Article Index

Ranije uskrsnuće

Pavle je postao vjernik i sljedbenik Krista, kako bi, kako kaže:

"upoznao njega i snagu njegova uskrsnuća i zajedništvo u njegovim patnjama, podvrgnuvši se smrti kao što je njegova, ne bih li kako postigao ranije uskrsnuće od mrtvih." (Flp 3:10,11)

Watchtower je u ovaj stavak ubacio riječ 'ranije' kako bi taj stavak koristili za podršku svojeg učenja o ranijem ili prvom uskrsnuću koje se navodno desio 1918-te godine pa čitamo:

“Nakon Kristova uskrsnuća slijedi uskrsnuće 144000. Oni imaju udjela u »prvom uskrsnuću« ili u »ranijem uskrsnuću« (Filipljanima 3:11). Kada će to biti? »U vrijeme njegove prisutnosti«, kaže Biblija. A (poučeni smo) da Kristova prisutnost počinje 1914. godine. Dakle »dan« »prvog uskrsnuća« vjernih kršćana u nebeski život, već je došao (1918.g). Nedvojbeno je da su apostoli i ostali prvi kršćani već uskrsnuli u nebeski život (2. Timoteju 4:8)." (Vječno živjeti, str 173)

Prema ovom tumačenju Pavle je uskrsnuo odavno, a 2018-te će proći 100 godina od tog događaja. Međutim, treba ispitati i vidjeti što je Pavle rekao i na što je mislio s izrazom 'postići uskrsnuće'. Budući da će uskrsnuti pravedni i nepravedni onda je očito učinio sve kako bi postigao uskrsnuće pravednih. Potpuno se ugledao na Krista u svojoj službi koja je mogla završiti mučeničkom smrću. No, nije se bojao smrti jer je želio ići do kraja kako bi u svom tijelu još bolje upoznao Isusa i snagu njegovog uskrsnuća. Mučeničku smrt je izabrao kao nešto što je moguće doživjeti u njegovom slučaju. Ali smrt nije smatrao kao nešto neminovno što će morati doživjeti svi kršćani pa je vjernicima, za koje je smatrao da će ostati na životu rekao:

"… da će onaj koji je uskrsnuo Isusa uskrsnuti i nas (vaše robove) (…) i zajedno s vama (živima) postaviti nas pred sebe." (2.Ko 4:5,14)

Ako ove riječi razmatramo u kontekstu onoga što je Pavle vjerovao, tada dolazimo do zaključka da je on sebe i druge vjerne Gospodinove robove mogao vidjeti u sličnoj situaciji u kojoj se našao i Isus. Trudio se da oponaša Krista kako bi vidio može li ‘osvojiti’ i ‘dosegnuti nagradu nebeskog poziva’. No, ako ipak umre mučeničkom smrću, onda je svojoj braći u vjeri objasnio da se nada postići ‘uskrsnuće’ pravednika (Flp 3:11-14).

Uskrsnuće pravednika podrazumijeva da će se ono odvijati odvojeno od uskrsnuća nepravednika (Lk 14:14). Razlika je u tome što će oni koji su činili dobro izaći na uskrsnuće života a oni koji su činili zlo na uskrsnuće osude. U pitanju su dva vremenska termina u kojima će se odvijati uskrsnuće. No kad bi koristili izraz 'ranije uskrsnuće' onda bi ono sugeriralo na vrijeme prije uskrsnuće pravednika, a ono se kao takvo još nije dogodilo jer Isus još nije došao s tim zadatkom. Biblija ne spominje da će prije uskrsnuća pravednika u kraljevstvu biti još jedno ranije uskrsnuće koje će se odvijati desetljećima prije uspostave kraljevstva. Naravno, kad Isus dođe i počne uskrsnuće pravednika onda će neki od njih uskrsnuti među prvima, kao što su apostoli i drugi Božji i Kristovi zastupnici, a poslije njih i ostali pravednici. Kad uskrsnu, oni će formirati “novo nebo i novu zemlju u kojem će prebivati pravednost“ (2.Pe 3:13). Ovo uskrsnuće je, ne samo prvo (ranije) nego i bolje uskrsnuće koje je Pavle želio postići (Iv 5:29; Lk 14:14).

Jehovini svjedoci vjeruju da je ‘ranije uskrsnuće’ počelo u proljeće 1918. godine i da je riječ samo o pomazanicima koji ne uskrsavaju u fizičkim tijelima nego da dobivaju nevidljiva nebeska tijela pa stoga nitko ne može biti svjedok njihova uskrsnuća. No, Biblija ne podupire ideju o nebeskom uskrsnuću izvan ljudskog tijela koje će se odvijati prije uskrsnuća tijela. Osim toga ako dublje analiziramo biblijska proročanstva i paralele, onda ponovno dolazimo do uskrsnuća ne može doći prije Kristovog dolaska, već nakon njega. Naime, Kristovim ponovnim dolaskom će započeti Božji rat nakon čega slijedi jedno kratko razdoblje u kojem će se odvijati pripreme za početak tisućugodišnjeg kraljevstva čime će započeti ‘posljednji ili sabatni dan’. Najvažniji događaj na početku tog dana je uskrsnuće u život (Iv 6:39; 17:2,9,20). Pavle spominje da će tada

"Gospodin sići s neba sa zapovjedničkim pozivom, s glasom arhanđela i s trubom Božjom i najprije će ustati oni koji su mrtvi u zajedništvu s Kristom." (1.So 4:16)

Gdje će ustati? Da li na nebu ili na zemlji? Očito na zemlji jer će Isus ‘sići s neba’ na zemlju. Tu na zemlji će se dešavati nešto što se nikad nije desilo na taj način. Bit će istovjetno stvaranju prvog čovjeka Adama od praha zemaljskoga, jer će svaki pravednik dobiti život u novom tijelu u kojem neće vladati zakoni smrti i raspadljivosti. To će samim tim biti ’bolje uskrsnuće’ od onih uskrsnuća koja su se desila u prošlosti jer su tada uskrsnuli ljudi morali ponovno umrijeti (He 11:35). Bit će bolje i od onih uskrsnuća koji će se dešavati kasnije a u kojem će oživjeti nepravednici. Upravo o tom boljem uskrsnuću Pavle raspravlja u svojoj prvoj poslanici Korinčanima 15:20-57.