Article Index

Život u tri segmenta

Tijelo, duh i duša su tri različite komponente koji sačinjavaju svako živo biće. Kad su te tri komponente spoje onda govorimo o živim dušama. Oplođena jajna stanica postupa po programu koji stvara tijelo kao stan za dušu. Budući da se mozak prvi razvija onda je za pretpostaviti da u određenom trenutku razvoja nastaje obrazac svakog bića – vlastita ‘duša’ sa mnoštvom predispozicija za njen razvoj i usmjerenje. Duh života omogućava životne procese od samog začeća. Sve to pokazuje da je čovjek stvoren od materijalnih i nematerijalnih elemenata koji ovise jedni o drugima. Pavle je jednom prilikom spomenuo te tri međusobno povezane komponente života kad je rekao:

"I neka braćo sav vaš duh i duša i tijelo (…) budu sačuvani besprijekornima…" (1.So 5:23).

On koristi ova tri segmenta života ljudskog bića kako bi opisao 'život' skupštine koja tvori jedno tijelo. Iako se ovdje izrazom ‘duh’ misli na misaonu snagu razuma koji podržava duhovni život, mi ga možemo zamijeniti i sa životnim ‘duhom’ kako bi povezali sve karike života. Pogledajmo kako ove tri komponente ovise jedna o drugoj: 

  1.       TIJELO    +      (DUŠA    +   DUH)    =   živa duša    (1.Mo 2:7)
  2.       TIJELO    +      (DUŠA   –    DUH)    =   mrtva duša    (Ps 146:4; Ez 18:4)
  3.       TIJELO    -       (DUŠA    –   DUH)    =   materija, prah    (1.Mo 3:19; Ez 37:8)

S obzirom da različite ‘duše’ u svom tijelu mogu imati izvanjsko obličje čovjeka ili životinje onda nije neobično da se za jedne i druge spominje izraz ‘žive duše’ (1.Mo 1:20,24; 2:7). Za biljne vrste se ne spominje taj izraz jer biljke imaju tijelo i duh, a ne i dušu. Tijelo bez duha je mrtvo, ali kad bi ljudsko tijelo imalo duh, a ne i dušu tada bi čovjek nalikovao nekoj biljci. Izraz ‘bezdušna osoba’ se koristi kako bi ju se poistovjetilo s neživom materijom, odnosno tijelom bez duše, a time i bez osjećaja (5.Mo 28:50, bi2-C).

Duša bez tijela i duha ne može biti aktivna, kao što ni neki operativni program ne može raditi bez hardvera i električne energije. Operativni sustav može biti aktivan samo preko sofisticirane materije koju pokreće energija. Preko monitora u boji stvara slike i riječi, preko printera vrši ispis, preko zvučnika pušta svoj unutarnji glas, preko kamere može gledati i pohranjivati slike u pokretu, preko skenera snima i pohranjuje u memoriju svaku vidljivu informaciju itd. Pokušajmo zato ponovno usporediti čovjeka s kompjuterom koji ima ugrađenu umjetnu ‘inteligenciju’:

 

Duša je stoga osnovni životni program koji se može nadograđivati i preko kojeg se mogu odvijati sve životne funkcije. Kad kompjuter ostane bez struje njegov operativni sustav ostaje postojan. On je hibernacijom sačuvao i memorirao sve izvršene radnje stroja. Protiv takvog kompleksnog uređenja duše i tijela Sotona je nemoćan. On može razbiti i uništiti tijelo čovjeka (hardver), dok Bog ima vlast nad dušom (softverom) tako da u njenoj neuništivoj memoriji može zadržati i sačuvati sve informacije. To je isto kao da je Bog sačuvao ‘život’ svake osobe. Kad usporedimo čovjeka s kompjuterom dobivamo sličan rezultat:

Bez  softvera i baterije - hardver   ne može biti u funkciji

Bez  duše  i  duha  - tijelo  ne može biti u funkciji

                                     ____________________________________

Duša   ne može biti u funkciji bez  tijela  duha

Softver   ne može biti u funkciji bez  hardvera  i  baterije

Duša ovisi o idealnim uvjetima u kojima može funkcionirati. Ukoliko se desi smrt tijela onda duša nema uvjete da neovisno od tijela dalje živi. Da bi Isus bio živ nakon smrti, njegova je osobnost (psihe = duša) trebala najprije biti ugrađena u tijelo. Tek je tada bio uskrsnut pomoću aktiviranja životnog duha. Iako je Bog sačuvao njegovu dušu, ona nije bila živa sve dok nije vraćena u tijelo i oživljena duhom. Nakon uskrsnuća Isus je dobio besmrtni život pa se u tom slučaju može reći da on ima besmrtnu dušu. On je ‘ukinuo smrt i rasvijetlio život i neraspadljivost’ (2.Ti 1:10). Taj će dar neraspadljivosti i besmrtnosti uskoro imati i poslušni ljudi koji će time dobiti slavnu slobodu Božje djece (1.Ko 15:53; Ri 8:21; 2.Ti 1:10).