Article Index

Vizije neba i zemlje

Biblija nam kroz vizije daje uvid u to kako je Bog na sličan način organizirao svoju nebesku i zemaljsku organizaciju. Zato u vizijama koje je vidio apostol Ivan trebamo razlikovati vizije neba i zemlje. Tako Ivan promatra i opisuje stvari iz jedne određene perspektive gdje vidi vizije u tri razine koje su međusobno povezane jedna sa drugom.

U prvoj razini je zemlja i događaji na njoj, zatim slijedi druga razina koja se odnosi na područje neba odmah iznad zemlje gdje se vide druga nebeska tijela i anđeli koji u tom području imaju svoje službe i zadatke, te u trećoj razini vidimo samo nebo gdje je Jehovino prijestolje. Te tri razine se u nekim vizijama vide kao jedna povezana slika, dok se u drugim vizijama svaka od razina opisuje posebno. U jednoj takvoj viziji vidimo sliku Jehovine nebeske organizacije na nebu kao jednu zasebnu cjelinu, a u jednoj drugoj viziji vidimo sliku koja obuhvaća u jednoj cjelini sve tri razine. U Otkrivenju 19:11-21 se na primjer jednim slijedom vizija vide slike i događaji koji su usklađeni u sve tri razine:

  • 3.RAZINA  (stavci 11-16) - vidimo Isusa koji sa svojim anđelima silazi s neba da upravlja narodima
  • 2.RAZINA  (stavci 17-18) - grupa anđela iznad zemlje spremno čeka da očisti zemlju od posljedica rata
  • 1.RAZINA  (stavci 19-21) - na zemlji se vide kraljevi zemlje spremne za rat u kojem bivaju pobijeđeni

Nakon ovoga možemo vidjet da jedan anđeo ‘silazi s neba na zemlju’, hvata Sotonu i baca ga u bezdan. Kada je sa površine Zemlje otklonjen Sotona i njegov politički sistem, Ivan vidi "prijestolja" na koja sjedaju Isusovi suvladari. On ničim ne daje do znanja da su ta prijestolja na nevidljivim nebesima. Možda će nas zato iznenaditi ako primijetimo da vizije koje se odnose na uspostavu kraljevstva na zemlji i u kojima se pojavljuju Isus i članovi nebeske klase pripadaju prvoj razini, a ne drugoj i trećoj (Ot 19:19-21; 20:1-4).

Stoga nije čudno da u Danijelovoj viziji vidimo samo Isusa na nebu gdje od Boga prima kraljevstvo nakon čega silazi na zemlju, dok njegove suvladare vidimo samo na zemlji gdje preuzimaju kraljevstvo i vlast koja je do tada pripadala političkim vladarima (Da 7:13,14,17,18). To znači da će Isus i njegovi suvladari ovdje na zemlji zamijeniti vladajući politički poredak i uspostaviti novi, dok će na drugoj razini, iznad same zemlje arhanđeo Mihael sa ‘svojim anđelima’ zamijeniti Sotonu i njegove anđele (Mt 16:27). Naime, Isus će kao kralj Božjeg kraljevstva vladati sa zemlje sa svojim suvladarima, dok će na prvom dijelu vidljivog neba imati svoju upravu sastavljenu od anđela, a budući da će oni biti podređeni njemu, onda je samim tim on taj koji vlada tim nebom umjesto Sotone kojemu je Bog dozvoljavao da sa tog mjesta upravlja svijetom. Tako će ‘vrhovništva i vlasti i sile i uprave’ koje postoje u ‘ovom poretku’ postojati i u ‘poretku koje treba doći’, samo što će one biti u rukama Isusa i njegovih suvladara sve do kraja određenog razdoblja kada će Isus “predati kraljevstvo svojem Bogu i Ocu“ (Ef 1:21; 1.Ko 15:24). Zato i apostol Ivan sve vizije koje se odnose na smjenu zemaljske vlasti, vidi na zemlji, a ne na nebu. Isusa i njegove izabrane anđele se u vizijama može vidjeti gdje silaze s neba koji pripada trećoj razini i dolaze da izvrše svoje zadatke na zemlji gdje će biti Božje prijestolje na kojem će sjediti Isus (Ot 19:11-14). Ne postoji ni jedna vizija gdje se vidi kako izabrani ljudi odlaze u samo nebo da bi tamo živjeli i obavljali svoje službe.

