Article Index

‘Kraljevsko svećenstvo’ na zemlji


Izraelski su svećenici uzeti u službu iz Levitskog plemena tj. iz klase darovanih. To pokazuje da će i buduća ‘klasa svećenika’ biti uzeta iz redova starješina (darovanih). Izabrani iz te klase ‘roba’ će postati kraljevsko svećenstvo. Oni će sa Isusom biti postavljeni nad cijelom kućom ili cijelim njegovim imanjem (Ez 40:44-46; 42:13,14). Tako neće svi imenovani muževi služiti u tom svojstvu, nego samo izabrani i zapečaćeni iz Izraela Božjeg kojem pripadaju Izraelci i svi pravovjerni kršćani. Naime, mnogi simbolični Leviti neće moći ulaziti u Svetinju, već samo svećenici koji su se pokazali vjernima u tom smislu što su ispunjavali zahtjeve za takve istaknute službe u hramu (Ez 44:10-19; vidi Ot 14:4,5). To znači da će neki nadglednici i dalje služiti oko doma u vanjskom dvorištu među narodom, dok će drugi biti između njih izdvojeni kao klasa svećenika koja će služiti u Svetinji. Svećenici će biti posrednici između naroda i Kristove službe pomirenja. Oni će morati ulaziti u zemaljsku Svetinju, ali ne i u nebesku Svetinju nad svetinjama. Njihova služba odgovara samo onoj službi koju su svećenici provodili u unutarnjem trijemu i u Svetinji. Samo Krist može dolaziti direktno pred Jehovu u samo nebo ili u Svetinji nad svetinjama da nas predstavlja pred njim (He 9:6,7,24; Ne 9:6). Imajući to u vidu, Pavle hebrejskim kršćanima nije govorio kako je Isus omogućio čovjeku osobni ulazak u to najsvetije mjesto na nebu nego im je rekao da smo...

"... mi koji smo pobjegli u utočište Božje primili snažno ohrabrenje koje nam pomaže da se držimo nade koja nam je dana. Ta nam je nada kao sigurno i čvrsto sidro duše i uvodi nas iza zavjese, kamo je za nas kao prethodnik ušao Isus, koji je zauvijek postao veliki svećenik...“ (He 6:18-20)

Pavle ovdje kaže da nas u taj dio svetišta ‘iza zavjese’, uvodi naša ‘nada u spasenje’. Naime, ‘iza zavjese’ se nalazi Bog koji nam je obećao spasenje preko Isusa koji je za nas otišao u samo nebo da nas zastupa pred Bogom. To što je Isus ušao kao ‘prethodnik’ ne znači da nakon njega i drugi mogu osobno ući na nebo u taj dio svetišta. On je kao veliki svećenik otvorilo put svima nama da ulazimo pred Boga u sveto mjesto time što se Isus ‘zauzima za nas’ i zastupa nas pred njim bez da mi moramo osobno ulaziti u taj dio svetišta u kojeg ulazi samo prvosvećenik. Nakon što je uveo ‘bolju nadu’ za nas, Isus nam je omogućio da preko njega – ‘po njegovoj krvi’ ulazimo i pristupamo Bogu koji se nalazi u nebeskoj Svetinji nad svetinjama. Na sličan su način Izraelci preko ‘krvi’ žrtvovanih životinja ulazili iza zavjese u svetište hrama, na način da je ‘krv’ koju je svećenik unosio u sveto mjesto svjedočila za njih tako da oni nisu osobno ulazili u unutarnje svetište (He 7:19, 25; 10:19-22; usporedi 3.Mo 4:13-18).

Ulazak u zemaljsku Svetinju će biti omogućen nakon što se između imenovanih muževa izabere i otkupi svih 144000 članova. Oni će biti zapečaćeni i posvećeni kao nova klasa 'neba' koja će upravljati Božjim narodom. Danas vjerni muževi koji služe kao klasa ‘upravitelja’ pomažu pravim obožavateljima da se oslobode grijeha koji donosi duhovnu smrt, a za to nije potrebno ulaziti u Svetinju. Zato oni danas služe u unutarnjem trijemu vršeći službu poučavanja. Oni koji između njih budu izabrani za svećenike će moći tek u Božjem kraljevstvu ulaziti u Svetinju. Tada će vrata Svetinje biti otvorena za njih kao svećenike koji će moći pristupati pred Božje prijestolje. To je mjesto gdje oni dolaze s Isusom. No, samo će Isus svojom službom velikog svećenika povezivati Svetinju na zemlji i Svetinju nad svetinjama na nebu. Zato samo On ulazi kroz vrata u Svetinju nad svetinjama (He 9:7).

To se međutim ne slaže sa gledištem Zajednice. Članci objavljeni u Stražarskoj kuli od 1.srpnja 1973. i od 1. ožujka 1999. su govorila o velikom duhovnom hramu iz Ezehijelove vizije. Tu je objašnjeno da se Svetinja i unutarnji trijem hrama dovode u vezu sa »jedinstvenim duhovnim položajem pomazanika dok su još na Zemlji«. Zatim se kaže da će oni služiti i u Svetinji nad svetinjama u samom nebu. Da li takvo objašnjenje ima smisla? Takvo objašnjenje je samo posljedica mišljenja po kojem su svi vjerni muškarci i žene, koji su postali kršćanima u prvih 19 stoljeća, pripadnici nebeske klase koja će zauvijek živjeti i služiti na nebu. U skladu sa tim razumijevanjem se pokušalo viziju hrama uklopiti u takvu tvrdnju tako da se na dijelove hrama gleda kao na nečiji duhovni položaj a ne kao na Božje teokratsko uređenje unutar kojeg se vrše određene službe. Ako se u viziji ‘svećenike’ vidi da se kreću po unutarnjem trijemu, te da ulaze i izlaze iz Svetinje pred narod, onda bi to značilo da oni ‘ulaze i izlaze’ iz svog duhovnog položaja. To bi također značilo da izlaze iz višeg duhovnog položaja (Svetinja) u jedan niži duhovni položaj kojeg predstavlja trijem i hramsko dvorište. To nema smisla. Da bi ispravno postavili stvari u vezi Božjeg hrama tada razmotrimo to u svjetlu Biblije.

