Article Index

USKRSNUĆE

 

Pitanja: Da li je uskrsnuće tijela osnovna biblijska nauka? Kakvo je uskrsnuće propovijedao i zastupao Isus? U kakvom je tijelu Isus uskrsnuo? O kakvom uskrsnuću su apostoli propovijedali? Da li se židovsko i kršćansko poimanje uskrsnuća razlikovalo? Kada i zašto je nastalo učenje o odvajanju tijela od duše kako bi se vjernike smjestilo na nebo? Da li će neki ljudi uskrsnuti u nebeska tijela? Kakvom su se uskrsnuću nadali prvi apostolski oci? Kako su nastala kriva tumačenja uskrsnuća na temelju nekih izjava zapisanih u Bibliji? O kakvom simboličnom uskrsnuću govori Biblija? Da li su apostoli govorili o svom odlasku na nebo nakon smrti? Što znači da će Isusovi učenici biti tamo gdje je on? Kako će se odvijati uskrsnuće i kojim redoslijedom? Da li postoji ranije uskrsnuće tj. uskrsnuće prije Isusovog dolaska? Što je bolje uskrsnuće? "Dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti njegov glas i izići"
 

(Ivan 5:28,29)

Sastavni dio biblijske spoznaje je istina o uskrsnuću i vječnom sudu. Te teme spadaju u osnovne ili temeljne kršćanske nauke koje su u većoj mjeri bile razjašnjene u prvom stoljeću. Da bi netko mogao biti zreo kršćanin trebao je prije svega biti dobro upoznat s tim osnovnim učenjima o kojima u Hebrejima 6:1,2; Pavle piše: "Zato sada kad smo ostavili osnovna učenja o Kristu, napredujmo prema zrelosti, ne postavljajući iznova temelj: pokajanje od mrtvih djela i vjeru u Boga, učenja o krštenjima, polaganju ruku, uskrsnuću mrtvih i vječnom sudu."

U ovoj izjavi vidimo što je sve bilo ubrojeno u temelj nauke o Kristu. Svaka osoba koja polaže vjeru u Krista mora najprije izvršiti ‘pokajanje i pokazati vjeru u Boga’ na temelju točne spoznaje. To je povezano sa vjerom u Krista i njegovu mesijansku ulogu. Da bi se krstila i napredovala, osoba mora razumjeti značenje čina ‘krštenja’, a također i značenje ‘polaganje ruku’ kod davanja i primanja svetog duha i imenovanja osoba koje su tim činom postavljene u skupštini od strane Krista (Dj 8:17; 1.Ti 4:14). Na takav način osoba je spremna prihvatiti od Boga postavljeni autoritet kojem se mora podložiti. Da bi temelj vjere u Krista bio čvrst osoba mora razumjeti stvari koje su povezane s Kristovom budućom ulogom u Božjem kraljevstvu kako bi svoj život povjerila Bogu. Tu između ostalog spada ‘učenje o uskrsnuću i vječnom sudu’. Na temelju ovih stvari osoba može graditi kršćansku zrelost u vjeri i nauci. To je usmjeruje u pravcu koji će je voditi do uskrsnuća i života pod Božjim kraljevstvom u vrijeme vječnog suda.

Iako se ne bi trebali vraćati svim tim osnovama ipak moramo vidjeti i preispitati naš temelj pomoću onoga što Biblija kaže o ‘uskrsnuću i vječnom sudu’. Uskrsnuće je od samog početka ljudske civilizacije bila nada Božjih slugu koji su vjerovali da će Bog otkloniti smrt kao posljedicu Adamovog grijeha. Do vremena Isusa oni su samo djelomično razumjeli uskrsnuće. Isus Krist je taj koji je u potpunosti rasvijetlio tu nadu jer je uskrsnuće povezao sa svojom mesijanskom ulogom. Uskrsnuće tijela je tako jedan od temelja naše nauke. No, unatoč tome neki kršćani u prvom stoljeću nisu položili temelj svoje vjere u tu nauku. U Korintu je ta nauka bila osporavana. Neki su među njima govorili da "nema uskrsnuća mrtvih" pokušavajući osporiti tu nauku pomoću grčke filozofije (1.Ko 15:12). Pavle je zato stao u obranu nade u uskrsnuće kako bi nam pomogao razumjeti mnoge aspekte koji su s tim povezani. Kako bi naš temelj bio čvrst, nije samo važno to da vjerujemo u uskrsnuće i sud, nego prije svega treba tu nadu ispravno razumjeti u svjetlu biblijske istine. Ono što sada znamo o toj temi je rezultat vjere i poznavanja Božjeg nauma na osnovu onoga što kaže Biblija. No pitanje je koliko smo uvjereni u sve pojedinosti i da li ih možemo sa sigurnošću potvrditi na temelju Biblije.

