Article Index

Korištenje darova

Apostol Petar daje slijedeći savjet:

“Služite jedni drugima – svatko darom koji je primio –kao dobri upravitelji Božje nezaslužene dobrote koja se očituje na razne načine. Ako netko govori [na temelju Pisma] neka govori u skladu sa  svetim objavama Božjim. (…) Tako će se Bog preko Isusa Krista proslaviti u svemu.“ (1.Pe 4:10,11)

O onome što je ovaj mali čovjek otkrio koristeći ‘dar koji je primio’ kroz istraživanje Biblije, ne može u njemu razviti sumnje prema drugim iskrenim istraživačima Biblije i onome što su oni otkrili. Da li je bio razborit ili ne, Bog zna. Ali, tko će mu odgovoriti na pitanja koja ga tjeraju na dublje istraživanje, ako ne oni kojima je povjerena Božja Riječ. Oni su mudri i razboriti iako ponekad griješe u tumačenju i donose neke zaključke prije nego su u razmatranje uključili sve argumente. Smatram da je ovom prilikom Gospodin dao ‘ključ’ jednom malom čovjeku da otkrije neke sakrivene stvari. Zašto? Samo zato što je iskreno istraživao i duboko kopao po Božjoj riječi. Da to nije činio, zanemario bi darove koje ima u sebi. Onaj koji zanemari bilo koji dar u sebi, tada ni Bog ne može taj dar iskoristiti. Božji duh koji se nalazi u Bibliji stalno čeka na one koji pristupaju Božjoj riječi poput malog djeteta - otvorena uma i srca. Taj “duh sve istražuje, čak i dubine Božje“, otkrivajući ih tako nama, Božjim vjernim i poniznim slugama (1.Ko 2:10). Zato je ovaj Božji sluga poput Ezre “pripremio srce svoje da istražuje“ Božju Riječ (Ezr 7:10). Ovaj iskreni istraživač nije član Društva već Božji sluga, ‘dijete’ koje je tražilo od Boga mudrost i razbor (1.Kr 3:9-12). Za sebe može reći:

“Jer ako sam i nevješt u govoru, nisam u spoznaji.“ (2.Ko 11:6)

On se ipak boji da će ga istaknuti muževi u skupštini odbaciti kao nekoga koga ne vodi Božji sveti duh samo zato što je ovo što je napisao pomalo neprihvatljivo u odnosu na već prisutna ustaljena gledišta. No, pitanje je kako će ‘istaknuti muževi’ uvidjeti kojim spornim temama moraju ponovno pristupiti, ako sve to ostane u mislima ovog čovjeka. On je čvrsto uvjeren da je na ovakav način Bog vodio stvari u prošlosti i da nije čudno što i sada jednom malom čovjeku dopušta vidjeti ono što drugi ne vide.

Kristova skupština je jedno tijelo u kojem svatko od kršćana može koristiti svoj dar za izgrađivanje. Pavle je u vezi toga rekao:

“Jer kao što u jednom tijelu imamo mnogo udova, ali nemaju svi udovi istu ulogu, tako smo i mi, iako nas je mnogo, jedno tijelo u zajedništvu s Kristom, a kao pojedinci udovi smo jedni drugima. Dakle, imamo različite darove, već prema nezasluženoj dobroti koja nam je ukazana: ako je to prorokovanje, prorokujmo primjereno vjeri koja nam je udijeljena; ako je to služenje, izvršavajmo tu službu; ako tko poučava, neka se posveti poučavanju; ako tko pobuđuje, neka se posveti pobuđivanju; tko dijeli, neka to čini darežljivo; tko predvodi, neka to čini revno; tko pokazuje milosrđe, neka to čini radosno“ (Rim 12:4-8). Nadovezujući se na tu temu napisao je još nešto: “Različiti su darovi, ali je isti duh. I različite su službe, ali je isti Gospodin. I različita su djelovanja, ali je isti Bog koji na različite načine djeluje u svima. A duh se očituje u svakome za korisnu svrhu. Naime, jednome je po duhu dana riječ mudrosti, drugome riječ znanja po tom istom duhu, drugome vjera po tom istom duhu, drugome dar liječenja po tom jednom duhu, drugome pak vršenje silnih djela, drugome proricanje, drugome sposobnost razlikovanja nadahnutih objava, drugome različiti jezici, a drugome tumačenje jezika. Ali sve to čini jedan te isti duh, dijeleći te darove svakome pojedincu po svojoj volji.“ (1.Ko 12:4-11)

Ove misli se nisu odnosile na apostolsko tijelo nego na članove bilo koje skupštine po svijetu. Zamislimo da apostolsko tijelo ili neki imenovani članovi skupštine koji koriste svoj duhovni dar 'služenja' ili 'poučavanja' pokušavaju osporavati nekom drugom članu skupštine da koristi svoj dar u vezi 'sposobnosti razlikovanja nadahnutih objava'. Možda bi im smetalo kad bi taj njihov brat ukazao da neke objave imenovanih starješina nisu nadahnute od Boga nego od čovjeka. Ako bi mu još i sudili jer je s drugima razgovarao o onome što je saznao, onda bi oni sudili samom svetom duhu koji stoji iza 'razlikovanja nadahnutih objava', jer 'duh je isti'.

