Article Index

Dvanaest plemena i naroda


Kad Božje kraljevstvo uspostavi svoju vladavinu nad zemljom, ono će trebati izvršiti  organizaciju društva ‘nove zemlje’ na način kako je to Bog unaprijed predvidio. Na koji će to način biti izvršeno? Da li nam Biblija daje uvid u to? Biblija ima dovoljno informacija koje nas upućuju u to da će Božji narod u budućnosti biti organiziran u dvanaest odvojenih ali međusobno povezanih područja. Zato ga se u Bibliji prikazuje kao 12 plemena duhovnog Izraela. To nije simboličan broj već unaprijed određen broj koji ima svoje mjesto u Božjem naumu. Kako to možemo znati?

Najranija povijest čovječanstva govori da je u ranim počecima na zemlji postojao samo jedan narod. Bez obzira na odvojene veće ili manje obitelji koje su imale svoje patrijarhalno uređenje ipak su imale nešto zajedničko. To nije bilo samo to što su svi bili potomci Adama, već i to što su imali ‘jedan jezik’. Bog je tada rekao:

"Gle, svi su jedan narod i jednim jezikom ugovore (…) Hajde da siđemo i pomiješamo im jezik da jedan drugome jezika ne razumiju. Tako ih je Jehova raspršio odande po svoj zemlji…" (1.Mo 11:6-8)

Koliko je tada nastalo novih naroda? Očito onoliko koliko je bilo različitih novih jezika. Da li možemo znati njihov točan broj? U tom se izvještaju to izravno ne spominje. Međutim, to nije bilo nepoznato u ono vrijeme. Bog je to spomenuo Izraelcima kad im je preko Mojsija rekao:

"Sjeti se dana davnih, razmišljaj o godinama naraštaja prošlih! Upitaj oca svojega i reći će ti, starce svoje i kazat će ti! Kad je Svevišnji dao nasljedstvo narodima, kad je razdvojio sinove Adamove, postavio je granicu narodima prema broju sinova Izraelovih." (5.Mo 32:7,8)

Iz ovog što je Bog rekao, možemo zapaziti da su starija pokoljenja ljudi poznavala činjenicu da je u njihovo vrijeme bilo dvanaest (12) naroda koji su bili odijeljeni jedni od drugih jezičnom granicom. To znači da je Bog od jednog naroda i jednog jezika stvorio dvanaest različitih jezika, a time i dvanaest naroda od kojih su do danas nastali mnogi drugi narodi sa svojim mnogim novim jezicima.

Svi narodi su tako proizašli od Adama. No, vidjeli smo da je Bog razdijelio ljude na dvanaest naroda po unaprijed utvrđenom broju sinova Izraelovih iako se oni tada još nisu ni rodili. To ujedno znači da Izraelci i svi narodi svijeta imaju svoje korijene u jednom od tih ‘dvanaest’ prvih naroda. Unutar tih dvanaest osnovnih naroda i jezika su nastala mnoga plemena koja su se odvajala od postojećeg naroda i formirali samostalne i neovisne narode. Bog je tako već unaprijed odredio broj ‘dvanaest’ kao način na koji će organizirati svoj narod Izrael. To je ujedno i odgovor na pitanje: Zašto je Jakov imao dvanaest sinova? Vidjeli smo da je Bog postavio granice narodima po broju sinova Jakovljevih. Odnosno, On je još unaprijed odredio da se Jakovu od kojega će nastati Božji izabrani narod, rodi ni više, ni manje, nego dvanaest sinova. Ni Jakov, a ni njegove žene nisu određivale taj broj.

Bog je rekao Abrahamu za Jišmaela: "Od njega će poteći dvanaest knezova i učinit ću od njega velik narod" čime je unaprijed odredio broj sinova koji će se roditi Jišmaelu, a također i broj Jakovljevih sinova  (1.Mo 17:20). Iz Biblijskog izvještaja možemo vidjeti kako se Bog pobrinuo oko toga koliko će Jakov imati sinova. "Kad je Jehova vidio da Lea nije voljena, otvorio joj je maternicu, a Rahela je ostala nerotkinja." Kad je rodila četiri sina Lea jedno vrijeme "nije rađala". U to vrijeme Rahela nije mogla rađati te je prigovarala Jakovu. "Tada se Jakov razljutio na Rahelu pa je rekao: ‘Zar sam ja na mjestu Boga, koji ti je uskratio plod utrobe." Kasnije je Bog omogućio da i Lija i Rahela imaju poroda tako da su zajedno sa svojim robinjama rodile Jakovu ukupno dvanaest sinova (1.Mo 29:31,35; 30:1,2,17,22).