Za Isusa se kaže da je ušao u "sveto mjesto" tj. u "samo nebo" (He 9:24). Da li ‘Svetinja nad svetinjama’ predočava Isusov položaj na nebu? Ne. Budući da Boga također vidimo u tom dijelu hrama onda bi ispalo da On i Isus imaju isti duhovni položaj. Ako anđele također vidimo gdje izlaze iz svetišta hrama onda bi to značilo da oni čak izlaze iz svog višeg duhovnog položaja u niži i da se kasnije vračaju u isti duhovni položaj kakvog imaju Bog i Isus. Takvo postavljanje stvari nema nikakvu logiku. Očito se dijelovi hrama ne odnose na nečiji viši ili niži duhovni položaj. Isusov položaj na nebu je vezan uz taj najsvetiji dio hrama. Njegov položaj je povezan s ulogom velikog svećenika koji samo služi unutar Svetinje nad svetinjama. Zato se samo pojmovi ‘veliki svećenik’ i ‘svećenik’ mogu odnositi na nečiji duhovni položaj, a ne dijelovi hrama u kojem oni služe. Hram je Božja duhovna tvorevina ili uređenje unutar kojega se provode službe obožavanja. Unutar tog uređenja Bog je organizirao i uspostavio različite službe kako bi mogao upravljati svim stvarima s ciljem "da se sve ponovno sastavi u Kristu, ono što je na nebesima i ono što je na zemlji" (Ef 1:10,11; Kol 1:20).

Ako 'Svetinja nad svetinjama' predstavlja hramsko uređenje samog neba, onda i 'Svetinja' i 'unutarnji trijem' predstavljaju, ne nečiji duhovni položaj, već mjesto Božjeg hramskog uređenja na zemlji unutar kojeg se treba vršiti odgovarajuća služba od strane imenovanih osoba. U Božjoj organizaciji svaki izabrani član treba zauzimati svoje mjesto unutar Božjeg hramskog uređenja. Zato unutarnji trijem i zemaljska Svetinja ne mogu predočavati duhovni položaj pomazanika dok su još na zemlji, nego predstavljaju zakonom utvrđeno mjesto služenja koja su predviđena samo za svećeničku klasu. Ako će oni za vrijeme tisućugodišnjeg razdoblja svoju službu obavljati u samom nebu – u Svetinji nad svetinjama, onda bi ispalo da s njihovim odlaskom na nebo više neće biti ‘Svetinje’ ni ‘unutarnjeg trijema’. To bi narušilo hramsko uređenje jer bi hram izgubio službe koje bi trebale povezivati Boga s ljudima. Ako će svi oni ići na nebo tko će onda u to vrijeme obavljati svećeničku službu u Svetinji i unutarnjem trijemu ovdje na zemlji? Zašto dolazi do ovakve zabune i pitanja na koje se ne može odgovoriti sa dosadašnjim razumijevanjem? Samo zato što se tvrdi da će se razred svećenika nalaziti i živjeti u najsvetijem dijelu neba, daleko od Zemlje i ljudskih očiju. Međutim, s tom se tvrdnjom krše i sva pravila službe unutar Božjeg duhovnog hrama. Takvim tumačenjem se svećenike bez ikakve logike uvodi u službu unutar Svetinje nad svetinjama, tako da se gubi uloga velikog svećenika koji je oduvijek imao jedinstveno pravo na službu u tom mjestu. Samim tim se svećenike odvaja od njihove službe za koju su postavljeni u Svetinji i unutarnjem trijemu tako da se njihovim odlaskom na nebo gubi uloga ostalog dijela nebeskog hrama zajedno sa njegovim dvorištem. Za takvo tumačenje nema biblijske potpore ni u jednoj proročanskoj paraleli.

Kad se uzme u obzir Božji hram i novi Jeruzalem kao Božja teokratska uređenja, zapažamo da u njima služe imenovane osobe sa Isusom Kristom kao Kraljem i velikim Svećenikom. Oni će kao kraljevi i svećenici moći izlaziti pred narod. Klasa knezova će biti podređena službi svećenika i njih u viziji ne vidimo da ulaze u Svetinju, nego samo do unutarnjeg trijema kojeg se moglo vidjeti iz dvorišta hrama. Također će i ljudi kao pravi obožavatelji i podanici kraljevstva moći pristupati ’gradu’ i ’hramu’ koji će imati svoje mjesto na zemlji. Vjerojatno se može pretpostaviti da će ljudi morati znati imena onih koji će sa Isusom provoditi vlast, što pretpostavlja da ćemo ih poznavati kao osobe (Ps 87:5). Oni će se nalaziti u taboru svetih ili još točnije na svetom djelu zemlje zvani ’sveti prinos’ (Ot 20:9; Ez 45:4). 

Krist će biti zadržan na najvišem dijelu neba do vremena obnove (Dj 3:20,21). U već unaprijed određeno vrijeme on će doći u svojoj slavi sa svojim svetim anđelima (Mt 16:27). Doći će sa oblacima u područje zemlje, tj. u područje ispod zemljine atmosfere po kojoj kruže oblaci vidljivi našem oku. Zauzet će svoje najviše mjesto u sastavu grada i hramskog svetišta kojima ćemo moći pristupati.