Božji duh koji je u nama može djelovati na naše razumijevanje Biblije samo ako to žarko želimo i uložimo trud koji nailazi na Božji blagoslov. Do točnog razumijevanja možemo doći jer pripadamo onima kojima je Isus rekao: “Vama je dano da razumijete svete tajne kraljevstva nebeskog“. Iako je to rekao svojim najbližim suradnicima, ove riječi se mogu odnositi na sve nas koji iskreno tražimo istinu od Boga. Za one koji više slušaju ljude nego Boga je rekao: “njima nije dano“ da razumiju te tajne (Mt 13:11). Nitko od nas ne želi biti među takvima. Onaj tko hoće razumjeti, taj će tražiti da razumije svaku tajnu povezanu s Božjim naumom koji je sakriven u načinu na koji je pisana Božja Riječ. Budući da nam je dano da razumijemo svaku Božju riječ onda nije ništa čudno što pojedinci poput mene imaju želju i dar da tumače ‘tajne nebeskog kraljevstva’. Jedan Božji anđeo je rekao apostolu Ivanu za one kojima je povjereno djelo svjedočenja za Isusa: “jer svrha je proročanstava da svjedoče za Isusa“ (Ot 19:10; vidi 1.Pe 1:10-12). Budući da je cilj ovoga istraživanja bio da se dade potpuno svjedočenje za Isusa i svega onoga što je povezano s njegovim slavnim imenom, onda nema sumnje da je ovaj mali čovjek bio naveden da istražuje i objavljuje nadahnute stvari. Biblija je sazdana od proročanskih slika, riječi i paralela koja je trebalo razjasniti i objaviti Božjem narodu. To su već mnogi učinili, dok su drugi čak nesvjesno unosili pogrešna gledišta. Zato je i ova knjiga sastavni dio proricanja tj. svjedočenja danih na temelju Božje riječi koji ne poništavaju važnost svega onoga što su drugi već rekli i napisali, nego upotpunjavaju svaku prazninu i mijenjaju one pravce razmišljanja koji su zanemarili biblijski kontekst.

Isus Krist preko svetog duha ima pravo neke stvari otkriti kome hoće (Mt 11:27). On u osobama poput mene može vidjeti samog sebe dok je bio dječak koji je volio duboko istraživati po Božjoj riječi. On zato takve ne odbacuje jer im je rekao: “tražite i naći će te…“ (Mt 7:7). Duboko u sebi sam znao da postoji nešto što je iz opravdanih razloga još uvijek sakriveno od drugih članova zajednice s kojoj sam povezan. To sam stalno tražio i našao u Bibliji. Kada će to biti otkriveno cijeloj zajednici braće, ostaje da vidimo. Ne bi bilo dobro da se oko ovoga spore neki nezreli kršćani, već da stvar iziđe pred starješine, koje će, ako je to opravdano, istražiti sporna pitanja oko Božje riječi (Dj 15:2). Nadglednici skupštine moraju vidjeti da li se ovdje radi o Božjim svetim objavama, u skladu s Ivanovim savjetom:

“Ljubljeni, ne vjerujte svakoj izjavi koju je navodno nadahnuo Bog, nego ispitajte potječu li takve izjave od Boga…“ (1.Iv 4:1; 1.So 5:20,21)

Da li ova tumačenja potječu od Boga ili su produkt ljudskog mišljenja? Ne tvrdim ni jedno ni drugo, ali sam siguran da u sebi ipak nose ‘ključ‘ za novo razumijevanje nekih biblijskih tema. Ova su tumačenja, zbog novih biblijskih argumenata, izašla iz okvira dosadašnjeg službenog tumačenja, jer se ne držim ustaljenog gledišta koje je već dosta dugo prisutno među nama. Zato “…neka se Bog pokaže istinitim, a svaki čovjek lažljivac, kao što je napisano: ‘Ti si pravedan u riječima svojim i pobijedit ćeš kad ti budu sudili“ (Ri 3:4). Kako će me vodeći kršćanski muževi prosuditi kad na vidjelo dana iznesem neke nove činjenice i dokaze? Ne znam. Ono što iskreno želim je da se i sada samo Bog pokaže istinit. On nam je dao svoju Riječ u kojoj se nalaze istine sakrivene od drugih ljudi. U našoj težnji ka toj istini dolazimo do spoznaje koja nikad neće nadvisiti ‘Kristovu ljubav’ jer ona nadilazi sve. Vjera u njega omogućuje nam da budemo “ukorijenjeni i utemeljeni, kako bismo u potpunosti mogli razumjeti, zajedno sa svima svetima, što je širina i dužina i visina i dubina istine“ (Ef 3:17-19).

