Article Index

Gospodinov dan

Apostol Ivan je rekao da je ‘obuzet duhom dospio u Gospodinov dan’ (Ot 1:10). Kada započinje taj dan? Što kaže Watchtower?

“Taj je dan započeo godine 1914. kad je Isus bio postavljen za kralja Božjeg Kraljevstva, a trajat će sve do kraja Tisućgodišnjeg Kraljevstva; tada će Krist ’predati kraljevstvo svom Bogu i Ocu‘ (1. Korinćanima 15:24). Tokom mnogih stoljeća vjerni kršćani su se radovali Gospodinovom danu. Sada je on konačno tu!“ (Stražarska kula, 1.3.1989. str.8)

Da li je Gospodinov dan započeo 1914. godine? Što kaže Biblija? Ivan je u knjizi ‘Otkrivenje’ opisao događaje koji su se odigravali prije nego se Isus trebao otkriti u slavi. Stoga piše slijedeće:

“Obuzet duhom dospio sam u Gospodinov dan i začuo sam iza sebe jak glas, poput zvuka trube kako govori: ‘Što vidiš, napiši u svitak i pošalji u sedam skupština (…) I okrenuvši se, vidio sam sedam zlatnih svijećnjaka a među svijećnjacima nekoga nalik sinu čovječjem…” (Ot 1:10-16)

Ivan, koji je živio do pred kraj 1. stoljeća nije živio u Gospodinovom danu, ali je u vizijama dospio u taj dan i iz te pozicije vidio sve što se trebalo odigravati prije i za vrijeme tog dana. Stoga skupštine prvog stoljeća nisu živjele u Gospodinovom danu. Isus je tada bio ‘među svijećnjacima’ što ukazuje na Isusovu prisutnost u duhu koja je započela nedugo nakon njegovog uzašašća (vidi Dj 13:1,2). Da bi kršćani povezani sa njegovom Skupštinom ušli spremni u ‘Gospodinov dan’ moraju slijediti Isusov savjet koji je dan ovim skupštinama u prvom stoljeću koje su također bile u željnom iščekivanju tog dana. To iščekivanje je Ivan naveo u samom uvodu kad je rekao:

“Evo, dolazi s oblacima, i vidjet će ga svako oko (…) I sva će plemena zemaljska proplakati zbog njega.” (Ot 1:7)

Budući da se ovo još nije ispunilo, onda je lako zaključiti da njegov ‘dan’ započinje s njegovim ‘dolaskom’ kojeg će zamijetiti svi ljudi na zemlji. Ivan je imao tu prednost da prije svih nas vidi događaje tog najvažnijeg dana za čovječanstvo.

Zanimljivo je da Isus svojim skupštinama govori da će ‘doći’, što znači da su sve skupštine trebale očekivati ‘Gospodinov dan’ (Ot 2:16,25; 3:3,11). Mi stoga, dok iščekujemo taj dan, i dalje govorimo ono što je napisano na kraju knjige Otkrivenja: "Dođi Gospodine Isuse" što je dokaz da još nije nastupio ‘Gospodinov dan’ (Ot 22:20). Ivan je očito u viziji najprije vidio Isusa u slavi koja će mu pripasti prilikom njegovog dolaska. To je mogao povezati s Isusovim preobraženjem prije njegove smrti. Tada se Isus pred njim, Petrom i Jakovom pojavio u nebeskoj slavi. Taj događaj im je Isus najavio kada je rekao da će neki od njegovih učenika još za vrijeme svog života vidjeti ‘Sina čovječjeg kako dolazi u svom kraljevstvu’ (Mt 16:28). Ivan je tada vidio i razumio da ‘Gospodinov dan’ započinje s ‘dolaskom Isusa u njegovom kraljevstvu’. Nakon te vizije Ivan je s nadom očekivao ‘Gospodinov dan’ kad će Bog ukloniti ovaj svjetski poredak i uspostaviti svoje kraljevstvo s Isusom na čelu. No, on to nije doživio za vrijeme svog života pa mu je Isus omogućio da dospije u ‘Gospodinov dan’ putem nadahnutih vizija. Ivan je putem vizija dospio u budućnost i tako ponovno vidio Isusa u slavi svog kraljevstva, što je posebno istaknuo odmah na početku knjige Otkrivenje.

