Article Index

Izrael i kršćani

U evanđelju po Luci 1:31-33 stoji:

"… [Isus] će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Jehova Bog dat će mu prijestolje Davida, oca njegova, i on će kraljevati nad domom Jakovljevim zauvijek i kraljevstvu njegovu neće biti kraja."

Koga ovdje predočava ‘Jakovljev dom’ nad kojim će kraljevati Isus? Vidjeli smo da ‘dom’ sačinjavaju svi članovi Božjeg naroda Izrael kojeg predvode muževi s određenom mjerom autoriteta dobivenog od Jehove. Oni predstavljaju ‘nebo’ a narod ‘zemlju’ nad kim će Isus biti postavljen za kralja preko kojega će Jehova vladati, kao što je preko pojedinih muževa vladao nad domom Izraelovim ili domom Jakovljevim, a preko njih i nad cijelom nacijom Izrael.

Isus je je za sada postavljen samo nad skupštinom Izrael koji se sastoji od Izraela i svih pridruženih naroda, a u poretku koji treba doći sjest će na Davidovo prijestolje i biti postavljen nad ‘Jakovljevim domom’ koji će biti uzor teokratske uprave svim narodima (1.Pe 3:22). Onima koje je prve izabrao za nadglednike, Isus je, prema Mateju 19:28 rekao:

"Zaista, kažem vam, prilikom ponovnog stvaranja, kad Sin čovječji sjedne na svoje slavno prijestolje, i vi koji idete za mnom sjest ćete na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih."

Isus se ovdje obraća apostolima koji će zauzimati prva mjesta u ‘domu Jakovljevu’. Budući da je Isus samo njima rekao: "vi koji idete za mnom" mislio je tada samo na njih kao one koje je on odvojio za takvu službu. Da je mislio i na mnoge druge koji su ga tada slijedili, onda bi u svojoj gornjoj izjavi rekao: "svi ti koji idu za mnom (…) sjesti će na svoja prijestolja". No on to nije rekao niti je dao na znanje da misli tako. Zato ni mi ne bi trebali (poput Watchtowera) tvrditi da će svi kršćani prvog stoljeća automatski biti ubrojeni u vladajuću strukturu Božjeg kraljevstva samo zato jer su bili prvi članovi nove Božje skupštine. Kad je kasnije apostolu Ivanu otkriven broj od 144000 onih koji će biti izdvojeni iz Izraela, onda je moguće pretpostaviti da će u toj teokratskoj upravi samo apostoli zauzeti prvih ‘dvanaest prijestolja’. Oni će suditi i upravljati nad ‘dvanaest Izraelovih plemena’. Svi ostali 'sinovi', koji udovolje preduvjetima će biti izdvojeni iz ‘dvanaest plemena’ i zajedno s njima zastupati Krista pred ostalim narodima. Pretpostavljam da će neki prirodni Izraelci od 144000 biti postavljeni u upravu nad prirodnim Izraelom, a ostali u upravu svih drugih naroda.

Iz ovoga jasno proizlazi da Božji narod tj. njegovih ‘dvanaest plemena’ kojima će biti pridruženi ljudi iz svih naroda, trebamo gledati kao na ‘veliko mnoštvo’ iz koje se uzimaju pripadnici klase neba. Nebesku klasu će na zemlji predstavljati Isus i prvih ‘dvanaest prijestolja’ na kojima će sjediti 12 apostola. Oni će sačinjavati nebesku upravu ili ‘novo nebo’. Kao izabrana grupa oni zastupaju Izrael ili ‘dom Jakovljev’. Svoju vlast će provoditi nad ‘dvanaest Izraelovih plemena’, a u zajedništvu s 144000 izabranih i nad cijelim ’Izraelom Božjim’ sastavljenim iz svih ostalih naroda. S tim se podudara vizija koju je Ivan dobio, a koja je prikazivala te dvije grupe, a kojima je bilo zajedničko to što su obje grupe poistovjećene s ’Izraelom’. Iako su obje grupe sastavni dio duhovnog Izraela, jedni su prirodni Izraelci a drugi ostali narodi. Zato je pogrešno tvrditi da ‘veliko mnoštvo’ nije cjelokupni ‘Izrael Božji’ nego da su to stranci. Očito postoji ustaljeno gledište Watchtowera koje se još uvijek prihvaća samo zato što se misli da se sa takvim tvrdnjama uspijevaju povezivati neki stavci i teme. Međutim, kada se u razmatranje uključe i oni biblijski stavci koji su zbog takvih tumačenja izostavljeni, vidjet će se kako se dosadašnje tumačenje ne može više održati pred jačim svjetlom istine iz Božje Riječi. Naime, Biblija u sebi sadrži jedan mali ‘ključ’ od samo jedne male riječi koji nam otvara vrata u sagledavanju ove važne teme.