Ivan je mnoge stvari vidio na zemlji i prvom nebu. Kad Ivan vidi ‘otvoreno nebo’, on nam daje do znanja da vizija koju vidi opisuje ona nevidljiva nebesa koja se mogu vidjeti samo na taj način čime se ta vizija razlikuje od one koja opisuje događaje na vidljivom nebu (vidi Ot 4:1; 19:11). Čak i kad to ne naglasi mi možemo, upotrebljavajući svoj razbor, razabrati gdje se odvija neka scena. Kad je Ivan vidio ‘novo nebo’ on to ne vidi u trećoj razini ili u samom nebu gdje je Božje prijestolje i njegova nebeska organizacija. Ne, on ‘novo nebo i novu zemlju’, kao Božju zemaljsko uređenje sa svojom teokratskom upravom, vidi na zemlji i to nakon što su ‘prijašnje nebo i zemlja’ prošli (Ot 21:1). To je u skladu sa Petrovim riječima u kojima on kaže da mi "očekujemo nova nebesa i novu zemlju u kojima će prebivati pravednost" (2.Pe 3:13).

Prijašnje ‘nebo’ je samim tim povezano s nepravednošću i zbog toga će se ta "nebesa, zapaljena raspasti" (2.Pe 3:12). Znači, u ovoj viziji vidimo promjenu stvari povezanih sa događajima na zemlji i njenim ‘nebesima’, a ne na trećem dijelu neba iznad materijalnog svemira u kojem se nebeska vlast u rukama Boga neće mijenjati. Ona je oduvijek savršeno uređena i zato u molitvi koju je Isus izrekao tražimo od Boga da bude njegova volja na zemlji kao što je na nebu (Mt 6:10).

Prijašnje ‘nebo i zemlja’ sa svojom društvenom strukturom svijeta uskoro odstupaju sa svoje pozicije kako bi njihovo mjesto preuzela uprava novog svjetskog poretka pod ‘kraljevskom vlašću našeg Gospodina Jehove i vladavinom Krista njegova’ (Ot 11:15; 12:10). ‘Prijašnje nebo’ političke zvijeri više neće postojati. Ono će biti zamijenjeno ‘novim nebom’ i to ovdje na zemlji gdje je Sotona provodio vlast preko političke zvijeri. Sotonino ‘nebo’ s kojeg vlada je područje koje okružuje samo planetu Zemlju. Pod tim nebom je organizirao ‘vladare i vlasti’ preko kojih je indirektno vladao ljudskim društvom (Ef 3:10; Tit 3:1). Bog mu je dozvolio da pod tim nebom organizira svoju vladavinu. Kroz to područje neba čak ni Božji anđeli nisu mogli uvijek proći do zemlje bez upotrebe sile (Da 10:13). Zato se i u Otkrivenju kaže da je "Sotonino prijestolje" na zemlji (Ot 2:13).

Kada se kaže da je Sotona na nebu, onda se misli na njegov nebeski položaj vladara. Njegovo prijestolje nije u samom nebu ili na trećoj razini neba gdje je Božje prijestolje. Budući da je ‘Božje prijestolje’ u prenesenom smislu bilo na zemlji u gradu Jeruzalemu, onda nije čudno da je i ‘Sotonino prijestolje’ također na zemlji iako se on kao nebesko biće može kretati nižim dijelom neba (Ps 132:13-16). To što je on kao nebesko biće jedno vrijeme imao ograničeni pristup trećoj razini neba samo govori da je imao Božje dopuštenje da pred Bogom i anđelima pokuša opravdati svoje namjere i da optužuje Božje sluge (Job 1:6).