Article Index

Izrael i 144000 izabranih

U Otkrivenju 7:3-8 možemo čitati o pečaćenju Božjih robova koji se uzimaju u službu po principu po kojem su uzeti i sami apostoli. Naime, Ivan je čuo slijedeće riječi:

"… I čuo sam broj pečatom obilježenih - sto četrdeset i četiri tisuće, pečatom obilježenih iz svakog plemena sinova Izraelovih."

On ovom prilikom nije vidio članove izabrane klase, već je samo čuo njihov broj prije nego su kao takvi trebali biti izdvojeni ‘iz dvanaest plemena’ i zapečaćeni. Riječ ‘iz’ je taj mali ‘ključ’ za ispravnije razumijevanje onih koji ulaze u točno određeni broj zapečaćenih. Naime, Ivan je u nastavku nabrojio dvanaest plemena ‘iz’ kojih je zapečaćeno po 12000 članova nebeske klase. On npr. nije rekao da Judino pleme ima 12000 članova već je čuo kako je ‘iz’ tog plemena izdvojeno 12000 zapečaćenih.

 

Treba uzeti u obzir da su 'prvenci' za obavljanje svećeničke službe uzeti iz Izraelskog naroda. Oni nisu uzeti iz bezbožnog svijeta, već iz dvanaest Izraelovih plemena koji su bili u savezu s Bogom. Zato i ova Ivanova vizija prikazuju da su 144000 pečatom obilježenih samo izabrani predstavnici cjelokupnog duhovnog dijela Izraela. Oni nisu jedini članovi duhovnog ‘Izraela’ jer su uzeti ‘iz’ tog mnoštva. Uzeti su između onih koji su sastavni dio Božje zemaljske Skupštine ovdje opisane kao ‘dvanaest Izraelovih plemena’ s kojima je Bog sklopio novi savez, a koji predstavljaju Božji narod Izrael kojemu su pridruženi svi drugi narodi. U Jozui 3:12, stoji:

"Zato sada izaberite dvanaest ljudi iz plemena Izraelovih, po jednog čovjeka iz svakog plemena."

Ta je izjava slična onoj iz Otkrivenju 7:4 gdje se navodi da je ‘iz’ svakog plemena sinova Izraelovih zapečaćeno po 12000 ljudi. Ni 12 izabranih ni 144000 zapečaćenih ne mogu biti jedini Izraelci po obiteljskoj lozi. Oni su samo uzeti između ostalih Izraelaca.

144000 osoba će svoju službu u Božjem kraljevstvu obavljati kao istaknuti muževi. Imenovanih muževa u Božjem narodu je do sada bilo mnogo više od ovog broja. Zato će samo neki od njih za svoju vjernu službu biti nagrađeni time što će biti izabrani, zapečaćeni i postavljeni na svoja mjesta kao “prvine Bogu i Janjetu“ (Ot 14:1-5). Oni su kao izabrana grupa uzeti ‘iz’ već postojećeg Božjeg naroda Izrael, odnosno iz posvećenog velikog mnoštva što znači da će nakon njihovog pečaćenja i postavljanja u službu i dalje postojati teokratsko uređenje od ‘dvanaest plemena’ Božjeg naroda. Da bi mogli biti uzeti iz Božjeg naroda, onda je 'veliko mnoštvo' pravednika, koje nitko ne može izbrojiti, moralo postojati kroz cijelu povijest, a ne od 20. stoljeća, kako to tvrdi Watchtower, koji je to gledište zasnovao na tvrdnji da Izrael Božji sa svojih 12 plemena nije 'veliko mnoštvo' nego samo 144000 pomazanika.

Kad bi duhovni Izrael uključivalo samo 144000 izabranih tada ni Krist niti njegovi suvladari ne bi teoretski mogli vladati nad ‘dvanaest Izraelovih plemena’. Treba uzeti u obzir da je proročanske riječi iz Mateja 19:28 izgovorio sam Isus koji sličnu misao vezanu za ‘dvanaest plemena’ koristi u proročanskoj viziji koju je dao apostolu Ivanu u Otkrivenju 7:3-8. Isus Krist stoji iza oba proročanstva koja samim tim moraju i po kontekstu i po logici sadržavati isto preneseno značenje. Prema tome, ‘dvanaest plemena’ ne predočavaju samo 144000 zapečaćenih osoba. Ovi izabranici su samo jedan mali izdvojeni dio onih koji su kao 'prvenci' kupljeni sa zemlje i koji poput apostola ‘slijede Janje kamo god pođe’ (Ot 14:3-5). Oni su izdvojeni iz velikog mnoštva pravih (duhovnih) Izraelaca što znači da je veliko mnoštvo oduvijek postojalo jer su se među njima nalazili pojedinci koji su trebali biti izdvojeni za novu službu. To je konačni dokaz da se 'veliko mnoštvo' iz Otkrivenja 7:14 nije počeo sakupljati tek u 20. stoljeću. Ukupan broj sinova Izraelovih je neograničen i predstavlja ‘veliko mnoštvo’ Božjeg naroda na zemlji sastavljenog od prirodnog Izraela i pridruženih ljudi iz svih naroda.

To ćemo prikazati na slijedeći način: Za vladu ili parlament neke države se biraju oni koji su odgovarajuće osposobljeni i koji su spremni interese svog naroda staviti ispred svojih interesa. Država je podijeljena na dvanaest županija ili ‘plemena’. Iz svake županije se bira po isti broj zastupnika - 12. Tako je broj mjesta unaprijed ograničen i točno određen. Samo određeni broj predstavnika ‘iz’ postojećih županija može zastupati svoj narod iz cijele države. Oni sami ne sačinjavaju cijeli narod već se uzimaju ‘iz’ naroda i to tako da se ‘iz’ svih županija (‘plemena’) uzima po isti broj. Budući da zastupaju cijeli narod, za njih se kao parlament ili vladu može reći da su ’narod’ u malome ali ne da su jedini članovi tog naroda.