Article Index

Organizacija ‘neba i zemlje’


Pod upravom ‘novog neba’ zemlja će biti savršeno organizirana i podijeljena na način da će ‘144000’ izabranih imati svoje područje svećeničke službe i kneževske vlasti. Ono bi moglo biti podijeljeno na 12 velikih ‘regija’, a svaka bi ‘regija’ mogla biti podijeljena u 12 ‘kneževina’ Po uzoru na Izraelovih dvanaest plemena nad kojima će biti postavljeni Isusovi apostoli tako da će se uprava Izraela preslikati na svih dvanaest regija (naroda). Po tom uzoru će svaka regija ili narod imati vijeće sastavljeno od dvanaest prvih knezova. Takva organizacija kraljevstva je slikovito prikazana pomoću slike samog grada ‘novog Jeruzalema’. Naime, iznad svakog kamena temeljca na kojima su bila ispisana imena 12 apostola, vidimo vrata iznad kojih su ispisana imena 12 plemena duhovnog Izraela. Ako bi svaki narod bio organiziran u 12 kneževina onda bi ukupno postojale 144 kneževine. Svaka bi imala po 1000 pomazanih muževa. Tako bi Isusovi suvladari u suradnji sa svećenicima imati svoja područja na zemlji ili kneževine nad kojim bi vladali poput kralja Salamuna.

David i Salamun su ovdje na Zemlji sjedili na Božjem prijestolju. Oni su uz pomoć svojih knezova vladali samo nad jednim malim područjem. Tako bi Izrael kao centralna država bila uzdignuta iznad dvanaest naroda koji bi bili organizirani po uzoru na Izrael tako da bi cijelom zemljom upravljalo 144000 Isusovih zastupnika. Podložnost njima i suradnja na ostvarenju rajskih okolnosti može biti kao podložnost samom Isusu kao kralju. Po ovom uzoru nitko od Isusovih suvladara neće vladati sam nad nekim plemenom i kneževinom. Vladajuća struktura neće isticati i pridavati čast čovjeku, već Isusu koji stoluje nad tim vladalačkim tijelom.

Broj od 144000 izabranih se neće mijenjati kao ni broj 12 (dvanaest). To su točno utvrđeni brojevi zemaljske organizacije. Izvan tog utvrđenog broja izabranih, za potrebe Božjeg kraljevstva će služiti i drugi muževi iz Božjeg naroda. Oni su također kroz cijelu povijest Božjeg naroda stekli iskustva u svojoj službi kao imenovani muževi, ali će prema novom ustrojstvu izgubiti prvobitni položaj i dobiti novi. Takvi muževi u protuslici predstavljaju pleme Levijevo (4.Mo 3:6-10). Za njih se proročanski kaže:

"oni će u svetištu mojemu moći biti sluge (…) i stajat će pred narodom, da mu služe (…) Neće više pristupati k meni da mi služe kao svećenici i neće više pristupati k onome što mi je sveto, što je najsvetije [Svetinji]. Postaviti ću ih da brinu za Dom, da vrše u njemu svaku službu i da rade u njemu sve što treba." (Ez 44:11,13,14)

Njihova služba bi tako odgovarala službi u kojoj bi oni poput nadglednika obavljali službe nadgledavanja hramskog uređenja unutar svakog naroda i plemena. Za razliku od 144000 članova nebeske klase koja će tvoriti izabranu klasu, bit će i mnogo imenovanih muževa koji neće spadati u tu izabranu grupu, ali će ih Bog ipak koristiti na drugi način. Tako su npr. u Izraelu imenovani "određeni ljudi" iz naroda koji su "u svakom pojedinom gradu" podupirali službe svećenika (2.Lje 31:19). Ti imenovani ljudi neće biti knezovi niti svećenici koji će biti postavljeni po svoj zemlji. Ne, oni će biti poput starješina ili ‘poglavara’ u narodu  (4.Mo 7:2). Oni vjerojatno predstavljaju mnoštvo starješina koji će biti imenovani i postavljeni unutar kneževina i skupština Božjeg naroda po cijeloj zemlji. Kao takvi neće imati vladajuću ulogu nego će ostati u podređenoj ulozi kao ‘sluge’. Zato se starješine nikad nisu trebali isticati kao oni koji vladaju stadom jer će samo Bog i njegov Sin između svih njih izabrati najvjernije i najsposobnije muževe za vladajuće tijelo (1.Ko 4:8). Apostoli će kao ‘kraljevi i svećenici’ imenovati takve i postaviti po svoj zemlji. Kako će oni biti organizirani? Na to pitanje ne možemo sa sigurnošću odgovoriti. No, vjerojatno se možemo osloniti na Boga koji svoju teokratsku strukturu uvijek organizira na sličan način.

Ovo je teokratska struktura ‘novog neba’ koja svoje korijene ima u organizaciji nebeskog Jeruzalema, pa je stoga Božje kraljevstvo preslikano na kraljevstvo koje će biti u rukama Isusa i svih onih koji će s njim surađivati u vlasti nad zemljom.

