Article Index

‘Novo nebo’ na nebeskoj gori


Sotona je kroz povijest uspio s ‘neba na zemlju’ zbaciti mnoge Kristove nebeske ‘zvijezde’. No, i on treba biti zbačen sa svog još uzvišenijeg položaja na ‘nebu’ kako bi Bog na tom mjestu postavio svoje anđele (Ot 12:9; Tu 2:1). Isusovi izabrani muževi će dobiti ‘jutarnju zvijezdu’ s kojom će najaviti svanuće novog dana (Ot 2:26-28). Oni će dobiti vlast nad cijelom zemljom tako da će sa Isusom zaposjesti svoja ‘nebeska mjesta’ na obnovljenoj ‘gori Sion’. Prije nego zauzmu svoja nebeska mjesta, Mihael će doći sa svojim anđelima i zaposjesti ‘vrlo visoku goru’ koja je kroz cijelu povijest bila u vlasti Sotone, dok će Isus zauzeti zemaljsku goru Sion koja je bila u vlasti neznabožaca a na kraju vremena i u rukama antikrista – vladara novog svjetskog poretka. Tada započinje Isusova slavna prisutnost, a sa njom i događaji koji su najavljeni u knjizi Otkrivenje.

Isus će na početku svoje prisutnosti dobiti ovlaštenje da privede kraju ovaj zao svjetski poredak. No, tada još ne započinje njegova vladavina nad Zemljom. Tek kada Mihael znaci Sotonu s ‘vrlo visoke gore’ onda će se čuti...

"...jak glas na nebu kako govori: ‘Sada je nastalo spasenje i moć i kraljevstvo Boga našega i vlast Krista njegova, jer je zbačen optužitelj braće naše koji ih je dan i noć optuživao pred Bogom našim! A oni su ga pobijedili krvlju Janjetovom i riječju svjedočenja svojega i nisu ljubili život svoj ni onda kad su se suočili sa smrću.’" (Ot 12:10,11)

Ove riječi ne dolaze od vjernih slugu za koje se misli da su navodno uskrsli i uzašli na nebo. Prije ove vizije Ivan vidi te mrtve duše gdje na sav glas viču Jehovi:

"Koliko još, Svevišnji Gospodine, sveti i istiniti, nećeš suditi i osvetiti krv našu na onima koji žive na zemlji?" Zatim im je bilo rečeno da "čekaju još malo" jer i "surobovi njihovi i braća njihova (…) trebaju biti ubijeni kao i oni." (Ot 6:9-11)

Njihova krv je ta koja ‘govori’ čime se želi reći da su u Božjim očima oni živi. Moguće je da ‘anđeli njihovi’ izgovaraju te riječi jer ne spominju sebe nego druge koji su bili izloženi progonstvu iz kojeg su izašli kao pobjednici. Zato je najvjerojatnije riječ o situaciji koju je opisao Pavle kada će se nakon uskrsnuća svi pravednici susresti s Kristom. Među njima će posebno mjesto imati ta njihova braća koja su se suočila sa smrću zbog Krista u vrijeme velike nevolje tako da će svi zajedno biti svjesni potpunog pada Sotone i počecima Kristove vlasti. Prije nego se objavi konačno spasenje i početak Kristove vlasti, svi umrli u Kristu i ubijeni za Krista moraju čekati 'još malo' u smrtnom snu kako bi se dalo završno svjedočanstvo o danu Božje osvete (Iz 34:8; 61:2; 63:4; Ot 11:3).

Neke zajednice zasnivaju svoju aktivnost na propovijedanju u zadnjih stotinu godina. Zajednica Jehovinih svjedoka čak smatraj da oni zbog toga predstavljaju znak posljednjih dana. Međutim, Isus je prorekao propovijedanje koje se odnosi na sami kraj svijeta. Uzmimo u obzir da je on optužio farizeje što su idu i obilaze druge narode kako bi nekoga od njih pridobili na svoju vjeru, a to njihovo propovijedanje nije bilo znak nekog posebnog vremena sve dok dobru vijest o kraljevstvu nije počeo pripovijedati Isus koji je rekao da je pomazan za to djelo. Tako je moguće da Isus govori o jednom posebnom kratkom vremenu u kojem će se pripovijedati dobra vijest od strane onih koji budu izabrani i pomazani za to djelo. To bi bilo razdoblje zadnjeg godišnjeg tjedna. Prve tri i pol godine će se još uvijek propovijedali dobra vijest od strane dvojice svjedoka, koji vjerojatno neće biti sami.

Kao što Isus nije mogao sam obići sva mjesta u Izraelu nego je za to ovlastio svoje poslanike (apostole) tako bi i oni mogli imati svoje poslanike po cijelom svijetu na koje će svijet zamrziti (Mt 10:22). Oni će zajedno sa svim pravednicima koji ih budu poslušali predstavljati narod svetaca kojemu će se dati kraljevstvo (Da 7:27). Nakon njihove 'smrti' će se objavljivati dan suda sve do samog kraja. Tada možemo očekivati da započnu ‘vremena neznabožaca’ kada će se gaziti sveto mjesto ‘Sion’ i Jeruzalem. Gaženje Jeruzalema će kršćani osobno doživjeti jer će se time pokušati i kršćane podložiti novoj svjetskoj vlasti. U toj drugoj polovici godišnjeg tjedna će biti na neki način pobijeni njihovi drugovi (poslanici) i njihova duhovna braća (vidi Ot 6:9-11).