Article Index

Teokratsko uređenje 


Biblija nam otkriva nešto o čovjeku s kojim je Bog imao određeni naum:

"Jer nije anđelima podložio budući svijet, o kojoj govorimo (…) ‘Što je čovjek da misliš na njega, ili sin čovječji da se za njega brineš? Učinio si ga malo nižim od anđela, slavom i čašću okrunio si ga i postavio si ga nad djelima ruku svojih. Sve si podložio pod noge njegove’(…) No sada još ne vidimo da mu je sve podloženo, ali vidimo Isusa, koji je bio učinjen malo nižim od anđela, okrunjen slavom i čašću zbog toga što je pretrpio smrt, da bi time po Božjoj nezasluženoj dobroti za svakoga okusio smrt." (He 2:5-9)

Što nam ove riječi otkrivaju? Budući da je čovjek zbog Adamove neposlušnosti izgubio svoju slavu kojom je bio okrunjen kao savršeno biće na zemlji, onda je izgubio prednost da mu bude sve podloženo. Zato je Isus, koji nije trebao umrijeti, okusio smrt da bi ponovno čovjeka povratio u prvobitno stanje. Božja namjera nije bila da nebeskim anđelima podloži nastanjenu zemlju, nego čovjeku, stvorenju od krvi i mesa. Samo tako bi čovjek ispunio svoju svrhu postojanja. Očito je da će nastanjena zemlja biti podložena čovjeku koji će biti ponovno okrunjen slavom i čašću kao savršeno stvorenje. Isus je tu slavu već dobio kao prvi čovjek koji je dobio vječni život.

S obzirom da se on do svog povratka trebao nalaziti na nebu, a do povratka nije došlo u prvih sto godina, vrlo brzo su prihvaćene ideje o nebeskom Kristu koji se inkarnirao u čovjeka i vratio na nebo. Od tada je nebo postalo tema za razvoj novih doktrina. Jedna od njih je tvrdnja da će Isus i njegovi ljudski suvladari vladati s neba. No što kaže Biblija? Da li će čovjek morati postati nebesko biće kako bi mu Bog podložio buduću nastanjenu zemlju? Ne.

Ako bi Isusovi suvladari morali postati nebeska bića kako bi uspješno vladali nad ljudima, onda bi to samo pokazalo kako je na zemlji nemoguće imati takve mudre i sposobne ljude koji bi uspješno upravljali i vladali ljudskim društvom. Oni koji će vladati s Kristom ne moraju živjeti na nebu i imati nebeska tijela da bi uspješno vladali. Mogu biti poput Isusa koji je kao čovjek pod vodstvom Božjeg duha mogao liječiti bolesti, uskrsavati mrtve, hraniti gladne, čitati ljudske misli, poučavati ljude kao oni koji imaju autoritet i biti dobri organizatori. Isusa su zbog svih tih osobina i moćnih djelovanja ljudi htjeli učiniti kraljem (Mt 7:29; Iv 6:14,15). I mi bi željeli imati na zemlji takve vladare i upravitelje koji će zastupati Božje kraljevstvo.

Da bi izabrani ljudi mogli steći preduvjete za Isusove suvladare bilo je potrebno da budu oblikovani po slici Božjeg Sina, tj. po njegovoj osobnosti (Ri 8:29). Budući da će uz pomoć Božjeg duha moći ispoljavati mudrost poput Salamuna, a i druge božanske osobine koje je imao Isus, onda će njihov autoritet biti opće prihvaćen od strane zemaljske klase. To će biti posebno naglašeno kad se na zemlji bude odvijalo uskrsavanje i podizanje ljudi do potpunog savršenstva. Naime, sve ove nadnaravne aktivnosti će se moći odvijati samo uz njihovu moć koja će im biti dana. Isusovi apostoli su već u maloj mjeri okusili tu moć dok su surađivali s Isusom.

Biblija nam pokazuje da je moguće na zemlji stvoriti teokratsko uređenje sastavljeno od ljudi koje će uz Božji blagoslov moći postići veličanstvene rezultate. Npr. za vrijeme Salamuna...

"…Jude i Izraela bilo je mnogo kao što je pijeska mnogo na obali morskoj. Jeli su, pili i veselili se (…) živjeli su bez straha, svatko pod svojom lozom i pod svojom smokvom." (1.Kr 4:20,25)

Ako je kralj Salamun u vremenu svoje vladavine mogao uz takvo teokratsko uređenje ‘neba’ postići mir i blagostanje ‘zemlje’, kolike li će tek veličanstvene stvari moći postići Isusovi suvladari pod njegovim vodstvom (vidi Iz 65:17-25). Da bi na cijeloj zemlji vladao mir i blagostanje kao za vrijeme Salamuna, trebalo bi narode organizirati u mnogo takvih teokratskih uređenja nad kojima bi vladali ljudi poput Salamuna i Isusa. Ako pod ovim otežanim okolnostima vjerni muževi mogu voditi skupštinu, zašto bi onda pod daleko savršenijim okolnostima morali ići na nebo kako bi odatle upravljali zemaljskim stvarima? To očito neće biti potrebno.

Zemaljski upravitelji će imati mnogo posla i trebat će dobru suradnju i podložnost svih ljudi kako bi uspješno obavili svoj zadatak. Budući da će biti samo ljudi od krvi i mesa, vjerojatno će se često osjećati kao Isus. Trebat će im podrška i naša ljubav. Bog zaista treba imati takve zastupnike na zemlji a ne na nebu. Sve što je do sada istraženo na tu temu ukazuje na to da će oni svoju službu obavljati među ljudima. Oni stoga neće morati ići na nebo kako bi svoju službu vršili u višem djelu neba jer će njihovo simbolično ‘nebo’ i nebeska prijestolja biti na zemlji među Božjim narodom. Prema tome, ‘novi Jeruzalem’ će ‘sići s neba’ na zemlju a s njim i nebeska slava koja će ukrašavati zemlju kao mjesto Božjih nogu (Iz 60:13; 66:1). S ‘novim Jeruzalemom’ će i sam Bog biti s ljudima. Kako?