tako želim da gledate i na moja gledišta koja ne pobijaju temelj vjere. Ona samo u nekim detaljima odstupaju od gledišta Zajednice upravo zato što sam u svom istraživanju pronašao te pogrešne detalje koji su po mom dubokom uvjerenju od strane neke braće nesvjesno unesena u biblijska učenja tako da u mojim tekstovima možete pronaći samo korekcije tih detalja kojima se ne potkopavaju biblijska temeljna učenja i načela. Naime s tim korekcijama koje sam detaljno analizirao i biblijski argumentirao sam objasnio što su to prvi kršćani mogli naučavati u svoje vrijeme i u što su se mogli uvjeravati dok su to potvrđivati svetim Pismom tj. hebrejskim spisima, te kako je došlo do prihvaćanja pojedinih gledišta od strane naše Zajednice, od kojih su neka već odbačena dok su druga još uvijek prisutna u simbiozi sa biblijskom istinom. Zbog toga još jednom ponavljam - u svojim tekstovima odstupam od učenja Zajednice samo u tim detaljima s kojima, kao i vodeće tijelo, ne odstupam od temeljnih biblijskih učenja pa takvo odstupanje nema veze sa otpadništvom.

Ovo je za vas samo prilika da pokažete razboritost. U narednom vremenu možete poučiti braću da se drže samo onoga što su naučili kroz publikaciju zajednice i da budu oprezni kad žele pročitati nešto što su neovisno od zajednice istražila i napisala pojedina braća poput mene. Možete braći dati do znanja da se ograđujete od mene i mojih gledišta ali da me i dalje gledate kao svoga brata koji se samo koristi svojim pravom da se uvjerava i ispituje sve što je vezano uz biblijsku tematiku ali me nemojte unaprijed osuđivati jer time možete na sebe navući osudu i nepovjerenje svoje braće koja se od sada preko moje web stranice, ukoliko to žele, mogu uvjeriti u gledišta za koja odgovorno tvrdim da nisu otpadnička.

Ja ću stoga uskoro na svojoj web stranici iznijeti razliku između otpadništva i drugačijeg gledišta vezanih za pojedina biblijska učenja, kao i tekstove i pisma koja sam vam upućivao, čime ću sa sebe skinuti pogrdan naziv "otpadnik" kojeg ste mi dodijelili pred mojom ljubljenom braćom. To je moje pravo jer time ujedno želim istaknuti biblijska načela koja poštujem i po kojima živim i dokazati da iz skupštine možete izbaciti samo onog tko je zao a ne nekog s kim se ne slažete.

Uzmite u obzir da je neslaganja u vezi nekih učenja i gledišta bilo i među članovima vodećeg tijela budući da su se izglasavali dvotrećinskom većinom. Ona manjina u vodećem tijelu je i dalje mogla iznositi svoje gledište ukoliko su bili uvjereni da ona imaju snagu Božje riječi. Tako je u primjeru kojeg sam vam bio naveo u pismu od 31.12.2014. po pitanju neutralnosti na kraju ipak prevagnulo gledište prvobitne manjine. Bilo je potrebno nekoliko godina za tu promjenu što je bio dokaz da su neka mlada braća koja su u svojim skupštinama pokrenula to pitanje imala drugačije gledište od većine, a koja su se na kraju pokazala točnim jer ih je potvrdilo vodeće tijelo.

Ja sam također u manjini jer se u vezi nekih stvari ne slažem sa velikom većinom svoje braće i o tome imam pravo iznositi svoje mišljenje budući da imam dokaze da imaju snagu Božje riječi. Nikoga ne vučem za rukav da me sasluša niti tražim da bilo tko stane uz moje gledište, nego omogućavam nekim pojedincima da imaju pristup informacijama do kojih sam došao svojim istraživanjem i da se svaki od njih, ukoliko ih duh na to potiče, obrati odgovornim starješinama u podružnici u želji da se ta pitanja razmotre na višoj razini jer pojedinac poput mene nema drugog načina da potakne odgovorne u zajednici da obrate pažnju nekim važnim stvarima nego preko druge braće koja će u svojim skupštinama naići na one starješine koji će, za razliku od vas, imati više razumijevanja i razboritosti, jer vas i dalje koči strah od mogućih posljedica. “U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav istjeruje strah, jer strah djeluje kao zapreka“ (1.Iv 4:18). Ovakvu zapreku biblijskoj istini su kroz povijest podigli crkveni vrhovnici, bojeći se za svoje pozicije na koje su sjeli kako bi gospodarili tuđom vjerom. Zašto da se povodite za takvim strahom i takvim primjerima ako ste čvrsto uvjereni da ništa ne može rastaviti od ljubavi Božje.

U svojim dosadašnjim tekstovima i pismima sam vam pokušao dokazati da moja drugačija gledišta ne spadaju u domenu otpadništva. To što u nekim člancima Watchtowera postoje samo izjave kojima se želi osuditi otpadništvo zbog odstupanja od učenja Zajednice nije ujedno i dokaz da svako odstupanje razlog da mene svrstate u tu kategoriju. Članovi vodećeg tijela su se postavili kao zakonodavci koji određuju što se smije a što ne i ponekad nameću kolektivnu savjest kao što je bilo po pitanju neutralnosti, transplatacije i transfuzije pa su morali ublažiti svoju retoriku. I u ovom pitanju 'odstupanja' oni su postavili svoje okvire gledanja i postupanja bez da su jasno razlučili neke stvari čime su vama starješinama vezali ruke da ne možete postupati izvan tih okvira. Zato ja apeliram na vašu razboritost. Dokazat ću vam

  • Da se velika većina braće ne zanima za religioznu tematiku koja ne dolazi od Watchtowera.
  • Da mnoga braća nisu niti namjeravaju čitati moje knjige jer ih to ne interesira budući da se zadovoljavaju samo sa onim što dobivaju od Zajednice.
  • Da svi oni koji pročitaju neke ili sve moje tekstove, a takvih je jako malo, neće odstupiti od Boga i Krista niti će ih to pokolebati u vjeri.
  • Da oni koji budu ispitivali moja gledišta neće biti uznemireni jer će se po biblijskom savjetu moći uvjeravati u sve i držati samo onoga što je dobro za njihovu vjeru i u što se mogu uvjeriti.
  • Da iza ovoga nema zle namjere, obezvrjeđivanja svetih stvari, sektašenja i odvlačenja drugih iz zajednice.

Da bi ovo dokazao trebaju mi svjedoci kao i vama kako bi dokazali suprotno, ali ne na način kao i do sada da me bez ikakvih jasnih dokaza pred njima prikažete u krivom svjetlu kao otpadnika nego da iza svojih tvrdnji imate jasne dokaze da su moja knjige i web stranica osuđene od strane samog Boga jer ono što vi osudite bi trebalo biti ono što je Bog već osudio. Ukoliko vaši stavovi, gledišta i odluke nemaju Božju potvrdu onda prepustite stvar Bogu jer je on najpravedniji sudac koji vidi dalje od onoga što mi vidimo.

Vaš brat Danijel

20. svibanj, 2016.

P.S. Molim vas da mi iz opravdanih razloga ne šaljete nikakva pisma na kućnu adresu, a na telefon se neću odazivati dok ne prođe jedno razumno vrijeme kao bi vi kao starješine sva moja dosadašnja pisma ponovo razmotrili u duhu Božje riječi jer nema smisla raspravljati o meni dok ne prihvatite ili odbacite argumente navedene u svim tim pismima upućenim odborima.