No, trebamo uzeti u obzir da je Ivan u vizijama imao prilike vidjeti i događaje koje se odvijaju prije tog dana tako da je putem nadahnuća vidio vrijeme posebno važno za kršćane koji će u tim događajima vidjeti da se približava Isusov dolazak i njegov dan. To se je odnosilo i na skupštine prvog stoljeća kojima je Isus uputio svoje ljubazne primjedbe a koje nam služe da poput njih radimo na svom spasenju dok čekamo ‘Gospodinov dan’ (Ot 2-3.pogl.). Nigdje se u Bibliji ne može naći misao koja bi ukazivala da će ‘Kristov dan’ nastupiti prije nego se Isus pojavi u svojoj slavi.

Iako je Ivan imao priliku dospjeti u ‘Gospodinov dan’, to ne znači da su se sve vizije odigravale u tom ‘danu’. Isus je preko Ivana svim skupštinama poručio da će iznenada ‘doći’, čime nas je želio ostaviti budnima dok čekamo taj ‘dan’ (Ot 2:16,25; 3:3,11). Isus je tim skupštinama preko Ivana poslao poruke koje su imale trajnu vrijednost i za sve skupštine koje su od tada svojim djelovanjem trebale živjeti u željnom iščekivanju ‘Gospodinovog dana’ (Ot 1:1-3). To je bio dokaz da je on prisutan duhom sa svojim učenicima tada, ali i "u sve dane do svršetka ovog poretka" (Mt 28:20). Ti ‘dani’ prije svršetka ovog poretka predstavljaju vrijeme iščekivanja ‘Gospodinovog dana’ koje još uvijek traje. Zato nije čudno što prva vizija opisuje Isusovu brigu za skupštine prije nego nastupi njegov dan.

Da bi razlučili vrijeme prije odigravanja vizija koje slijede u nastavku Otkrivenja moramo uzeti u obzir ono što je Isus u Otkrivenju 1:19 rekao Ivanu:

       “Zato zapiši ono što si vidio    (1)  i ono što se sada događa

                                                              (2)  i ono što će se dogoditi nakon ovoga.”

"Ono što se sada događa" obuhvaća kršćansko doba i događaje povezane sa skupštinama na prijelazu iz prvog u drugo stoljeće, a time i sve skupštine koje će djelovati u vremenu očekivanja Isusovog dolaska u slavi. Sve su one trebale znati "ono što će se dogoditi nakon ovoga" vremena u kojem su oni trebali strpljivo čekati Kristov dan. Nakon toga je Ivan vidio drugu viziju gdje mu je bilo rečeno: "Popni se ovamo i pokazat ću ti ono što će se dogoditi" (Ot 4:1). Tada je Ivan imao priliku vidjeti neke značajne događaje na nebu i zemlji koji će posebno obilježiti vrijeme neposredno prije i poslije početka ‘Gospodinovog dana’. Pavle nam u vezi tog dana kaže:

“… dok željno očekujete da se pojavi naše Gospodin Isus Krist. Bog će vas i učiniti postojanima do kraja, da budete bez ikakve krivnje u dan našeg Gospodina Isusa Krista.” (1.Ko 1:7,8; Tit 2:13)

Kršćani očekuju vrijeme kada će se Isus ‘pojaviti’ i uvesti nas u svoj ‘dan’. Taj dan započinje kad se s neba “pojavi Gospodin Isus sa svojim moćnim anđelima“ (2.So 1:7; Mt 24:30,31; 25:31; 1.Pe 1:5-7). Različiti prijevodi to vrijeme koje započinje sa Isusovim pojavljivanjem nazivaju ‘Gospodinov dan’ ili ‘dan našeg Gospodina’. Prema Pavlovim riječima, ‘Kristov dan’ nastupa na ‘kraju’ ovog poretka, a do tada kršćani trebaju biti postojani u vjeri. Tada će svi oni koji su sačuvali svoju vjeru biti bez optužbe na ‘dan Isusa Krista’. U tom će ‘danu’ on suditi svijetu kroz period tisućugodišnjeg vladanja. "Vrijeme očitovanja njegove slave" će biti vrijeme radosti za sve one koji su ‘dijelili Kristove patnje’ (1.Pe 4:13). To će biti vrijeme kada će kršćani ostvariti svoju nadu u spasenje koje će dobiti prilikom pojavljivanja Isusa Krista u svojoj nebeskoj slavi (1.Pe 1:7-13). Svi koji izađu iz velike nevolje i uskrsnu kao pravednici odmah na početku Kristove slavne prisutnosti, biti će sretni zbog svog spasenja kojeg su dobili na osnovu svoje vjere.  

