Article Index

Događaji na zemlji i nebu

Sadašnje ‘nebo’ sotoninog poretka će biti zamijenjeno ‘novim nebom’ ili novom vladavinom koja će biti u rukama Isusa i njegovih suvladara. Gdje će se nalaziti ta vladavina ‘novog neba’? U Stražarskoj kuli od 1.lipnja 2003. na str.18, st. 4, se nalazi tvrdnja koja glasi:

“Budući da se ta nova vladavina nalazi na [nevidljivom] nebu, naziva je se "nova nebesa", pa je stoga logično da su njeni zemaljski podanici nazvani "nova zemlja".

Da li ova tvrdnja može biti točna? Da li se može zaključiti da će se nova vladavina nalaziti na nebu samo zato što se u tom izrazu koristi riječ ‘nebesa’? Da li izraz ‘nova nebesa’ u sebi kriju činjenicu da je riječ o vladavini koja će se nalaziti na nevidljivom nebu gdje se nalazi Božja nebeska organizacija? Prije nego potvrdimo ono što smo već zaključili pogledajmo što o tome kaže Biblija.

Izraz ‘nova nebesa’ se u Bibliji ne koristi kako bi se opisala vladavina koja se nalazi na području nevidljivog neba. Taj izraz se u Bibliji koristi prije svega za vladavinu na zemlji koja zastupa Boga kao univerzalnog nebeskog vladara. Bog je preko proroka Izaije prorekao da će ‘novo nebo’ biti uspostavljeno u Izraelu u vrijeme kad se Izraelci budu vratili u svoju zemlju nakon izlaska iz Babilona. Tada se nije uspostavila nova vladavina na nebu, nego na zemlji. Prema tome logično je zaključiti da će i ‘novo nebo’ kojeg očekujemo biti uspostavljeno na zemlji a ne na nebu (Iz 66:20-22; Ezr 3:2).

Kad je Ivan u svojoj viziji vidio ‘novo nebo’, on nije naglasio da su se otvorila nebesa kako bi to vidio. To daje zaključiti da će Jehova i Krist preko tog ‘novog neba’ koje će biti uspostavljeno “na zemlji“, provoditi vlast nad narodima. U većini prijevoda se stavak iz Otkrivenja 5:10, prevodi izrazom "kraljevati će na zemlji" čime ispravno prevode grčki tekst (Ot 5:10; JB,KS,DK).

Međutim prijevod Novi svijet taj stavak prevodi "kraljevati će nad zemljom", ali ni to ne mora značiti da će vladati sa treće razine neba gdje je smješteno Jehovino prijestolje (Ot 5:10). Izraz ‘nad’ se ovdje ne može koristiti da bi se ukazalo na nevidljivo nebo koje se nalazi ‘nad’ planetom Zemljom, već na vladavinu koja će vladati ‘nad’ ljudskim društvom (zemljom). Tako npr. piše da Babilon Veliki sa zemlje vlada "nad kraljevima zemaljskim" (Ot 17:18). On time sa svog simboličnog nebeskog položaja vlada ‘nad’ cijelim ljudskim društvom, a ne sa doslovnih nebesa. Isus je određen da bude “vladar kraljeva zemaljskih“ (Ot 1:5).

Treba uzeti u obzir da se u Bibliji nigdje ne spominje Isusovo ‘prijestolje’ na nebu, nego samo Jehovino  (Ot 4:1-3). Na nebu se mogu vidjeti ‘24 prijestolja’ (Ot 4:4). Ta prijestolja su oduvijek podređena Jehovi. Međutim, Isus kao ‘Sin čovječji’ treba sjesti na ‘svoje slavno prijestolje’ koje će biti u izravnoj vezi s ‘Davidovim prijestoljem’, a time i s zemljom i s ’12 prijestolja’ koja će biti u rukama njegovih apostola koji će biti temelji novog Izraela i ‘Novog Jeruzalema’ (Mt 19:28; Ot  21:14). On će vladati “kraljevstvom ljudskim“ (Da 4:17).

Iako će u tom novom ‘Jeruzalemu’ biti ‘Božje i Janjetovo prijestolje’, to ne znači da se taj grad nalazi na nevidljivom nebu gdje će postojati dva prijestolja, jedan za Jehovu a drugi za Isusa (Ot 22:3). Upravo suprotno. To nam govori da će taj grad biti na zemlji gdje će biti samo jedno prijestolje namijenjeno za Isusa jer će Isus “vladati u Izraelu“ iz Jeruzalema (Mih 5:3; Mt 25:31). Sjetimo se da je kralj Salamun sjeo na ‘Davidovo prijestolje’ koje se ujedno bilo i ‘Jehovino prijestolje’. Tako je u Jeruzalemu bilo jedno ‘Božje i Davidovo prijestolje’ kao što će u novom ‘Jeruzalemu’ biti jedno ‘Božje i Janjetovo prijestolje’ (1.Lje 29:23; Iz 9:7).

