Article Index

Harmagedon

Harmagedon je Božji rat (Ot 16:16). Već u samom početku ljudske povijesti Bog je prorekao da će se voditi rat između potomstva njegove žene i potomstva zmije (1.Mo 3:15). Biblija zato spominje ‘knjigu o ratovima Jehovinim’ (4.Mo 21:14; 2.Mo 15:3; 5.Mo 1:29,30). Harmagedon će tada biti jedan od najvećih ratova. Taj rat će sa zemlje ukloniti ovaj zao ljudski poredak ali ne i sve nepravedne ljude. Bog je obećao: 

“Nikad više neću zemlju prokleti zbog čovjeka, zbog toga što je srce čovječje sklono zlu od mladosti njegove, niti ću ikad više udariti sve živo kao što sam to sada učinio“ (1.Mo 8:21).

Na takvim nepravednim osobama se neće graditi novi poredak, ali će oni biti na životu kako bi bili suđeni. Stoga je logično da se pitamo da li će teški grešnici, pa i oni koji su izgubili život kao posljedica Božje intervencije imati pravo na uskrsnuće koje je namijenjeno nepravednicima? To što danas milijarde ljudi odbacuju Krista nije mjerilo po kojem čovjek može biti vječno uništen prije posljednjeg dana Suda. Neki će u Harmagedonu doživjeti slično uništenje kao i nevjerni Židovi prilikom uništenja Jeruzalema. Zato Biblija ne govori da će takvi bezbožnici zauvijek biti uništeni u Harmagedonu zajedno sa ovim zlim poretkom. Isus je rekao da će im biti suđeno nakon toga, odnosno tokom ‘posljednjeg dana’ kako bi im se tada dokazala krivica. Naime, prije Harmagedona Isus neće nikome dokazivati da su bili u krivu, pa će im se suditi u posljednji dan (2.So 2:11-13; Iv 12:47,48).

Taj će rat započeti nakon što Bog izazove političke vladare da se okrenu protiv Babilona Velikog koja će tada doživjeti vječno uništenje iz kojeg se više nikad neće podignuti. Militantni ‘rogovi’ političke ‘zvijeri’ će je "opustošiti (…), pojest će meso njezino i spaliti je vatrom" (Ot 17:16,17; 19:2). Što predočava ‘meso’ Babilona Velikog? Apostol Pavle u vezi bogataša kaže da su to neka vanjska obilježja čovječjeg statusa kao što su ‘gornje haljine’, ‘bogatstvo’, te ‘zlato i srebro’. Kao što moljac može izjesti gornje haljine, a rđa uništiti zlato i srebro tako će ‘hrđa njihova biti svjedočanstvo protiv bogatih i izjesti će njihova tijela’ odnosno sve ono što ih je činilo prepoznatljivim kao bogate (Jk 5:1-3; Mt 6:19-21). ‘Mesnati dijelovi’ bogataša će nestati oduzimanjem i pljačkom, dok će bogataši kao osobe biti ostavljen za sud.

Politička ‘zvijer’ novog svjetskog poretka će najprije Babilon Veliki učiniti mrtvim, a zatim će svojim novim zakonima ‘pojesti’, odnosno opljačkati njegovo bogatstvo koje je stekao na zemlji (vidi Ot 17:4). Kad ga učine ‘mrtvim’, to neće značiti smrt ljudi koji su bili njegov sastavni dio nego samo smrt te organizacije. Usporedimo to sa uništenjem komunizma. Ta politička organizacija je pala i uništena u mnogim državama. No to nije bukvalno značilo smrt ljudi koji su je tvorili i koji su je podržavali. Slično tome, dok zagovornici Babilona Velikog budu živjeli njihova će organizacija doživjeti smrt i uništenje vatrom. To će za njih biti nevolja i muka duhu. Čak i nakon uskrsnuća nitko se od tih ljudi neće moći hvaliti i ponositi s onim što će zauvijek nestati u vatri vječnog uništenja. Kao što bogataš dolazi na sud ‘gol’ i bez svog bogatstva, tako će i članovi Babilona Velikog doći na sud bez ikakvog vidljivog obilježja da postoji njihova organizacija koja je vječno uništena. Biti će razotkriveni kao oni koji su "povjerovali laži kako bi svi oni bili osuđeni jer nisu vjerovali istini, nego su voljeli nepravdu" (2.So 2:11,12).