Koja veza postoji između Izraela i njegovih dvanaest plemena te dvanaest naroda koja su prvobitno nastala? Znamo da je Bog stvorio narod Izrael za određenu svrhu. On im je rekao:

"Budite mi sveti, jer sam ja, Jehova, svet. I ja vas izdvajam od drugih naroda da budete moji." (3.Mo 20:26)

"Jer ti si narod svet pred Jehovom, Bogom svojim. Tebe je Jehova, Bog tvoj, izabrao između svih naroda što su na licu zemlje da budeš njegov narod, njegovo najdraže vlasništvo." (5.Mo 7:6)

Bog je izabrao Izrael i odvojio od drugih naroda. Zašto baš njih? Ne zato što su u odnosu na druge narode bili veliki i jaki. Baš naprotiv, oni su bili mali narod i to bez svoje zemlje i svog kralja. Uz to bili su robovi u Egiptu. No, imali su nešto što drugi narodi nisu imali. Za razliku od drugih naroda oni su nastali pod savezom kojeg je Bog sklopio s njihovim očevima, Abrahamom, Izakom i Jakovom: "Ali samo je praocima tvojim Jehova bio privržen i njih je ljubio, i poslije njih izabrao je vas, potomstvo njihovo…" (5.Mo 10:15). Savez koji je Bog sklopio s Abrahamom sadrži u sebi jednu njegovu namjeru. Koju? Između ostalog On je rekao vjernom Abrahamu:

"… potomstvo će tvoje osvojiti vrata neprijatelja svojih. I preko potomstva tvojega blagoslovit će se svi narodi na zemlji…" (1.Mo 22:17,18)

Svi narodi uključuju prvih dvanaest naroda unutar kojih su njihova plemena. Budući da su od tih plemena nastajali novi narodi onda je teško točno odrediti njihov broj. Međutim, Bog je u primjeru Jakova (Izrael) i Jišmaela (Arabija) odredio da njihovi narodi maju dvanaest plemena. Na primjer, Evropu su naselili indoevropski narodi koji su imali više plemena a sada su podijeljeni državnim granicama u odvojene narode, ali izvorno pripadaju jednom narodu. U Evropi imamo oko 30 država ali samo nekoliko glavnih naroda kao što su germani, slaveni i romani. tako da države čine plemena, a ne jedan narod. Po tom principu bi u cijelom svijetu postojalo 144 plemena unutar 12 odvojenih naroda. Božja je namjera bila da otvori ‘vrata’ svih tih naroda kako bi njegov pravedan narod osvojio narode i podredio Bogu cijelu zemlju. Zato je Bog gornje obećanje proširio proročanstvom:

"Jer raširit ćeš se nadesno i nalijevo, i potomstvo će tvoje osvojiti narode i nastanit će gradove opustjele." (Iz 54:3)

Budući da će dvanaest plemena Izraelovih osvojiti narode, onda je razumljivo da će s tim osvajanjem prestati postojati granice i teritoriji koje su dijelili svijet na mnoštvo različitih plemena, naroda i jezika. U organizaciji ‘nove zemlje’ ostat će postojati samo dvanaest glavnih naroda unutar kojih će se vjerojatno biti po dvanaest kneževina, ukupno 144 kneževine. Izrael će vjerojatno biti izdvojen kao poseban narod koji će predvoditi dvanaest naroda, a to je slika Isusa i dvanaest apostola.

