Article Index

Dopis 9 - Objašnjenje

 


Prilikom uručivanja gore navedene žalbe sam u mailu napisao:

(Pitanje): Drago, šaljem ti u privitku 'Žalbu' na odluku pravnog odbora. Budući da je javnost sada uključena u ovaj pravni proces, da li bi imao pravo tu javnost upoznati sa ovom žabom i sa cijelim slučajem koji će se voditi jer želim da javnost stoji iza one odluke koja bi bila donesena po pravednim mjerilima, a ne da im se ona nameće bez njihovog saznanja? Ako nemam pravo, možeš li mi dati utemeljen odgovor.

(Odgovor): Danijel, primio sam tvoju žalbu i netko od starješina će te kontaktirati po tom pitanju. No ne znam što misliš pod tvrdnjom da ''je javnost sada uključena'' jer nikakva javnost nije uključena. Uključeni sa samo starješine koji to rješavaju i ti i nitko više pa ako želiš samo to objasni da znamo na što se te riječi odnose.


 

Dragi brate Drago!

Samim tim što tvrdiš da javnost nije uključena je dovoljno da vidiš kako se od samog starta išlo ovu stvar rješavati na krivi način. Naime, u ovaj spor više nisu uključeni samo starješine nego i cijela skupština jer sam sa svojim gledištima izašao pred cijelu skupštinu u namjeri da mi ona sudi a ne starješine koji su sluge vodećeg tijela. Da nisam izašao u javnost starješine uopće ne bi formirali pravni odbor već bi sve ostalo na odluci zadnjeg pravog slučaja kada su moja gledišta ostala u krugu starješina. Ukoliko braća smatraju da sam sagriješio prema Bogu i Božjim mjerilima onda vjerojatno očekuju od starješina da me se osudi. Prije svega bi braća koja me poznaju najprije razgovarala sa mnom o svemu ovome, ali nitko od njih do sada to nije učinio kako bi me privatno ukorio. Trebalo je ostaviti vremena da se vidi da li će to itko učiniti. Razgovor sa mnom su obavila samo dvojica starješina po službenoj dužnosti koji su samo konstatirali da se moje gledište ne slaže sa gledištem Jehovinih svjedoka. Međutim, to nije ništa novo jer me po tom pitanju ni prošli odbor nije mogao osuditi nakon što sam im iznio svoja gledišta o nekim stvarima kao i mnoge argumente u svoju obranu. Da su ta moja gledišta i argumente imali prilike čuti i ostala braća u skupštini ja duboko vjerujem da me nitko od njih ne bi mogao smatrati otpadnikom. Zato sam izašao u javnost kako bi me moja skupština i cijelo bratstvo osudilo samo ukoliko sam stvarno otpadnik po biblijskim mjerilima, a ukoliko nisam onda bi me neki od njih a možda i velika većina i dalje smatrali svojim bratom koji ima svoja drugačija a ne lažna učenja. Ovako, kada vi donosite svoju odluku iza zatvorenih vrata i namećete svima da poštuju vašu odluku onda onemogućavate drugima da vide da li je vaša odluka ispravna ili ne.

Starješine su vidjeli problem u tome što sam sada javno objavio svoja gledišta. Ja s druge strane vidim problem u samom načinu na koji se starješine odnose prema meni kada po nekim ljudskim mjerilima pokušavaju nametnuti svoje neslaganje i rješavati to izvan očiju javnosti koja je na neki način ipak uključena u sve ovo. Uzmi u obzir slijedeće Isusove riječi:

”Ako brat tvoj počini grijeh, idi i ukaži mu nasamo na prijestup njegov. Ako te posluša, pridobio si brata svojega. A ako ne posluša, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, da svaka tvrdnja bude potvrđena izjavom dva ili tri svjedoka. Ako ne posluša njih, reci skupštini. A ako ne posluša ni skupštinu, neka ti bude kao neznabožac i kao poreznik.“ (Matej 18:15-17).

