Article Index

Željezna palica

Jehova Bog je Isusu već dao ‘željezno žezlo’ ili palicu kojom će zajedno sa svojim izabranim anđelima uskoro razbiti na komadiće ovo zlo svjetsko uređenje (Ps 2:6-9). Ako smo zaključili da će apostoli i drugi kršćani uskrsnuti nakon Harmagedona, onda se pitamo kada će se ispuniti slijedeće proročanske riječi:

“A onome tko pobijedi – kaže Isus – i tko se bude držao djela mojih sve do kraja, dat ću vlast nad narodima, kao što sam i ja primio vlast od Oca svojega, te će upravljati njima  palicom željeznom, i razbit će ih  kao posude glinene…” (Ot 2:26,27)

Imati vlast nad narodima može ukazivati na sve one koji će sačinjavati Božji narod. Naime, u proročanstvu se kaže da će kraljevstvo i vlast pod svim nebom biti dano "narodu kojeg čine sveti sluge" (Da 7:27). Kad neko kraljevstvo pokori drugo kraljevstvo i stavi ga pod svoje noge i svoju vlast, onda cijeli narod indirektno preko svojih zastupnika vlada ili kraljuje nad pokorenim kraljem i njegovim narodom kao što piše:

“Pokorit će nam narode i plemena pod noge naše.” (Ps 47:3; Jr 49:2)

Kad se neprijatelji Božji nađu pod našim nogama onda ćemo svi mi kao "kraljevstvo" u rukama Isusa Krista i njegovih apostola, moći s njima kraljevati nad neprijateljima i odražavati Božju slavu. Prema tome, iako će svi članovi Kristove skupštine dobiti vlast nad narodima, sasvim je razumljivo da će samo pojedinci imati stvarnu i izravnu vlast u svojim rukama, dok će ostali članovi Božjeg naroda samo indirektno vladati nad ostalim narodima. Nakon uskrsnuća pravednika svi će članovi ‘novog neba’ zajedno biti postavljeni na svoja prijestolja. Kad sjednu na svoja prijestolja onda će započeti Kristovo tisućugodišnje kraljevstvo. Oni će vladati i ‘upravljati željeznom palicom’ nad svima ljudima nakon Isusovog preuzimanja vlasti jer će mnogi nepravednici ostati na životu nakon Harmagedona. Biblija jasno kaže da će ‘neprijatelji’ kraljevstva postojati nakon Isusovog preuzimanja vlasti nad zemljom. Njima će se nakon uskrsnuća nepravednih pridružiti i ljudi koji su kroz povijest živjeli na zemlji.

Isus će tada preko svojih suvladara ‘uništiti svaku upravu, vlast i silu’ koja je tokom ljudske povijesti bila u rukama tih nepravednih ljudi "jer on treba kraljevati sve dok Bog ne položiti sve neprijatelje pod noge njegove" (1.Ko 15:22-25). Ove nam riječi daju uvid u to da Bog neće u Harmagedonu položiti sve svoje neprijatelje pod Isusove noge već će se ono postepeno odvijati nakon Harmagedona i uskrsnuća svih nepravednih naroda kada će ih razbiti ‘željeznim žezlom’. Prema tome, članovi klase neba koji umru ‘do Gospodinove prisutnosti’ ne moraju uskrsnuti prije Harmagedona kako bi razbili narode kao posude glinene jer će svoju upravljačku palicu zajedno s Kristom s tom namjerom koristiti tokom tisućugodišnjeg kraljevstva. Način na koji će narodi biti razbijeni na komadiće kao glinene posude ukazuje na razbijanje svake njihove zle namjere u skladu sa slijedećim riječima:

“Kralj sjedi na prijestolju sudskom i raspršuje sve zlo očima svojim (…). Mudar kralj raspršuje zle i stavlja ih pod kotač.” (Izr 20:8,26)

Pripadnici raznih naroda će se zbog nacionalnog identiteta osjećati privučenima svojim korijenima, ali se nikad neće smjeti organizirati i grupirati u neovisne narode. Čak i da pokušaju u toj svojoj namjeri, njihove namjere će biti ‘razbijene’ na komadiće koji se neće moći spojiti. Tako će i svi ti narodi biti poput ‘razbijene glinene posude’. Zemaljski vladari Božjeg kraljevstva će voditi računa da ne dođe do organiziranja neovisnih narodnih grupa koji bi se u to vrijeme suprotstavljati teokratskoj upravi. Tako će oni imati zadatak da razbiju svaku namjeru koja bi vodila pojedince i narode da se organiziraju u neovisne skupine. Njihov zadatak će biti da ih pouče Božjim putovima, što automatski neutralizira ljude u njihovoj grešnoj sklonosti da žive neovisno i da se organiziraju suprotno Božjem naumu.