Izrael i 12 naroda  ..................... Isus i 12 apostola

Još od prvog stoljeća Božji narod Izrael osvaja narode i nastanjuje njihove opustjele gradove. Na koji način? Iako je većinski dio naroda Izrael izgubio svoje pravo da sudjeluje u ispunjenju Abrahamskog saveza, izabrani ‘mali ostatak’ je nastavio sa ulogom koja je dana Izraelu i njegovim plemenima. Bog ‘nije odbacio svoj narod’ zbog onih nevjernih Židova, nego je izabrano ‘malo stado’ židovskih kršćana iz svih dvanaest plemena koristio da nastave održavati svetu ‘maslinu’ živom tako da je ‘Izrael’ ostao postojati kao sastavni dio Kristove skupštine. Vjerni Židovi su i dalje podržavali Izraelovu ‘maslinu’ dok su velika većina nevjernih Židova kao grane bili ‘odsjećeni’ s te masline. Ono što nam je zanimljivo zapaziti je to što je Bog uskoro na tu maslinu počeo ‘pricjepljivati’ grane divlje masline koja predočava sve ostale narode. Tako su pojedinci iz svih ‘drugih naroda’ ušli u Abrahamski savez i postali pridruženi dio dvanaest Izraelovih plemena. Izrael je tako putem dobre vijesti osvojio sve narode u kojima su se nalazile ‘druge ovce’ koje je Isus krstio svetim duhom i asimilirao ih unutar svete masline, tako da su s tjelesnim Izraelcima postali ‘jedno stado s jednim pastirom’ (Lk 12:32; Iv 10:16; Ri 11:13-24). Time što je Bog ispunio obećanje dano Abrahamu desilo se da danas i dalje postoji ‘Izrael Božji’ koji se sastoji od dvanaest plemena unutar kojih su ubrojeni milijuni kršćana iz svih naroda kao prozeliti. Bez obzira što danas postoje mnogo više naroda i jezika od dvanaest postojećih, Bog će ipak sve njih organizirati unutar dvanaest naroda. Do tog novog organiziranja će se potpuno ispuniti proročanstvo po kojem će njegov narod preko Isusa Krista ‘osvojiti vrata neprijatelja svojih’. Pripadnici Božjeg naroda će uskoro naslijediti zemlju i biti punopravni i priznati građani ‘nove zemlje’. Tako će se u proročanskoj paraleli ispuniti Božje obećanje: "dovest ću vas u [svoju] zemlju (…) i dat ću vam je u posjed" (2.Mo 6:8). 

Isus će biti naš kralj – Knez mirni i Otac vječni. Svi pravednici, oni koji će preživjeti veliku nevolju i oni uskrsnuli će se ujediniti na Božjoj zemlji. Radosno će se podložiti nebeskoj upravi Božjeg kraljevstva u rukama Isusa Krista. To će značiti da će prihvatiti i život na onom djelu zemlje koje će im pripasti nakon podjele zemlje na ‘dvanaest naroda’. Nakon uspostave Kraljevstva na zemlji, Božji će Izrael pokorit sve narode koji uskrsnu, a koji imaju svoj korijen u prvih dvanaest naroda. Neće biti mjesta niti mogućnosti za bilo kakvo drugo organiziranje i podjele od strane nepravednih ljudi koji će tada živjeti. Nepravednici će se naći pod vladavinom Božjeg kraljevstva. Neće više biti građani i državljani starog poretka kojem su nekad pripadali, niti će se do kraja tisuću godina moći samostalno organizirati u neovisnu zemlju ‘Goga i Magoga’ koja će tada postojati samo kao okupirana neprijateljska zemlja (Da 2:44; Ot 19:19,20; 20:8; 1.Pe 2:12). Moguće je da će svaki od pojedinih dvanaest naroda biti vezan uz jedan od ‘dvanaest plemena’ Božjeg naroda Izrael, samo što nepravednici neće moći biti punopravni članovi ‘nove zemlje’, pa neće moći s njegovim narodom ulaziti pristupati Bogu (Ot 21:27; 22:14,15).

Svi oni koji budu dostojni da uđu u Božje kraljevstvo će odražavati jednu jedinstvenu obitelj u kojoj će svi ljudi biti Božja djeca. Iako će ta obitelj biti podijeljena u dvanaest naroda to ne znači da će ta podjela stvoriti bilo koje prepreke. Riječ ‘narod’ ovdje ima svoje pravno značenje. Naime ta riječ ukazuje na dvanaest odvojenih obitelji koji su po Ocu uzajamno povezani u jedan narod. Neće biti dvanaest različitih neovisnih naroda već samo jedan narod, ‘Izrael Božji’ koji će u svojoj zemlji imati svoju nebesku upravu.