Isus je objasnio da se problem grešnika može riješiti iza zatvorenih vrata samo u privatnim situacijama kada jedan brat želi navesti grešnika na pokajanje i rješavanje problema. Tada skupština nije uključena u taj problem. Međutim ukoliko se u privatnom razgovoru to ne može riješiti tada bi problem trebao izaći u javnost jer bi cijela skupština trebala biti svjesna prisutnog grijeha koji je vezan za tu osobu, člana njihove zajednice, čak i onda kada ostali članovi skupštine nisu izravno vezani za slučaj. Pogotovo je to slučaj kada je cijela skupština izravno uključena u problem svog brata. U svakom slučaju, kad stvar dođe pred cijelu skupštinu, onda bi skupština trebala biti uključena u spor. Naravno da neće svaki član skupštine voditi glavnu riječ kod saslušanja i moguće osude nego je to dano u nadležnost starješinama.

U Stražarskoj kuli 15.7.1994. str.23 se kaže: “Ako se stvar nije mogla riješiti, trebala se iznijeti skupštini. To se u početku odnosilo na židovske starješine, ali kasnije na starješine u kršćanskoj skupštini.“ Ova izjava nije potpuno definirana i razmotrena u svjetlu Biblije, pa je Zajednica nametnula pravilo po kojem samo starješine iza zatvorenih vrata vode saslušanje i suđenje optuženih za neki grijeh. No, u svjetlu Biblije je cijela skupština trebala biti uključena u sve što u njihovo ime rade starješine.

Kad je jedan grijeh bio poznat cijeloj skupštini, onda se Pavle obratio cijeloj skupštini od koje je zahtijevao da zajedno donesu odluku koju je on već donio i da tog brata uklone iz svoje sredine (1.Ko 5:1-5). Takav postupak je bio sličan situacijama kada su u povijesti Božjeg naroda starješine rješavali sporove i prijestupe na način da je cijela zajednica bila uključena jer su se pravne stvari rješavale pred 'skupštinom' koja je mogla svjedočiti cijelom pranom procesu - od saslušanja tužitelja, okrivljenika i svjedoka pa sve do izricanja i provedbe kazne. U tom kontekstu je izraz 'skupština' uključivala sve muškarce unutar jedne manje ili veće zajednice, a ne samo izabrane starješine koji su sudili. Starješine bi u nazočnosti svoje braće na javnom mjestu provodili saslušanje i donosili odluke.

Samim tim što se formira pravni odbor bi značilo da je skupština već upoznata s tim slučajem i da će ona moći svjedočiti cijelom pravnom procesu što bi značilo da bi bar svaki kršteni muškarac ili oni dovoljno zreli muževi trebali biti prisutni kod saslušanja. Po biblijskim mjerilima pravni odbor se ne može formirati bez saznanja cijele skupštine. Međutim, danas starješine u našoj kršćanskoj skupštini pravne stvari rješavaju tajno iza zatvorenih vrata tako da skupština nije unaprijed upoznata sa prisutnim problemom pa ne može pasivno i aktivno biti uključena u cijeli slučaj, osim što na kraju čuju za odluku koju bi bespogovorno trebali poštivati. To se ne slaže sa biblijskim kontekstom niti u Bibliji ima odredbi po kojima bi se trebalo postupati drugačije od navedenog tako da starješine naše zajednice nažalost slijede samo ljudska mjerila koja sama po sebi unose nemir u srcima njihove braće, pa se i u tom smislu sve svodi na slijepu poslušnost autoritetu.

U svakom slučaju, kada starješine formiraju pravni odbor, bilo koji slučaj više nije privatan niti iza zatvorenih vrata jer bi po biblijskim smjernicama cijela skupština biti upoznata sa nastalim problemom i načinom na koji će se on rješavati. Budući da se do sada u mom slučaju niti jedan spor nije rješavao na taj način, onda sam išao s tom namjerom da se cijela skupština upozna sa mojim slučajem u kojem su me braća već jednom isključila iz zajednice, dok su drugi put odustali od isključenja i da vide sve pravne i druge probleme koji su vezani za ovu problematiku koju se rješava po institucionalnim a ne biblijskim mjerilima. Ja sam bio tražio od svojih starješina da u slučaj uključim braću koji bi bili svjedoci i oni su to odobrili, ali su zanemarili moje prijedloge te su žurnim postupkom bez moje nazočnosti donijeli odluku o isključenju. Stoga smatram da u nastavku ovog procesa trebate vi kao starješine upoznati cijelu skupštinu koja bi već trebala znati razloge zbog koje ste donijeli odluku o isključenju kao i razloge koje ja dajem u svoju obranu kroz žalbu. Ukoliko to vi ne učinite, ponovo pravite proceduralnu grešku navodeći mene da sve ovo dovedem u onu razinu koje je jedino ispravna. Stoga je moja namjera da ovaj slučaj bude vođen transparentno u nazočnosti moje braće, na način da prije saslušanja pred prizivnim odborom vašu odluku i moju žalbu predočim javnosti koja samo tako može stajati iza vaše odluke i podržati je samo ako je donesena po biblijskim načelima i zakonima. Kako ću to učiniti još ću vidjeti, ali namjeravam bar neku braću upoznati s ovim iako bi cijeloj skupštini mogao sve to staviti na uvid preko moje web stranice.