Ako bilo koja dimenzija nedostaje onda imamo samo onu sliku koju vidimo iz određenog ugla gledanja. Tu sliku možemo tumačiti približno ‘točno’ iako joj nedostaje još jedna dimenzija. No prava spoznaja o nekim stvarima može biti još ‘točnije’ objašnjena kad se uzmu u obzir oni stavci koji sadrže ‘dubinu’ kao četvrtu dimenziju (Dj 18:24-28). Kad sam ‘dublje’ istražio tu četvrtu dimenziju onda se promijenio smisao onih biblijskih stavaka koje smo smatrali samo po sebi razumljivima. Zato će svatko tko voli istraživati Bibliju vidjeti ‘da li je ovo učenje od Boga ili ja govorim sam od sebe’ (Iv 7:17). Kad bi svrha ovoga bila da ‘govorim sam od sebe’ onda bi ‘tražio svoju slavu’, ali budući da ‘tražim slavu Božju’ onda smatram da je ono što govorim ‘istina’ i da ‘u meni nema nepravednosti’ (Iv 7:18). Bog nikome osobno ili preko nebeskih glasnika ne objašnjava biblijske istine koje treba otkriti svetim duhom. Jedini način je da djeluje svojim duhom na naš um, pa makar se to radilo o neznatnim pojedincima koji vjerojatno u sebi imaju neki duhovni dar i sposobnost koju Bog može iskoristiti samo ako je osoba spremna ‘srušiti snažno utvrđene stvari i zarobiti svaku misao da bi je učinio poslušnoj Kristu’. Pitam se da li Bog može svojim duhom ugraditi u našu podsvijest svoje misli i čekati da ih mi osobno prepoznamo dok čitamo njegovu Riječ? U mom slučaju je specifično to što mi se iz podsvijesti često nameću misli koje ne odbacujem nego im poklanjam više nego običnu pažnju. Osjećam kao da su te misli u meni bile sakrivene sve dok ih nisam isprovocirao sa slikama i mislima koje su nastajale prilikom mog osobnog proučavanja Biblije. Dok bi ih istraživao vrlo brzo bi nalazio one stavke koje bi zajedno sa drugim izvještajima iz Biblije stvorile dovoljno argumenata koje nisam mogao zanemariti. Tako je nastalo ‘učenje’ koje je dovoljno utemeljeno da sam ga počeo smatrati ‘učenjem koje je u skladu s odanošću Bogu’ i njegovoj ‘istini’ (1.Ti 2:3,4; 6:3).

Dok budete čitali ovo što slijedi, onda će te sigurno reći isto ono što su Židovi rekli na Isusovo poučavanje: “Što je ovo? Novo učenje!“ (Mk 1:27). No, kad zajedno sa mnom obratite pažnju svemu onome što Biblija u sebi sadrži onda će te moći vidjeti da nije riječ o nekom ‘novom učenju’ nego o učenju koje je bilo ‘otkriveno’ još u prvom stoljeću (1.Ko 2:10). Moja vjera je s ovim još više ojačana jer sam sebi jasno dokazao ‘stvarnost koju drugi još ne vide’ (He 11:1). Ovo je moja potraga za izgubljenim ‘ključem’ spoznaje. Kad sam našao ovaj ‘ključ’ prošao sam kroz vrata iza kojih se nazirala jedna posve nova i drugačija slika u kojoj bi svi mi trebali živjeti u skladu s točnom spoznajom. Ta slika je puna neiskazanih riječi koje sam morao izreći “jer pun sam riječi, i duh me pritišće u utrobi mojoj“ (Job 32:18). Iako u mojoj zajednici još nije sazrela situacija da na ovo gledaju onako kako su to gledali apostoli i prvi kršćani koji su ispitivali i uvjeravali se u sva nova učenja, ja se iskreno nadam da će razumjeti što o tome kaže Božja riječ koja je iznad svakog ljudskog pravila. Već sada, dok još uvijek pišem, osjećam veliku odgovornost za ono što mi je od Boga dano i smatram da sam koristio svoj ‘dar’ da bi služio drugima time što sam otkrio neke ‘sakrivene stvari’ i zapisao ih na način kao da se radi “o Božjim svetim objavama“. Cijelo vrijeme sam imao neki neobičan osjećaj koji me je vodio u ovom zadatku. Kao da sam mogao čuti glas koji mi govori: “A ti Danijele, zapiši ove riječi“. Sve ovo sam zapisao s namjerom da “kad to čitate, možete proniknuti u moje razumijevanje svete tajne o Kristu“ (Ef 3:4). Sada mogu samo reći da sam ‘učinio ono što sam bio dužan učiniti‘ (Lk 17:10). Poput kršćanskog učenika Luke iz prvog stoljeća i ja sam imao potrebu da napišem jednu knjigu u kojoj će se logika dokazivanja temeljiti isključivo na onome što sam saznao od apostola i drugih vjernih slugu. Zato bi ovo ‘razotkrivanje svetih tajni’ započeo njegovim uvodnim riječima koje ću parafrazirati:

"Budući da su mnogi nastojali sastaviti izvještaj o činjenicama koje smo primili s punim povjerenjem od onih koji su nam ih kao sluge poruke predali kao Božju riječ, i ja sam odlučio, budući da sam sve stvari od početka točno ispitao, logičnim dokazivanjem napisati ih tebi…"