Article Index

Upotrijebi razbor

Još kao mladić sam istraživao jedno biblijsko proročanstvo za koje sam uočio potrebu da se postojeće tumačenje mora mijenjati. Proučio sam što o tome govore razni članci u časopisima i knjigama izdanim od Društva. Odmah sam uočio da se ne mogu složiti s opisanim tumačenjem koje je u nekim aspektima bilo nelogično. Kroz dublje razmatranje te teme bio sam uvjeren da bi neke biblijske stavke trebalo sagledati u drugačijem vremenskom okviru. Riječ je o proročanstvu iz Mateja 24:15, koje glasi: “Dakle, kad vidite da gadost koja pustoši, o kojoj je govorio prorok Danijel, stoji na svetome mjestu (neka čitatelj upotrijebi razbor)...“ (vidi tumačenje - Stražarska kula 1.6.1996. str. 16,17, odl. 3,14).

Budući da Krist svakog ‘čitatelja’ Danijelovih proročanstava potiče da upotrijebi ‘razbor’, a ne samo apostole, bilo je razumno da sam i ja postupio tako (Mt 24:15; 1.Ko 10:15; 2.Ti 2:7). Nisam prestao ‘istraživati’ tu temu (Izr 25:2). No, bojao sam se da će me drugi pogrešno razumjeti kao onoga koji tumači Bibliju drugačije od onoga što piše u izdanjima Zajednice. Zato nisam nikome govorio o argumentima koje je trebalo uzeti u obzir kod ispravnog postavljanja stvari. Stoga sam u jednom biblijskom predavanju koje se temeljio na tom tumačenju samo rekao da je to trenutno gledište Zajednice, samo kako ne bi izazvao raspravu oko svog gledišta. Ali duboko u sebi sam znao da mora doći do novog tumačenja, što se i desilo nekoliko godina kasnije s izdanjem ‘Stražarske kule’ od 1.5.1999. koji je iznio argumente do kojih sam ja ranije već došao, što je potvrdilo moje sumnje i potrebu da se izvrši korekcija u tumačenju gore navedenih proročanskih riječi.

Ovaj primjer me je potaknuo da i dalje duboko istražujem Bibliju tražeći odgovor na još neka zamršena tumačenja. Koristeći ‘pronicljivost, razboritost i mudrost’ nastojao sam rastumačiti sva kriva tumačenja i time ‘razmrsiti ono što je zamršeno’  (Da 5:14,16). Ja ne želim ‘sam sebe smatrati razboritim’ više nego što jesam, nego želim to biti u očima našeg Gospodina koji nam može ‘uistinu dati razboritost u svemu’ (Ri 11:25; 2.Ti 2:7). Namjera mi nije da zagovaram vlastita mišljenja i insistiram na njima, niti da Bibliju tumačim na svoj način. Trudio sam se držati  pravila ‘da ne ide preko onoga što je napisano’ (1.Ko 4:6). Naime, možda idem preko onoga što je u vezi toga već napisano u nekim izdanjima Zajednice, ali ne želim ići preko onoga što kaže nadahnuta Riječ Božja Biblija. Kao kršćanin sam želio biti u skladu i jedinstvu sa suvjernicima što se tiče kršćanske vjere (Ef 4:11-14). No, kad su u pitanju sakrivene i duboke stvari Božje do kojih svaki iskreni čitalac može doći duboko kopajući po Božjoj Riječi, koristeći svoj razbor i Božji duh, onda dolazim u situaciju da skrenem pažnju na neke teme koje još uvijek nisu u potpunosti suglasne s Biblijskom tematikom. Te bi se korekcije trebale što prije učiniti na nivou cijele Zajednice zbog naše duhovne potrebe za istinom iz Božje riječi.

Kada uvidimo da se nešto ne slaže s apostolskim učenjem, da li ćemo i dalje slijediti tumačenja koja su postavili neki starješine ili ćemo nastojati uvjeriti odgovorne muževe da preispitaju svoje vjerovanje? Jedan primjer za to je naveden u Stražarskoj kuli od 15.3.1994. na str. 5. gdje se spominje kršćanin Polikarp koji je umro mučeničkom smrću pred kraj drugog stoljeća, a koji je došao u Rim da skrene pažnju kako da se slavi Gospodinova večera. Izmeđuostalog tu je navedeno što je Irenej rekao o njemu:

“Irenej lionski pisao je u jednom pismu: ”Nije ni Anicet [iz Rima] mogao uvjeriti Polikarpa da ne slavi ono što je uvijek slavio s Ivanom, učenikom našeg Gospodina, i s drugim apostolima s kojima se družio; niti je pak Polikarp uvjerio Aniceta da to slavi, jer je ovaj rekao da se mora držati običaja starješina koji su bili prije njega“ (Eusebius, 5. knjiga, 24. poglavlje). Zapazi da je Polikarp svoj stav, navodno, temeljio na autoritetu apostola, dok se Anicet pozivao na običaj prijašnjih starješina u Rimu.“

Ako Zajednica ističe ovaj primjer kako bi autoritet apostola stavila ispred svog autoriteta, onda ne može od nikoga od nas tražiti da se potpuno podložimo starješinama koji svoje običaje i nauke zasnivaju na nadgledniku Ariju, Russellu, Rutherfordu i drugim istaknutim starješinama koji su ih uveli, a za koje postoje dovoljno argumenata da nisu potpuno točna ili u duhu biblijskog konteksta. Većina kršćana ne ide toliko daleko u želji da zadovolji svoje duhovne potrebe za točnom istinom. Zato ih Bog vjerojatno ne može koristiti da iznesu na vidjelo neke nove činjenice. S druge strane, oni koji su u skupštinama postavljeni za upravitelje Božje riječi se ne mogu vremenski na ovakav način posvetiti dubokom istraživanju. To može biti jedan od razloga što Bog može nekog ‘malog’ i neznatnog slugu upotrijebiti za nešto što nije isključivo dano samo istaknutim članovima kršćanske skupštine.

Ono što nas može dovesti u priznat položaj pred Bogom, nije znanje, već ljubav prema Bogu i bližnjima. Zato je Pavle rekao: “Kad bih imao dar proricanja i kad bih znao sve svete tajne i imao sve znanje (…) a ljubavi ne bih imao, bio bih ništa“ (1.Ko 13:2). Sada je vrijeme da se izgrađuje ljubav, dok su darovi u vidu spoznaje i uvida u Božje tajne stavljeni u drugi plan. No, to ne znači da zbog toga netko poput mene treba ‘zanemariti dar u sebi’, nego bi trebao ‘o tome razmišljati, i sav se tome posvetiti" (1.Ti 4:14,15).

"Jer naše je znanje djelomično (…). A kad dođe ono (znanje) koje je potpuno, nestat će ono koje je djelomično." (1.Ko 13:9,10)

Budući da još uvijek nemamo potpuno znanje o nekim stvarima, ja sam se posvetio ovom istraživanju Biblije kako bi sebi i drugima omogućio da prije kraja ovog poretka vidimo još jasnije neke biblijske tajne. To će od svih nas zahtijevati ponovno oblikovanje svog uma i razumijevanja prema novootkrivenim spoznajama.

Napomena: Spoznaje iznesene u ovoj knjizi su najprije trebale ići tajnom linijom komunikacije do odgovornih ljudi koji vode biblijsko Društvo Watchtower, kako bi bile razmatrane na višem nivou, ali sam u tome bio spriječen. Zato ih iznosim javno jer će vjerojatno biti mnogo onih koji će nakon ovoga pisati i tražiti od njih da uzmu u obzir sve navedene argumente koji će tako doći do njih.