Zato sam te u vezi ovoga pitao: “Ako nemam pravo, možeš li mi dati utemeljen odgovor?“ Očekujem od tebe da mi odgovoriš na ovo pitanje, ali samo na način koji će biti utemeljen na Božjoj riječi.

Srdačan pozdrav

Tvoj brat Danijel

6.srpanj, 2016.

 


DragoDanijel, primio sam tvoje objašnjenje i ono što ti ja mogu reći je da ću se osobno držati uputa zajednice kojoj pripadam i da mi ne planiramo upoznavati nikakvu javnost. Što se tebe tiče to je tvoja osobna odluka i na nju ne možemo utjecati, a za sam nastavak ovog slučaja i sve tvoje prijedloge trebat ćeš se obratiti braći koja to sada po tvojoj žalbi rješavaju. Oni su odgovorni za daljnji tijek postupka i slobodno možeš kontaktirati brata Tomić Milana za sve daljnje upite i dogovore.

7.srpanj.2016.


 

Brate Drago,

ti kažeš da ćeš se osobno držati uputa Zajednice kojoj pripadaš i to je tvoje pravo, samo što ne želiš vidjeti da korištenjem toga prava starješine gaze prava drugih koji bi više voljeli da se starješine drže uputa Biblije, a ne uputa čovjeka ili vodećeg tijela kojega se nažalost drži za 'boga' (zakonodavca i suca). U tomu ja vidim veliki problem kojeg stalno ističem i kojega sam ovom prilikom želio izložiti javnosti bez obzira što sam se time svjesno izložio vašoj osudi, ali ne i osudi javnosti koja će u cijeloj ovoj priči vidjeti drugu i skrivenu stranu lica ovakvih pravnih slučajeva u kojima se koriste dvostruka mjerila prosuđivanja i to za gledišta kojima se ne potkopava temelj kršćanske vjere bez obzira što se ona u nekim detaljima razlikuju od službenog gledišta koje ne može biti apsolutno mjerilo biblijske istine.

U povijesti Božjeg naroda su sve upute za narod bile transparentne i svima dostupne. Nije bilo uputa koje su znali samo starješine naroda nego je cijeli narod znao što Bog očekuje od svakog pojedinog člana zajednice tako da niti jedan starješina nije mogao raditi po uputama čovjeka niti je mogao voditi pravne stvari i suditi po vlastitim mjerilima. Kralj David je jednom naredio da se prebrojavanje naroda uradi po njegovim uputama pa je stvorio problem sebi i drugima. U drugoj je prilici zajedno sa svećenicima donio uputu o prijenosu kovčega koja se razlikovala od Božjih uputa pa je i tu stvorio problem. U povijesti Božjeg naroda su mnogi propatili jer su starješine uvodili svoja mjerila i pravila. Nažalost, braća znaju koje su Božje upute i smjernice dane svima nama, ali nažalost mnogi ne znaju ili ne obraćaju pažnju tome da vodeće tijelo starješinama daje malo drugačije upute kad su u pitanju vođenje pravnih stvari iza zatvorenih vrata. Jehovini svjedoci toliko visoko uzdižu Božju riječ, ali su se predvodnici zajednice u nekim stvarima udaljili od nje, jer ako se ne uvažava samo jedan mali dio Biblije, nego se on briše iz naših umova kako bi na to mjesto stavili upute Zajednice koje su malo drugačije, onda sve ovo drugo pada u vodu.

