Article Index

Zajedno će biti proslavljeni

Za sve one koji će dočekati Gospodinovu prisutnost Pavle je rekao:

“Jer ovo vam govorimo po riječi Jehovinoj: mi živi, koji preostanemo do vremena Gospodinove prisutnosti, nećemo prestići one koji su umrli…” (1.So 4:15)

Vrijeme ‘do Gospodinove prisutnosti’ nije niti može biti vrijeme do 1914. godine, jer smo vidjeli da te godine nije nastupila Gospodinova prisutnost niti je tada smrt prestala vladati nad Kristovom skupštinom. Nedugo nakon što nastupi Gospodinova prisutnost će uslijediti uskrsnuće onih koji su umrli u zajedništvu s Kristom te će se tada ‘zajedno’ svi članovi Kristove skupštine susresti s Isusom, i ‘živi’ i ‘mrtvi’ koji uskrsnu. To znači da 1918. godine nije uslijedilo uskrsnuće pravednika. Da je tada uslijedilo uskrsnuće onda bi se živi kršćani ‘zajedno’ s uskrsnulima već susreli s Gospodinom. No, taj zajednički susret s Kristom tek predstoji. Kako to možemo znati? U ovoj Pavlovoj poslanici se govori da će doći do uskrsnuća i to ovdje na zemlji, a ne na nebu. Zatim će se oni ‘zajedno’ sa živim predstavnicima Skupštine ujediniti ovdje na Zemlji. Ta činjenica se krije samo u jednoj riječi kojoj Watchtower do sada još nije obratio punu pažnju, a to je riječ ‘zajedno’. Razmotrimo tu riječ kada Pavle kaže:

“… mi živi, koji preostanemo [na životu do Gospodinove prisutnosti], biti [ćemo], zajedno s njima [koji će uskrsnuti] odneseni u oblacima da se sretnemo s Gospodinom u zraku.” (1.So 4:17)

Budući da je apostolima često prijetila mučenička smrt Pavle je jednom drugom prilikom rekao:

“… znajući da će onaj koji je uskrsnuo Isusa uskrsnuti i nas [ako umremo], kao i Isusa i zajedno s vama [živima], postaviti nas pred sebe.“ (2.Ko 4:14)

Zašto Pavle koristi riječ ‘zajedno’? Očito će po njegovim riječima i živi i oni koji prvi uskrsnu ‘zajedno’ biti ‘postavljeni pred Krista’ ovdje na zemlji i ‘zajedno’ kao grupa imati ‘susret s Kristom’. Po tumačenju Watchtowera se to odvija odvojeno a ne ‘zajedno’ jer se tvrdi kako su u susret Kristu već otišli mnogi koji su umrli, dok oni koji su još živi čekaju taj susret. Da bi to ispravno razumjeli moramo uzeti u obzir da je Pavle prije toga rekao da nitko od njih neće imati prednost po kojoj će preteći ostale kako bi prije drugih bili odneseni da se sretnu s Kristom. Naime, on kaže:

“... mi živi, koji preostanemo [na životu] do vremena Gospodinove prisutnosti, nećemo preteći one koji su umrli …” (1.So 4:15)

Apostol Pavle ovdje nije ukazao na sasvim drugu mogućnost po kojoj bi oni koji su umrli u vjeri mogli uskrsnuti prije Kristovog dolaska, susresti se s Kristom i tako ‘preteći’ one koji budu tada živi. Zato je u nastavku naglasio da će se svi oni "zajedno" susresti s Kristom kad on siđe s neba. To će biti ‘zajedničko’ iskustvo i to nakon što započne ‘Gospodinov dan’ jer u svom drugom pismu Solunjanima kaže:

“A što se tiče prisutnosti našeg Gospodina Isusa Krista i našeg skupljanja k njemu, molimo vas, braćo, ne dajte se brzo pokolebati u svom prosuđivanju niti uznemiriti nekom nadahnutom izjavom ni nekom riječju ni nekim navodno našim pismom, o tome da je Gospodinov dan već ovdje.” (2.So 2:1,2)

Ove Pavlove riječi daju spoznati da još nije došao ‘Gosodinov dan’, a samim tim ni uskrsnuće Božjih vjernih slugu. Oni su još uvijek mrtvi tako da neće preteći one koji su živi. Oni će uskrsnuti u svoje određeno vrijeme i to nakon što započne Gospodinov dan, tako da će se moći naći ‘zajedno’ s preživjelim i zapečaćenim članovima ‘novog neba i nove zemlje’. Uzmimo u obzir da je Isus uskrsnuo na zemlji i da se tu susreo sa svojim učenicima. Tu na zemlji je boravio sve dok nije bio odnesen na nebo u oblaku.

Tu na zemlji će uskrsnuti svi, pa čak i oni koji će biti zapečaćeni i pomazani za Kristove suvladare. Oni će se susresti sa živim članovima kršćanske skupštine koji će biti sabrani (kao ovce) iz svih kršćanskih zajednica te će se tu na zemlji kompletirati kao Božji narod, a onda će svi ‘zajedno’ biti na neki nadnaravan način ‘odneseni u oblacima da se sretnu s Gospodinom u zraku’ što samo po sebi predstavlja trenutak kada službeno počinje djelovati savez novog neba i nove zemlje. Naime od tada pa nadalje će se moći uvijek biti u zajedništvu s Kristom jer to zajedništvo neće moći ništa narušiti (2.So 4:16,17).

Prema tome, ako svi umrli još uvijek čekaju uskrsnuće, onda je smiješna izjava Watchtowera koji tvrdi da se uskrsnuće već dogodilo i da neki uskrsnuli s neba posreduju informacije nama na zemlji preko istaknutih starješina iz vodećeg tijela (Stražarska kula, 1.1.2007. str 28. st.11). Time se zanemaruje biblijski kontekst kako bi se promovirala ideja o jednoj istaknutoj grupi ljudi koji preko korporacije Watchtower predvode Kristovu skupštinu.

Nažalost, to je samo ideja iza koje stoji čovjek ili grupa ljudi u svojoj želji da budu prvi do Krista u njegovom kraljevstvu, pa u toj želji odbacuju, ne samo pravu istinu o nebeskim stvarima nego i druge kršćane koji imaju drugačija gledišta, a pogotovo one koji ne pripadaju zajednici koju su oni utemeljili na korporaciji Watchtower za koju kažu da je 'instrument' u Božjim rukama.