Article Index

"Poslujte dok ne dođem"

Vidjevši ‘mnoštvo’ ljudi koji su bili kao ’ovce bez pastira’, Isus je rekao svojim učenicima:
 
"Uistinu, žetva je velika, a radnika je malo. Zato molite Gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju." (Mt 9:37,38)
 
O kakvoj ‘žetvi’ je Isus govorio? Da li je govorio o ‘žetvi’ sakupljanja članova njegove nebeske vlade? Ne, Isus očito govori o ‘žetvi’ koja je bila tako ‘velika’ da je kroz nju trebalo biti sakupljeno mnoštvo Isusovih učenika među Židovima. Oni su bili prvi pozvani da formiraju duhovni Izrael koji se trebao sastojati od onih koji će predvoditi druge u pravom obožavanju i onih koji će se podložiti njihovom vodstvu. Isus tom prilikom nije govorio o žetvi posebne nebeske klase jer se ona ne sakuplja krštavanjem novih učenika. Da bi Isus došao do vjernih ljudi kojima će u svom budućem Kraljevstvu dati da sjede na prvim mjestima, potrebno je bilo najprije takve osobe dovesti u Skupštinu gdje bi stjecali potrebne duhovne preduvjete. Kad steknu te preduvjete onda se takvi imenuju između svoje braće. Isus je kasnije apostolima zapovjedio:
 
"… idite i načinite učenike od ljudi iz svih naroda (…) i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka ovog poretka." (Mt 28:19,20)
 
Ako analiziramo ove riječi, onda ponovno zapažamo da i ovdje Isus ne govori o sakupljanju posebne nebeske klase koja će biti postavljena za nebesku upravu. On govori o djelu koje je tada započelo a koje se ima vršiti sve do kraja ovog zlog svjetskog poretka. To je djelo čiji je cilj sakupiti njegove ‘učenike’ iz svih naroda, a čiji je broj neograničen. Nad tim zadatkom su bili postavljeni apostoli i njima pridruženi duhovno sposobni muževi. Nadglednici su trebali umnožiti broj Kristovih učenika. U tome su im pomagali oni Isusovi učenici koje su oni osposobljavali za taj zadatak. Zbog toga je Pavle sebe, Apolona i druge imenovane muževe nazvao ‘Božjim suradnicima’ a članove skupštine je nazvao ‘Božjom građevinom’ i ‘Božjim poljem koje se obrađuje’ (1.Ko 3:5-9; 2.Ko 5;11,20; 6:1).

Kad uskoro ‘dođe’, Isus će ‘vjerne upravitelje’ odvojiti od drugih i postaviti ih nad svom svojom ‘imovinom’ da bi vodili i organizirali mnogo veći projekt – pretvaranje zemlje u raj u fizičkom i duhovnom smislu. Imovinu će sačinjavati sve osobe koje Isus pozove da naslijede kraljevstvo. Naime, "Kad Sin čovječji stigne (dođe) u svojoj slavi (…) on će odvojiti ljude jedne od drugih (…) i postavit će ovce sebi zdesna…" (Mt 25:19-21, 31-34). Tako će vjerni članovi klase ‘roba’ prilikom uspostave Božjeg kraljevstva na zemlji biti postavljeni da vode i organiziraju Isusovu imovinu - ‘veliko mnoštvo’ pravednika. Isus je za odgovorna mjesta u njegovoj skupštini rekao:

"Svakomu kome je mnogo dano, od njega će se mnogo tražiti. Kome su mnogo povjereno, od njega će se više tražiti." (Lk 12:48)

Zato im je u jednoj usporedbi rekao: "Trgujte dok ne dođem" (Lk 19:13). Njegov ‘dolazak’ za sada nije moguće kronološki odrediti dok ne započnu završni događaji (Mt 24:42,50; Mk 13:29-37). Kad Isus uskoro dođe u svojoj slavi on će postupiti po onome što je rekao u toj usporedbi:

"Nakon dugo vremena došao je gospodar tih robova i počeo sređivati račune s njima." (Mt 25:19)

Kad sredi račune s njima, onda će između njih izabrati one koji najbolje odgovaraju njegovim mjerilima za kraljeve i svećenike. Zato je Pavle svim vjernicima rekao:

"Budite poslušni onima koji vas predvode i budite im podložni - jer oni bdiju nad vašim dušama kao oni koji će za to položiti račun;…" (He 13:17)

Upravitelji kršćanske skupštine će biti strože suđeni jer će morati zadovoljiti daleko veće kriterije kojima moraju udovoljiti, ne samo po pitanju vjere, ustrajnosti već i po pitanju osposobljenosti i autoritete slične Kristovom, tj. načina na koji zastupaju Isusa kao višeg ‘upravitelja’ (Mt 2:6; Lk 12:42). Nitko od novih vjernika nije mogao tražiti prva mjesta u Skupštini koje je ‘kraljevstvo Božjeg Sina’ i biti postavljen na ‘nebeska mjesta’ ako nije dokazao svoju duhovnu zrelost i osposobljenost. Zato se postavljaju pitanja:

  • Kako je bilo tko, tko se našao među prvima kršćanima, mogao biti imenovan duhom za budućeg suvladara s Isusom, ako nije smio ni pomisliti da na sebe olako preuzme bilo koju ulogu kojom bi predvodio skupštinu u poučavanju?
  • Koji je preduvjete Isus postavio za sadašnje i buduće upravitelje njegovog kraljevstva?