Article Index

Načela istraživanja

Da bi se moglo pristupiti istraživanju biblijske tematike potrebno je utvrditi načela po kojima se treba voditi kako ne bi došli u opasnost da naučavamo i iznosimo svoje gledište ili da podupiremo tradicionalno gledište koje nam je emotivno priraslo srcu. Društo Watchtower se tako koristilo načelom laviranja i načelom napretka spoznaje kako bi nam objavili svoja gledišta.

Načelo laviranja

“Međutim, možda je nekima izgledalo, da staza nije uvijek vodila ravno naprijed. Ponekad su objašnjenja, dana od Jehovine vidljive organizacije, prividno podlegla izmjenama u odnosu na prethodna gledišta. Ali to zapravo nije bilo tako. To bi se moglo usporediti s povremenim mijenjanjem smjera u jedrenju koje je u navigaciji poznato kao »laviranje«. Vještim upravljanjem jedrima, mornari mogu prouzročiti, da se jedrenjak kreće zdesna na lijevo, naprijed i nazad i usprkos suprotnim vjetrovima, ipak stalno napredovati prema cilju.

Budući da svjetlo sve jače svijetli i pošto su bile učinjene pogreške uslijed ljudske nesavršenosti i slabosti, ti su kršćani (članovi Vodećeg tijela) ponekad morali preispitati i ponovo procijeniti gledišta i učenja. (Stražarska kula 1.5.1982.)

Načelo napretka spoznaje

“Može se reći, da je napredak u razumijevanju Riječi Božje u skladu s načelom koje vrijedi na području napretka naučne spoznaje. Ukratko rečeno, ono djeluje otprilike ovako: najprije se iznese određena tvrdnja, koja postane temom za dokazivanje. Ona pruža velike mogućnosti za prosvjećivanje ili praktičnu primjenu. No, tokom vremena se pojave određeni nedostaci ili slabosti. Zbog toga se javlja nastojanje da se sa tvrdnjom ode u drugu krajnost. Kasnije se utvrđuje da ni ta pretpostavka ne predstavlja cijelu istinu i tako nastaje slaganje ispravnih točaka obiju pretpostavki. To načelo se uvijek primjenjuje i na taj se način ispunjava stavak iz Priča Salamunovih 4:18. (Stražarska kula 1.5.1982.)

Ova dva načela dozvoljavaju neka izvan-biblijska gledišta u prihvatljivoj mjeri tako da određena tumačenja, a samim tim i učenja mogu donekle odstupati od točne ili točnije spoznaje. Zato možemo u našoj Zajednici uz istinita učenja imati i neka učenja koja nisu potpuno usklađena sa biblijskim kontekstom. Takva odstupanja se s vremenom korigiraju i ulaze u biblijski okvir, dok druga tumačenja znaju ići iz jedne krajnosti u drugu te još uvijek nisu usklađena sa biblijskim kontekstom. To je kao da na moru jedrite prema cilju i ovisite o vjetrovima koji vas guraju, ne samo prema cilju nego i izvan zacrtanog pravca kretanja čekajući neki drugi smjer vjetra da vas vrati u postavljene okvire kretanja.


Moje načelo kod istraživanja Biblije je bilo malo strože jer sam se koristio načelom

PODRŠKE i OTPORA

Načelo 'podrške' i 'otpora' je puno strožije jer ne dozvoljava nikakve krajnosti, niti izlaženje iz biblijskog konteksta. To je kao da se krećete rijekom i koristite samo njenu struju koja vas gura naprijed dok vi pazite da ne udarite u njene obale. Ono se oslanja samo na biblijskom tekstu i gledištu kakvog su mogli imati pisci i ljudi tog vremena. Ovdje nisu dozvoljena nikakva suvremena gledišta ili tumačenja iz perspektive novijeg vremena. Svaki biblijski stavak koji se odnosi na određenu tematiku ima jednu od dvije funkcije koje ne dozvoljavaju izlaženje iz biblijskih okvira razmišljanja. Tako neki biblijski stavci (s jedne strane obale) služe kao podrška izvornom gledištu, dok drugi stavci (s druge strane obale) služe kao otpor bilo kojem drugom izvan-biblijskom gledištu.

U svom istraživanju sam se koristio ovim načelom što se pokazalo puno efikasnijim jer sam u pogledu nekih gledišta u veoma kratkom vremenu došao do novih i točnijih saznanja za razliku od pogrešnih tumačenja koja su se godinama i desetljećima zadržala u našim publikacijama. Samim tim je moje istraživanje moralo biti neovisno kao i samo načelo koje sam koristio.

Svako tumačenje koje izlazi iz okvira biblijskog razmišljanja zanemaruje izvorni kontekst i biblijske stavke koje služe kao podrška izvornom gledištu te se oslanja samo na pojedinim biblijskim stavcima koji mogu samo djelomično podupirati neko trenutno gledište. Kad se naiđe na nelogičnosti trenutnog gledišta ponekad se ode u drugu krajnost jer se zanemaruju i oni biblijski stavci koji pružaju otpor bilo kojem drugačijem gledištu od onog izvornog. Zbog toga je u pojedinim tumačenjima Zajednica više puta išla u krajnosti ili suprotna gledišta (vjerni rob, naraštaj, uskrsnuće zlih i dr.). Unatoč tome se želi reći kako i takve pogreške služe u svrhu napretka točne spoznaje. Međutim, takva gledišta ne bi trebala ulaziti u temelje vjerovanja kao jedinstvena učenja prepoznavanja pravih kršćana jer mogu nailaziti na opravdane prigovore. Umjesto toga trebalo bi prihvatiti biblijsko načelo: “Neka svatko bude uvjeren u svoju misao“, jer povijest prvih kršćana pokazuje da su tolerirali različita gledišta pa čak i različiti način obožavanja Boga koja nisu narušavali temelje vjere niti su narušavali kršćansko zajedništvo. Duh jedinstva je bio iznad tih razlika.