 

Vjerojatno će po uzoru na Izrael u vrijeme vladavine Salamuna, knezovi kao vladajuće tijelo nadgledavati kršćanske zajednice ili skupštine Božjeg naroda. To neće biti ništa novo jer je i danas na sličan način kršćani organiziraju na globalnoj i lokalnoj razini. Skoro svaka kršćanska zajednica pokušava u tom smislu ustrojiti svoje članove ali sa dosta odstupanja. Knezovi će biti postavljeni po plemenima, gradovima i skupštinama. Njima će iz svih ‘plemena’ pomagati oni muževi koji nisu ušli u broj od 144000. Oni će biti ‘sluge’ koji će ‘služiti gradu’ tj. upravi Božjeg kraljevstva (Ez 48:19). Budući da će na zemlji Božjeg naroda živjeti i pripadnici neznabožačkih naroda koji će kao stranci i dalje biti nečisti, oni će svojom nepravednošću na neki način biti prijetnja duhovnoj čistoći zemlje. Knezovi će zato imati ulogu da provode zakon i drže Božji narod čistim i neokaljanim. To je vidljivo iz vizije u kojoj stoji:

"Ali ništa nesveto i nitko tko čini gadosti i govori laž neće ući u [grad], nego samo oni koji su zapisani u Janjetovu svitku života." (Ot 21:27)

Knezovi ‘novog Jeruzalema’ će pristupati svećenicima čije će službe biti vezane uz nebeski hram kao što stoji: "Knez neka uđe u predvorje vrata, s vanjske strane, i neka stane kod dovratnika na vratima. Tada neka svećenici prinesu njegovu žrtvu paljenicu i njegove žrtvu zajedništva, a on neka se pokloni na pragu vrata i neka izađe…" (Ez 46:2). Knezovi će iz svih plemena donositi žrtve pred svećenike. O kakvim žrtvama je riječ?

Znamo da je Isus jednom zauvijek dao svoj život i da više nisu potrebne nikakve žrtve za grijehe. Međutim, i dalje će biti potrebno očišćenje za nepravedne narode, pa čak i za cijeli Božji narod koji će biti u doticaju s njima. Bit će potrebno u svrhu obožavanja prinašati određene žrtve. Da li će to biti sastavni dio onoga što će na neki način predstavljati našu žrtvu u korist duhovne i fizičke obnove raja na zemlji? Na ta pitanja će biti odgovoreno kad se otvore novi svici sa svim novim zahtjevima u vezi Zakona nove zemlje. No, te žrtve će morati biti prihvatljive na način da će njihova namjera biti povezana sa Kristovom krvi koja je prolivena za grijehe svijeta. One moraju biti u skladu našeg postavljanja u službu koju vršimo dan i noć u Božjem hramu.

Nepravednici će narodi imati ulogu koju su nekad imali stranci i došljaci. Živeći na zemlji koja sada pripada Božjem narodu, morat će se podložiti zakonima te zemlje. "Jedan zakon neka vrijedi za rođenog Izraelca i za došljaka koji živi među vama" (2.Mo 12:49). Sve nepravedne osobe koje prihvate Krista će se moći pridružiti Božjem narodu, te će se u većem omjeru ispuniti proročanske riječi: "… u te će dane deset ljudi iz svih jezika narodnih uhvatiti jednog Židova za skut (…), govoreći: ‘Idemo s vama, jer smo čuli da je Bog s vama’" (Za 8:23). Bog u vezi toga proriče: "I mnogi će se narodi u taj dan pristati uz mene i bit će mi narod" (Za 2:11). Takvima će Isus također tada reći: "Dođite, vi koje je Otac moj blagoslovio, naslijedite kraljevstvo koje je pripremljeno za vas od postanka svijeta" (Mt 25:34). Tek na kraju tisuću godina suda, kada prođu i posljednju kušnju, moći će biti zauvijek upisani u knjigu života, a time i postati punopravni građani Božjeg kraljevstva. Isus će ih tako prihvatiti i dati im na kraju vječni život. Tako će se još jednom i to u konačnoj završnici ponoviti ono što je Pavle rekao drugim ovcama: "više niste tuđinci i došljaci, nego sugrađani svetih i Božji ukućani" (Ef 2:19).    

Ovaj djelomičan prikaz je samo mali uvid u način kako će funkcionirati Božje kraljevstvo po uzoru na slike i paralele koje je dao sam Bog u svojoj nadahnutoj Riječi. Sada možemo donekle vidjeti mnoge stvari koje će se odigravati u budućnosti nakon uskrsnuća. Kad uskrsnu pravednici iz Židovskog naroda zajedno s pravednicima iz ostalih naroda, onda će se pristupiti organiziranju Božjeg naroda u ‘dvanaest plemena’ i dvanaest naroda. Mnogi će među njima sebe i dalje ubrajati u prirodne Izraelce među koje spadaju i vjerni muževi i žene starog doba. Oni će zajedno s ljudima iz drugih naroda dobiti svoje nasljedstvo na zemlji na osnovi nove organizacijske strukture tako što će dobiti nasljedstvo u onom plemenu i narodu gdje budu živjeli ili služili. U ovom opisivanju smo napravili razliku između pravednih i nepravednih. Budući da će živjeti jedni uz druge, otvara se pitanje o tome kako će se provoditi uskrsnuće i Božji tisućugodišnji dan suda? O tome će biti riječi u nastavku.