Treba vidjeti da li postoje neka ustaljena gledišta koja se ne podudaraju s onim što Biblija govori i da li naše dosadašnje tumačenje treba u nekim stvarima korigirati kako bi bilo u skladu sa apostolskim učenjem. Zato, da bi bili sigurni u ono što vjerujemo potrebno je iznova preispitati temelj naše nade. Već smo na početku istakli koliki su napor i mudrost pokazali neki istraživači Biblije u želji da objasne istine koje su stoljećima bile sakrivene od ljudi. Stražarska kula izdvaja George Storrsa (1797-1879) koji je uvidio potrebu da objasni neka učenja oko uskrsnuća i suda. On se npr. nije slagao sa adventističkim gledištem da će Bog uskrsnuti zle samo zato da bi ih osudio na vječnu smrt. U Bibliji nije našao nikakvu potvrdu za to da bi Bog postupio tako besmisleno i osvetnički. Zatim je on i oni koji su bili povezani s njim otišli u drugu krajnost te su zaključili da zli uopće neće uskrsnuti. No ni to nije bilo u skladu s Biblijom. Zašto?

Biblija govori o uskrsnuću nepravednih. Da bi to uskladilo George Storrs je morao zaključiti da mora doći do uskrsnuća nepravednih kako bi imali priliku čuti dobru vijest. Samo tako Bog može blagosloviti u Abrahamu ‘sve narode’ (1.Mo 22:18). Tako se došlo do tumačenja da postoje dvije vrste zlih ljudi: oni koji su svjesno odbacili Boga i onih koji su umrli u neznanju. Tako ovi prvi ne bi uskrsnuli, dok bi ovi drugi uskrsnuli kako bi dobili priliku da se okoriste otkupnom žrtvom Krista Isusa. Oni koji je tada prihvate živjet će vječno, a oni koji je odbace bit će uništeni. Ta tumačenja su kao takva prihvaćena i među Jehovinim svjedocima. No, Storrs je tada bio svjestan da još ne može jasno razumjeti neke pojedinosti iz Biblije jer je rekao: "Trebamo biti svjesni toga da smo tek izašli iz srednjovjekovnog crkvenog mraka; i uopće ne čudi ako smo obučeni u poneku ‘babilonsku haljinu’ koju još uvijek smatramo istinom." Da su braća Storrs i Russell još živi, možda bi s vremenom u svoje razmatranje uzeli u obzir još neke biblijske stavke koji su povezani sa slijedećim pitanjima:

 • Da li Biblija govori o uskrsnuću ljudi na nebo?
 • Da li će Bog nekome uskratiti uskrsnuće na zemlji?
 • Što je uskrsnuće tijela?
 • Što je duhovno tijelo?
 • Što je duša?
 • Što znače pojmovi bolje uskrsnuće i prvo uskrsnuće?
 • Da li Biblija spominje ranije uskrsnuće?
 • Koja je razlika između uskrsnuća pravednika i uskrsnuća nepravednika?
 • Da li su besmrtnost i vječni život dva različita ili dva ista pojma?
 • Da li smrt može ljude osloboditi njihovog grijeha?
 • Što je Vječni sud?
 • Što je vječna kazna i vječni grijeh?
 • Što su gehena, vatreno jezero i tartar? 

Da li bi ponovno razmatranje ovih pitanja promijenilo naše sadašnje razumijevanje? Neka od njih smo već razmotrili i vidjeli smo da su promjene u tumačenju i te kako potrebne. No, pogledajmo do kojih zaključaka možemo doći kada u razmatranje ovih pitanja uključimo kontekst i pozadinu biblijskog teksta.