Zajednica kojoj pripadamo je uvela svoje gledište po kojem je svako novo ili drugačije gledište koje dolazi od njenih članova izjednačila s 'krivim učenjima', te dalo upute starješinama da sude svojoj braći. S druge strane svoja drugačija i nova gledišta koja se kasnije pokažu pogrešnima ne želi staviti u kategoriju krivih učenja. U tu svrhu je Zajednica uzela neke biblijske stavke i na njima zaštitila svoj autoritet i svoje postavke po kojima sudi drugima. Tako ste i vi u Pravnom odboru uzeli neke biblijske stavke i koristili ih protiv mene i mojih postupaka. Kad čitam te biblijske stavke u kontekstu onoga što su te riječi značile kršćanima u prvom stoljeću, ne mogu a da se ne osjećam povrijeđenim. S druge strane vi kao starješine (čast pojedincima) istovremeno ne vidite vrijednost biblijskih smjernica kojih su se držali pripadnici Božjeg naroda. Vi ih svjesno zanemarujete jer ih je čovjek zamijenio sa svojim uputama i smjernicama po kojima postupate. Zašto?

Kad bi bilo tko uvidio kako Zajednica zanemaruje neke biblijske smjernice i načela imao bi pravo uzeti Bibliju i vidjeti što ona o tome kaže. Ovo što je Pavle napisao u vezi toga nisu prazne riječi pa te molim da ih razmotriš u svjetlu svega ovoga:

“Ako ti sebe nazivaš Židovom (tj. Jehovinim svjedokom) i oslanjaš se na zakon i ponosiš se Bogom i poznaješ njegovu volju i znaš prepoznati što je najvrednije jer si poučen iz Zakona, te si uvjeren da si vođa slijepima, svjetlo onima koji su u tami, odgajatelj nerazumnih, učitelj djece i da imaš osnove znanja i istine u Zakonu — zar, dakle, ti koji učiš druge, ne učiš samoga sebe? (…) Zar ti, koji se ponosiš zakonom, obeščašćuješ Boga prestupanjem Zakona? Jer, kao što je napisano, “zbog vas se među neznabošcima huli na ime Božje”. (Rim 2:17-24).

“Zar, dakle, ti koji učiš druge, ne učiš samoga sebe?“ Ovi su teške riječi i unaprijed znam kako bi se ti kao starješina osjećao kada bi sud javnosti koristio ove riječi protiv onih starješina kojima je važnije držati se uputa Zajednice nego uputa koje je Bog od samog početka dao svom narodu. Činjenica je da starješine znaju koje su Božje upute u pravnim stvarima, ali neke od njih smatraju nevažnim iako nemaju nikakvo opravdanje za promjene koje su uvedene od strane vodećih ljudi u Zajednici. Da su se u ovoj stvari uvažavale Božje upute, sada Zajednica ne bi morala biti izložena sudu javnosti u Australiji i šire.

Zajednica uči druge kako se treba podložiti Bogu u svim pa i onim najmanjim stvarima, a ne uči sebe, tj. svoje članove o tome kako se trebaju više podložiti Bogu nego čovjeku. U pravnim procesima koje svjetske vlasti vode protiv Svjedoka, Zajednica pomoću Biblije uči druge pravnike kako trebaju po uzvišenim mjerilima slobode savjesti i govora suditi njima pred cijelom javnošću, a zanemaruje Bibliju kako bi poučila sebe i svoje starješine da sude svojoj braći po istim smjernicama i načelima i to pred javnošću, a ne iza zatvorenih vrata. Ponosi se Božjim zakonom a uvodi neka svoja pravila i zakone po kojima sudi svojoj braći koja se više pokoravaju Bogu nego čovjeku čime se obeščašćuje Boga.

