Article Index

Jao zemlji i moru


Nakon što Sotona bude zbačen na zemlju i prije nego dođe kraj bit će ostavljeno malo vremena, ne samo da se da konačno svjedočanstvo, nego da i ovaj zao svijet doživi veliku nevolju. To će biti nevolja za ovaj svijet dok će Božji sluge time dobiti dodatni razlog za radost i veselje jer će znati da se približava njihovo izbavljenje. Zato Ivan čuje:

"...jak glas na nebu kako govori: ‘Sada je nastalo spasenje i moć i kraljevstvo Boga našega i vlast Krista njegova, jer je zbačen [na zemlju] optužitelj braće naše koji ih je dan i noć optuživao pred Bogom našim! A oni su ga pobijedili krvlju Janjetovom i riječju svjedočenja svojega i nisu ljubili život svoj ni onda kad su se suočili sa smrću. Zato veselite se, nebesa i vi koji prebivate u njima! Teško vama, zemljo i more, jer je Đavo sišao k vama, silno gnjevan, znajući da ima malo vremena’" (Ot 12:10-12)

Ova objava će se čuti nakon što padne Babilon Veliki – stari svjetski poredak, koji će ujedno označiti i pad Sotone sa svog nebeskog položaja sa kojeg je vladao nad kraljevima zemaljskim (Ot 17:18).

Budući da se ova objava čuje s neba, mogli bi pomisliti da je izgovaraju ljudi koji su uskrsnuli na nebo prije pada Babilona. Međutim, vidjeli smo da nitko još nije uskrsnuo, a kamoli da se nalazi na nebu. Da li onda znači da se samo anđeli koji su na nebu mogu radovati ovom događaju, dok se Božji sluge koji su na Zemlji ne mogu tome radovati radi mnogih nevolja koji dolaze od strane Sotone? Ne. Ovdje je vjerojatno riječ o simboličnim ‘nebesima’. Kao što u ovoj viziji ‘zemlja’ i ‘more’ imaju svoje simbolično značenje jer se odnose na zemaljsko društvo i bezbožan svijet, tako i pojam ‘nebesa’ ima svoje simbolično značenje (vidi Ot 7:2; 21:1). No, ipak postoji objašnjenje.

Ako se osoba čiji se glas čuo nalazi na doslovnom nebu, onda je to bio glas anđela koji zastupa Božje sluge pred Bogom. ‘Njihovi anđeli’ se mogu poistovjetiti sa njima i govoriti umjesto njih (Mt 18:10). U Bibliji često možemo naići gdje anđeli zastupaju Boga pred ljudima na način da iz onoga što kažu možemo dobiti dojam kao da sam Bog govori (vidi 2.Mo 3:1-6). Zato nije neobično da anđeli koji zastupaju Božje sluge mogu u njihovo ime izgovoriti nešto što bi izgledalo kao da to govore sami ljudi. Ti anđeli ne govore u svoje ime nego njihovo. Oni se ne izlažu progonstvima nego ljudi koju smatraju svojom ‘braćom’ jer im je jedan otac - Jehova.

Moguće je da glas koji se čuje na nebu dolazi od dvojice proroka koji su ‘uzišli u oblaku na nebo’ nakon što su bili simbolično ubijeni i podignuti u život (Ot 11:11,12). Tu se ne radi o doslovnom nebu nego o uzvišenom duhovnom položaju ili čak duhovnom stanju koje je toliko visoko da pruža zaštitu od neprijatelja. Takav strateški položaj su nekad imali neki narodi i njihova kraljevstva (Iz 34:4,5; Am 9:2,3; Jr 51:53; Ob 2-4). Bog je u povijesti svog naroda Izrael podigao svoje prijestolje u Izraelu i tako svoj narod smjestio na simbolična ‘nebesa’. Kad je Izrael odbacio Boga, ostao je bez njegove zaštite tako da je njegova ‘slava bila bačena s neba na zemlju’ (Tu 2:1). To se desilo tako što je Izrael došao pod vlast neprijateljskih naroda kojima je vladao Sotona. Samim tim se Sotona podigao na Izrael i preuzeo ‘nebesa’ koja pripadaju Bogu i njegovom narodu (Hg 2:6,7). To se desilo i kršćanskoj skupštini koja ima svoja ‘nebesa’ povezana s Kristovim kraljevstvom (Ef 1:3; 2:5,6; Kol 1:13). U ranoj povijesti kršćanstva skupština je došla u ropstvo Babilona Velikog. No, padom Babilona Velikog (starog svjetskog poretka) Sotona će izgubiti svoje mjesto na tim ‘nebesima’ koje pripadaju Kristovom kraljevstvu tako da neće više moći imati vlast nad Božjim narodom.