Nepravednici kao strani narodi će se nalaze izvan granica duhovnog naroda ’Izrael’. To što će biti živi tokom Isusove vladavine neće značiti da automatski imaju pravo da ulaze u Novi Jeruzalem (Ot 21:27). Iako će njihov Bog i Otac Sotona biti u zatočeništvu, oni će zbog svoje pripadnosti njemu i dalje biti u njegovoj zemlji, simbolično nazvanoj ‘Magog’ (Ot 20:8). Ta simbolična zemlja će se u pravnom pogledu nalaziti izvan granica Božjeg kraljevstva, kao što su se Adam i Eva nalazili izvan granica Edenskog vrta. Tako se uskrsnuli nepravednici neće naći s Isusom u raju dok će pravednici uživati u svom zajedništvu sa Bogom i Kristom jer 'raj' podrazumijeva blagoslov i vječni život.

Oni koji s vremenom stanu na Isusovu desnu stranu će moći ulaziti u grad ili ‘Božje kraljevstvo’ i vršiti pravo obožavanje kao što su nekad to činili prozeliti. Takvi će u obećanoj zemlji dobiti svoje nasljedstvo (Ez 47:23; Mt 25:31-34). Svi oni koji se u vrijeme djelovanja Kristovog kraljevstva ne pridruže Božjem narodu i dalje će živjeti izvan obećane zemlje, u Gogovoj zemlji. Međutim, kad bude pušten Sotona, tada će on, uz Božje dopuštenje, ponovo uspjeti navesti ljude u svojoj zemlji da organiziraju neovisnu vlast koja će zaprijetiti upravi Božjeg kraljevstva (Ot 14:20; 21:27; 22:14,15). Tada će…

“… izaći [Sotona] da zavodi narode na četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, da ih skupi za rat.” (Ot 20:7,8)

Koga će Sotona zavesti i okupiti oko sebe? Da li sve ljude koji tada budu živjeli na zemlji ili samo neke?Ako izraz ‘Goga i Magoga’ predstavlja ljudsko društvo koje zbog svoje nepravednosti još uvijek nije dobilo prednost da ‘uđe u Božje kraljevstvo’ kao punopravni članovi ‘nove zemlje’, onda će oni i dalje predstavljati ‘zemlju’ kojom je vladao Sotona, a koja u Harmagedonu neće biti uništena kao ni njen vladar Sotona. Ona će kao takva postojati zbog svih nepravednih ljudi koji su služili Sotoni, a koji će se nakon Harmagedona naći izvan ‘zemlje’ Božjeg kraljevstva, odvojeni od lica Gospodinovog. Oni će i dalje biti ‘neprijatelji’ koje je Isus ‘položio pod svoje noge’, ali koji se neće automatski podložiti njegovoj novoj upravi. Oni (zajedno s uskrsnulim nepravednicima) će vjerojatno živjeti među stanovnicima ‘nove zemlje’ ali će i dalje zastupati svoje interese, a time i interese svog boga Sotone koji je uspio u njihova srca utisnuti svoju misao o neovisnosti. Zbog toga će ‘zemlja Goga i Magoga’ postojati kao okupirana zemlja, dok će njeni stanovnici morati slušati zakone Božjeg kraljevstva koji će im biti predočeni kako bi se mnogima od njih dala mogućnost da postanu ‘prozeliti’ i dobiju prednost da budu punopravni građani Božjeg kraljevstva.

Sotona zna da će među njima biti onih koje će moći lako zavesti i zato će nakon svog puštanja među njima tražiti svoje pripadnike koje on najbolje poznaje. Svrha tog zavođenja je da napadne ‘tabor svetih’ i sruši Božju upravu na zemlji kako bi narod ‘nove zemlje’ podložio sebi. Zato on neće imati potrebe da zavodi Božji narod jer unaprijed zna da bi to bio gubitak vremena. On će zavoditi samo one nepravedne ljude koji su u njegovoj simboličnoj zemlji, kako bi preko njih napao Božju teokratsku upravu (Ez 38:2-12). Oni će se s vremenom organizirati i okružiti ‘tabor svetih i ljubljeni grad’ kako bi mu zaprijetili, ali će ih Jehova zauvijek uništiti. U prošlosti je cijela nacija Izrael sačinjavala ‘tabor svetih’ (5.Mo 23:14). Prema tome, biti će napadnut tabor svetih ili cjelokupni Božji sveti narod, odnosno ‘nova zemlja’ i ‘novo nebo’. No, neprijatelji Božjeg kraljevstva će biti razbijeni na komadiće u čemu će učestvovati i kraljevi ‘novog Jeruzalema’ (Ot 20:8-10; Ez 39:1-8). Tada će na uspješan način završiti Isusova tisućugodišnja vladavina. To je ono što možemo vidjeti u vizijama koja su opisana u mnogim proročkim knjigama a posebno u vizijama zapisanim u zadnjoj Biblijskoj knjizi ‘Otkrivenje’.