Stoga u Bibliji ne postoji zakon koji bi osudio nekoga čija gledišta se razlikuju od učenja Jehovinih svjedoka jer su se i Jehovini svjedoci kao zajednica više puta našli u situaciji da su neka njihova tumačenja proturječna onome što Biblija uči. Slično je i sa drugim kršćanskim zajednicama jer sve one mogu koristiti i zloupotrijebiti iste biblijske stavke po kojima bi svoje članove osudila zato što se njihova gledišta razlikuju od službenih. Budući da sve te zajednice kao i naša mogu biti svjesne da možda neka njihova gledišta nisu točna, onda se ne bi smjeli olako koristiti biblijskim stavcima po kojima bi u ime Boga osuđivala svoje članove jer Bog takvo nešto ne podupire, a pogotovo ne dvojaka i lažna mjerila. Kad vi olako uzimate biblijske stavke da bi nekoga osudili po tim uputama, zašto onda sve te biblijske stavke ne stavite na vagu kako bi donijeli pravednije i moralnije odluke. Jedan od tih stavaka je : “Neka svatko bude posve uvjeren u svoje mišljenje … jer zbog Jehove tako misli“ (Ri 14:5,6). Ako netko već ima svoje mišljenje utemeljeno na Bibliji ono može biti u nekim detaljima drugačije od službenog, a službeno može biti drugačije od izvornog, ali nikako ne bi smjelo biti proturječno istini, a “istina“ je sam Isus Krist. U svim mojim tumačenjima i gledištima ne možeš naći niti jednu misao koja obeščašćuje Boga i Krista, a samim tim ni 'istinu' jer ja ne proturječim toj najuzvišenijoj istini, nego samo onim detaljima (naše i bilo koje druge kršćanske zajednice) koji se ne uklapaju u biblijsku istinu. Sada to može provjeriti cijela skupština (javnost) pa neka mi ona sudi.

U cijeloj ovoj prići ja sam nevažan. Želio sam ovu svoju priču dovesti u onu razinu o kojoj je Zajednica mnogo toga napisala i iznijeti u javnost činjenicu po kojoj vi kao starješine osuđujete ono što je Zajednica uzdizala kao mjerilo kršćanske vrijednosti, čime ulazite u kontradiktornost sa vlastitim mjerilima vrijednosti. Zato mi nije više toliko stalo za vaše mišljenje i prosudbe jer sam dovoljno vidio i znam kuda sve ovo vodi i što se sve iza toga krije, ali nema ništa tajno što se neće otkriti i razotkriti u pravom svjetlu.

Kad je Isus nakon svoje službe dva puta došao u Jeruzalem naišao je na osude vjerskih vođa, a kad je treći put otišao u Jeruzalem znao je kako će sve to završiti jer ih je ovaj put još više izazvao svojim javnim nastupom. Tako sam i ja već dva puta svojim izjavama koje sam temeljio na duhu Svetog Pisma izazvao negodovanje svojih starješina i njihovu revnost da brane svoju vjersku instituciju, a sada ovim javnim objavljivanjem svojih gledišta po treći put dolazim pred starješine koji su odmah formirali pravni odbor i unaprijed me osudili bez da su stvorili sve pravne pretpostavke i mogućnost moje adekvatne obrane. Što onda mogu očekivati od Prizivnog odbora? Kao i Isus žalio sam se na proceduralne pogreške koje ste učinili, ali predosjećam da će se u mom slučaju ovaj put odigrati isto ono što je Isus doživio jer piše: “Isusova primjedba pravičnog bi suca potaknula da poštuje zakonom utvrđen tijek suđenja, ali Ana nije mario za pravdu.“ (WT 1.4.2011).

Kao što si mi napisao, vi ne želite s ovim slučajem upoznati javnost jer se držite uputa Zajednice, ali si mi zato nevoljko dozvolio da ja po svojoj odluci mogu sve ovo iznijeti pred javnost prije nego budem saslušan pred Prizivnim pravnim odborom. Čak i da ste mi to zabranili ja bi to učinio jer ovaj put želim da mi javnost sudi bez obzira kakva će biti vaša odluka. Vi me možete odbaciti jer imate autoritet, ali znajte da će kao i do sada biti onih, ovaj put čak i više, koji će me i dalje smatrati svojim bratom.

Pozdrav

Tvoj brat Danijel

14.srpanj 2016.

PS. Rekao si da se za nastavak ovog slučaja i za sve moje prijedloge trebam obratiti braći koja sada rješavaju moju žalbu jer su oni odgovorni za daljnji tijek postupka. No prije nego sam se uspio obratiti sa svojim prijedlogom, dobio sam poziv od brata Milana Tomić za saslušanje koje je trebalo biti održano 8.srpnja. Tražio sam od dotičnog brata da se termin odgodi iz nekih osobnih obiteljskih razloga i da mi dade mail adresu na koju ću mu se javiti sa odgovorom na jedno njegovo pitanje, ali mi je do danas uskratio tu adresu, pa ću mu se morati obraćati preko tebe.