Kao što je Salamun vladao sa zemlje, a Jehova sa neba, tako će i Isus sjediti na svom prijestolju koje neće biti na nevidljivom nebu, gdje je Jehovino prijestolje. Zato, izraz ‘Božje i Janjetovo prijestolje’ ukazuje na Isusovo prijestolje nad zemljom. U opisu knjige ‘Otkrivenje’ može se vidjeti Isusa kao Janje (Sin čovječji) koje stoji ‘uz Jehovu’, kao što piše:

“…I [Jehova]  koji sjedi na [svom] prijestolju razapet će šator svoj nad njima. (…) Janje koje je uz [Božje] prijestolje, pasti [će ih] i vodit na izvore voda života…” (Ot 7:15-17)

Ovdje ‘na nebu’ ne vidimo Isusa da sjedi na prijestolju nego će on na zemlji stajati ‘uz Božje prijestolje’. Isus je, nakon što je uskrsnuo i uznesen na nebo, ‘sjeo s Ocem svojim na njegovo prijestolje’, a ne na svoje prijestolje s kojeg bi on vladao zemljom (Ot 3:21b). No, uskoro će Isus dobiti svoje vlastito ‘prijestolje’ kako bi preuzeo vlast nad zemljom kojom će do tada vladati Sotona (Lk 4:5,6; Ot 2:13). Iako će njegovo prijestolje biti na području zemlje, on će kao veliki svećenik uzlaziti na nebo u samu ‘Svetinju nad svetinjama’ gdje će kao ‘Janje’ Božje s vremena na vrijeme osobno stajati ‘uz Jehovino prijestolje’ (He 9:3,6,7). Dok će Jehova sjediti na svom prijestolju, Isus će za to vrijeme sjediti na prijestolju novog ‘Jeruzalema’. Tada će Isus svojim izabranim suvladarima dati da i oni ‘sjednu s njim na njegovo prijestolje’ (Ot 3:21a; Mt 19:28). Budući da će oni zamijeniti sadašnje vlasti na zemlji, onda će i njihova prijestolja biti na zemlji čime će predstavljati Isusovo ‘slavno prijestolje’ i njegovo ‘kraljevstvo’ nad zemljom.

Prvi dio 20.poglavlja ‘Otkrivenja’ opisuje te događaje koji će se odigravati na području zemlje. Ivan iz svoje zemaljske perspektive vidi gdje anđeo "silazi s neba" kako bi uhvatio i onemogućio Sotoni da bude aktivan. Ovaj ‘silazak s neba’ na zemlju ukazuje da se događaji odigravaju na zemlji. Budući da se u nastavku ne spominje kako anđeo odvodi Sotonu na nebo, onda je jasno da ga zatvara ‘u bezdan’ negdje na zemlji (Ot 20:1-3). U nastavku ove vizije se vide 'prijestolja', ali se ne spominje druga razina neba niti ‘otvoreno nebo’, pa je jasno da Ivan tu na zemlji vidi ta 'prijestolja' na koja sjedaju Isusovi zastupnici. Naime, na ta prijestolja sjedaju oni mučenici koji su u simboličnom smislu bili ‘pogubljeni’. Njima je dano da sude na zemlji, a svim ostali pravednicima koji tada oživljavaju tj. dobivaju vječni život bit će dano da zajedno s njima i Kristom vladaju zemljom jer Ivan kaže:

“I oživjeli su i kraljevali s Kristom …” (Ot 20:4)

Ni ovdje se ne vidi da nakon 'oživljavanja' bilo tko odlazi na nebo. Ako je spomenuo gdje anđeo ‘silazi s neba’, onda bi vjerojatno spomenuo kako oni ‘uzlaze na nebo’. Taj odlazak na nebo bi morao vidjeti i opisati kao nešto sasvim novo, ali tog opisa nema. Čak ne spominje da je vidio ‘otvoreno nebo’ i na nebu njihova prijestolja. Naravno, on to ne spominje jer se ova vizija nastavlja odvijati na zemlji. Zato nije čudno što je Ivan u nastavku vidio kako su na zemlji mnoštva nepravednih i zavedenih ljudi "okružili tabor svetih i ljubljeni grad" Novi Jeruzalem (Ot 20:9). Njih će predvoditi ljudi koji će se pobuniti protiv vladavine Kraljevstva i koji će u svojoj pobuni uspjeti navesti mnoge ljude da im se pridruže. Oni koji će do tada biti suđeni kao nepravednici ali im se ne budu pridružili će na kraju dobiti vječni život kojeg će uživati zajedno sa svim pravednicima. Za razliku od svih tih događanja na Zemlji, pogledajmo što je Ivan mogao vidjeti na nepristupačnom nebu kad su se otvorila vrata na nebu. Tada je vidio Jehovino prijestolje na nebu.

“… prijestolje je stajalo na nebu (…) Oko prijestolja bila su dvadeset i četiri prijestolja.” (Ot 4:2-4)

Da li su ta 24 prijestolja namijenjena Isusovim suvladarima koji su otkupljeni sa zemlje? Vidjeli smo da nitko od njih još nije uskrsnuo, a kamo li da se nalaze na nebu. Tko su onda 24 starješine koji služe oko Božjeg prijestolja? Njih vidimo da služe pred Jehovom u samom nebu. Da bi znali tko su oni trebamo najprije razmotriti nebeske stvari vezane uz grad Jeruzalem i njegovo teokratsko uređenje. To ćemo razmotriti u trećem dijelu.

Kraj 2. dijela