Kad veliko mnoštvo kršćana stane pred Kristom onda će oni biti razlog velike radosti onih koji su ih vodili Kristovim putem. Pogledajmo što Pavle kaže:

  • Pavle je pohvalio takve vjerne kršćane u Filipima, pa im je napisao: "…čvrsto se držeći riječi života, kako bih se [zbog vas] mogao radovati u dan Kristov (dan Gospodinov)…" (Flp 2:16)
  • Slično je napisao kršćanima u Korintu, samo što im je umjesto pojma ‘dan Kristov’ rekao da će oni "biti razlog [njegove hvale] u dan našeg Gospodina Isusa." (2.Ko 1:14)
  • Zatim je tu misao ponovio kršćanima u Solunu kada je umjesto izraz ‘dan Kristov’ ili ‘na dan našeg Gospodina Isusa’ rekao: "Jer [vi ste] naša nada ili radost ili kruna kojom ćemo se ponositi pred našim Gospodinom Isusom prilikom njegove prisutnosti." (1.So 2:19)

Ove riječi imaju smisla samo ako se ‘Gospodinov dan’ smjesti u vrijeme koje nastupa sa Isusovim pojavljivanjem u svojoj slavi kada će se moći ustvrditi koji su to kršćani donijeli radost onima koji su ih duhovno vodili prema spasenju. Tada će i članovi ‘vjernog roba ući u radost svog gospodara’ (Ma 25:21,23). Kad sve gore spomenute biblijske stavke povežemo onda dobivamo zaključak da je ‘Gospodinov dan’ biblijskim rječnikom opisan i sa nekim drugim sličnim izrazima:

 

‘Gospodinov dan’ nastupa prilikom Isusovog slavnog dolaska. Taj ‘dan’ uključuje mnoge događaje za vrijeme Isusove prisutnosti kao kralja nad Zemljom. Knjiga "Otkrivenje Isusa Krista koje mu je dao Bog da pokaže robovima svojim ono što će se uskoro dogoditi" razotkriva neke važne  događaje prilikom Isusovog dolaska (Ot 1:1). U sklopu tih otkrivenja je opisan i ‘onaj dan kad se pojavi Sin čovječji’ (Lk 17:26-30). Zato Pavle u svojim poslanicama spominje kako kršćani trebaju željno očekivati ‘Gospodinovu prisutnost’ nakon što se ‘pojavi Isus Krist’ ( 1.Ko 1:7).

Biblijskim izrazom ‘prisutnost našeg Gospodina Isusa Krista’ se misli na vrijeme koje će nastupiti u skoroj budućnosti (1.So 5:23). Prema tome ‘Gospodinov dan’ obilježava Isusovu prisutnost u kraljevskoj slavi koja bi trebala uskoro nastupiti. ‘Do tog vremena’ sve stoji onako kako je Isus prorekao u znakovima koji će obilježavati približavanje skorog završetka ovog poretka. Jedan od tih znakova je ‘propovijedanje dobre vijesti’ (Mt 24:14).

“Radosno upućujem svoje usrdne molitve za vas zbog vašeg doprinosa širenju dobre vijesti od prvoga dana pa sve do sada. Jer uvjeren sam u ovo: onaj koji je započeo dobro djelo u vama, dovršit će ga do dana Isusa Krista (…). I molim se za to da vaša ljubav sve više i više raste u dobrom poznavanju i potpunom shvaćanju Božje volje i da možete prosuditi što je najvažnije, kako biste bili neporočni i kako ne biste drugima bili na spoticanje sve do dana Kristova.“ (Flp 1:4-6,9,10)

Da li su kršćani trebali podupirati dobru vijest do 1914-te jer je navodno tada trebao nastupiti Kristov dan? Kao što vidimo, apostol Pavle kaže da se dobro djelo doprinosa širenju dobre vijesti treba ‘dovršit do dana Isusa Krista’, odnosno do dana kada će se ‘pojaviti Isus Krist’ a kršćani su savjetovani da njihova vjera ‘do dana Kristova’ odnosno ‘do kraja’ sve više raste (1.Ko 1:7,8). To je još jedan dokaz da 'Gospodinov (Kristov) dan' nije nastupio 1914-te godine, a samim tim ni Kristova očekivana prisutnost. Od prvog stoljeća do danas su mnogi umrli u vjeri a da nisu primili ispunjenje obećanja o Isusovom ponovnom dolasku. Oni će uskrsnuti prilikom njegove prisutnosti. No, tko može nakon ovog istraživanja reći da je ‘uskrsnuće već bilo’? Što nam Biblija može reći o tome? Razmotrimo to u drugom dijelu.

  Kraj 1. dijela