Article Index

Kopija nebeskih stvarnosti


Isus je svoje obožavanje na zemlji vršio u zemaljskom hramu koje je bila kopija nebeskog hrama. Zemaljski hram je zajedno sa gradom bio odbačen nakon što je ispunio svoju svrhu. No to nije značilo da na zemlji više nikad neće postojati kopija neba. Umjesto duhovne uprave židovskog Jeruzalema uspostavljena je nova duhovna uprava kršćanskog Jeruzalema koji je predstavljao Isusovo ‘kraljevstvo’ kojim su upravljali apostoli i starješine (He 12:18,22; Kol 1:13). Nakon što taj kršćanski Jeruzalem ispuni svoju svrhu onda će Kristovo kraljevstvo sa novim Jeruzalemom biti savršena kopija nebeskih stvarnosti u trajanju od tisuću godina.

 

Kad analiziramo cjelokupnu povijest i budućnost koju nam otkriva Biblija onda dolazimo do zaključka da Bog svoj naum postepeno ostvaruje u tri vremenska razdoblja:

  1. preko zemaljskog ‘Jeruzalema’ vodi svoj narod do Mesije i to od 1513. g.pr.n.e. do 33. g.n.e.
  2. preko kršćanskog ‘Jeruzalema’ od 33. g.n.e. vodi svoj narod do Harmagedona.
  3. preko novog ‘Jeruzalema’ u periodu od tisuću godina vodi svoj narod do konačnog ostvarenja svog nauma.

Nakon ovog razmatranja smo vidjeli da je nebeskiili gornji Jeruzalem kao nebeska uprava s nebeskim hramom imao svoju kopiju na zemlji, odnosnu u gradu Jeruzalemuu kojem se nalazilo sjedište vlade i hramsko uređenje. Ta vlada je predstavljala duhovni dio Jeruzalema ili simbolično ‘nebo’ preko kojeg je Bog vladao nad nacijom Izrael. Nakon njega je zemaljsko obilježje Jeruzalema palo, a izgrađen je kršćanski Jeruzalem koji je od 33. g.n.e. preko novoizabranih ljudi predstavljao Isusovo kraljevanje nad kršćanskom skupštinom. Bog će uskoro na zemlji stvoriti svoju konačnu kopiju nebeske uprave. Riječ je o gradu novom Jeruzalemu u kojem će biti sjedište Isusove nove vlade ili ‘novog neba’. Sve tri kopije sa hramom ‘silaze s neba’ preko nebeskih zastupnika koji na zemlju prenose Božji nacrt, uredbe, upute i zakone (2.Mo 25:9; 31:18; He 8:5,6).

Vlada će biti zastupljena sa dvanaest prvih prijestolja na kojima će sjediti apostoli. Njima će biti podređene sva druga prijestolja na kojima će sjediti ostali kraljevi i svećenici, a koji će svoju službu vršiti po cijeloj zemlji na ‘gorama Izraelovim’. Svi će oni zajedno biti podređeni Kralju Božjeg kraljevstva Isusu Kristu čije će prijestolje biti iznad njihovih. Budući da se njegovo prijestolje u Bibliji dovodi u vezu s ‘Davidovim prijestoljem’ na zemlji onda je lako zaključiti da će ono biti samo kopija univerzalnog kraljevstva, jer je u dalekoj prošlosti Davidovo kraljevstvo samo predočavalo Jehovino pravo da vlada preko čovjeka kojega on izabere.

Isus je kao ‘čovjek’ ispunio uvjete koje mu daju za pravo da na zemlji bude Božji glavni predstavnik ljudi koji će sjediti na ‘Davidovom prijestolju’. To je još jedan zaključak sa kojim možemo tvrditi da će Isusovo prijestolje biti uspostavljeno na zemlji a ne na nepristupačnom nebu gdje je Božje prijestolje. Kad Isusu ‘Jehova Bog dade prijestolje Davida, njegovog oca’ onda će se ‘nadaleko prostirati kneževska vlast njegova i miru neće biti kraja’ (Iz 9:7; Lk 1:32). Takva spoznaja nam omogućava da jasnije vidimo događaje koji će se odvijati tokom vladavine Božjeg kraljevstva na Zemlji.