Kad dođe vrijeme da Isus preuzme ‘nebesa’, onda će Bog na ta ‘nebesa’ uzdići i zaštititi svoj narod od skorog uništenja. Anđeli će sakupiti izabrane od kraja do kraja nebesa i staviti pod svoju zaštitu tako da će se u tom smislu nalaziti na očišćenim i zaštićenim ‘nebesima’ do kojih neprijatelj više neće moći doći. U tom će se smislu ‘nebesa’ i oni koji žive na njima radovati kad bude zbačen Sotona koji je do tada imao pristup tim ‘nebesima’ koja pripadaju Kristu. Njihova radost će biti povezana sa spoznajom da "Kraljevska vlast nad svijetom [koje je do tada bilo u rukama Sotone] sada pripada Gospodinu našemu i Kristu njegovu…" (Ot 11:15; vidi Mt 4:8). Ako ‘glas na nebu’ izmeđuostalog objavljuje da je s ovim događajem ‘nastalo spasenje’ onda je razumljivo da se tom spasenju posebno ‘vesele’ oni kršćani koji će biti spašeni. Oni se ne nalaze na doslovnom nebu, već se nalaze na zemlji. Zato im neće biti teško proživjeti to ‘malo vremena’ u kojem će svijet osjetiti veliku nevolju. Osim toga, Božji sluge su se kroz cijelu povijest radovali što ih se progoni zbog Isusa jer im je On rekao: "Radujte se i kličite, jer je velika nagrada vaša na nebesima! Jer tako su progonili i proroke prije vas" (Mt 5:11,12).

Sotona ne može nametnuti svoj ‘jao’ onima koji svim srcem služe Bogu, jer njima ‘neće pasti ni vlas s glave’. ‘Jao’ mogu osjetiti samo oni koji će osjetiti tjeskobu, jer će ‘narode na zemlji obuzeti tjeskoba i osjećaj nemoći zbog huke mora i valova i ljudi će tada gubiti svijest od straha i očekivanja onoga što će zadesiti svijet’ (Lk 21:18,25,26; vidi Jr 10:2). To znači da ‘zemlja’ i ‘more’ od tada doživljavaju nevolje jer je Sotona ‘sišao k njima s velikim gnjevom’. Sotona će pokušavati sve više uzburkati svijet kako bi unutar novog svjetskog poretka zauzeo svoje mjesto i zaustavio kršćansko djelo a time i onemogućio da ljudi koje je pridobio svojom prijevarom idu u zemlju Božjeg naroda i na Božju nebesku goru gdje će obnoviti pravo obožavanje.

Dok će se ‘nebesa’ radovati, ‘zemlja’ i ‘more’ će se naći u još većem duhovnom mraku i nevoljama za koje ne znaju izlaz. Radost onih na nebesima će biti posebno očita u vrijeme kraja kada će Isus "poslati anđele svoje uz glasan zvuk trube i oni će skupiti izabrane njegove s četiri strane svijeta, s jednog kraja nebesa do drugoga" (Mt 24:31). Isus je tako unaprijed rekao da će se njegovi učenici nalaziti od jednog do drugog kraja ‘nebesa’ ili od jednog do drugog kraja njegovog ‘kraljevstva’ odakle će biti sakupljeni. Budući da pravo obožavanje obuhvaća i prekriva cijelu nastanjenu zemlju, onda je razumljivo da i gora Sion u tom smislu ispunjava cijelu zemlju (usporedi Da 2:35). Što to znači? To znači da je gora Sion jedan sastavni dio Božjeg nebeskog kraljevstva. Ona je ‘uprava neba’ sastavljena od izabranih muževa na zemlji. Neki od tih muževa će ući u sastav nove vlade Božjeg kraljevstva na zemlji koja će biti zastupana po ‘Novom Jeruzalemu’.