Nakon uništenja Babilona Velikog svi narodi pod svojim novim svjetskim poretkom će se suočiti sa Harmagedonom. Taj rat će prije svega biti usmjeren protiv političkih organizacija koje vladaju cjelokupnim ljudskim društvom. Tada će se "nebesa, zapaljena, raspasti i počela, užarena rastopiti" (2.Pe 3:12). To nam govori kako će Božje vojske u ratu od Harmagedona uništiti ‘zvijer i lažnog proroka’, i sve organizacije preko kojih je Sotona zavodio ljude. Sotonske organizacije se neće nikad više obnoviti poput vladajućih institucija Sodome, Gomore i Babilona. Vremenski rok postojanja ovog poretka sa svim ljudskim organizacijama će tada zauvijek isteći. Međutim, ljudi koji su preko tih organizacija bili dovedeni u zabludu neće u Harmagedonu doživjeti isti kraj kao i svjetski poredak pod kojim su živjeli odvojeno od Boga. Vremenski rok nepravednih ljudi tada neće isteći tako da ni smrt onih koji će tada poginuti neće biti vječne prirode jer će vjerojatno neki veći grešnici ostati na životu. Zašto tako možemo tvrditi?

Političke organizacije će biti "žive" kad budu "bačene u jezero ognjeno" što može značiti da će one otići u uništenje dok će njeni zastupnici biti još živi kad budu gledali kako njihov poredak nestaje u vrtlogu Harmagedona (Ot 19:20). Vjerojatno će u ratu od Harmagedona smrt doživjeti mnogi od onih koji budu direktno uključeni u rat, a to su vojske i vojni zapovjednici ‘zvijeri’ (Iz 24:21,22). Njihova smrt će označiti Isusovu pobjedu nad ‘zvijeri’. Poslije tog rata će mnogi ljudi i narodi i dalje biti još ‘živi’. Oni će tada znati tko je Jehova, jer On kaže: "I uzveličat ću se i posvetit ću se i objavit ću se pred očima naroda mnogih i tada će znati da sam ja Jehova" (Ez 38:22,23; 39:4). Što će biti s tim ostalim nepravednim ljudima? Za njih Ivan ne kaže da će biti bačeni u vatreno jezero, jer je vidio kako su "ostali biti pobijeni mačem što je izlazio iz usta onoga koji sjedi na konju. I sve su se ptice nasitile mesa njihova" (Ot 19:19-21). Ovaj ‘mač’ će osuditi na smrt sve ljude koji u sebi neće imati zalog vječnog života. Za Isusa je bilo prorečeno da će ‘dahom usana svojih zle pogubiti’ (Iz 11:4). On će ih pogubiti mačem pravde.

Kao što je mač simboličan tako je i smrt bezbožnih ljudi samo simbolična. Oni će silom zakona biti 'pobijeni' jer je svim "ljudima određeno jednom umrijeti, a zatim dolazi sud" (He 9:27). No, to ne mora značiti fizičku smrt jer bi bukvalnim tumačenjem ovih riječi mogli pomisliti da će i pravednici po tom pravilu morati jednom fizički umrijeti što sam apostol Pavle nije zastupao. Naime, on je rekao da će pravednici neće umrijeti nego će živi dočekati uskrsnule i zajedno se naći pred Kristom. Kao što će zvijer svojim mačem 'pobiti' tj. onesposobiti za normalan život sve one koji ne prime žig divlje zvijeri tako će od Isusovog mača nepravedni biti 'usmrćeni' tj. osuđeni na smrtno stanje s kojim će živjeti tokom tog razdoblja. Drugim riječima bit će 'ušutkani' (pobijeni - Ps 73:27). Da li će oni prisilno okusiti prvu smrt pa onda biti uskrsnuti kako bi došli na Sud to ne možemo sa sigurnošću tvrditi, ali znamo da će ih Isusov ‘mač’ onesposobiti da vrše svoj negativni utjecaj na novi društveni poredak. Nakon Harmagedona se uspostavlja Sud na koji dolaze svi nepravednici, a među njima i oni koji su Božjom intervencijom kroz povijest uklonjeni sa zemlje  (Iz 24:21,22).

Ivan tako u svojoj viziji vidi sramotnu smrt nepravednih ljudi koji su zavedeni od strane ‘zvijeri’ i ‘lažnog proroka’. Svi takvi ljudi koji budu živjeli u vrijeme izbijanja Harmagedona neće biti bačeni u vatreno jezero. Neće biti vječno uništeni. Oni će samo biti simbolično ‘pobijeni mačem’. Međutim, oni koji budu uključeni u rat protiv Boga prijeti fizička smrt. To je u skladu i sa Ezehijelovim proročanstvom koje kaže:

"U taj dan, ondje ću Gogu (Sotoni) dati mjesto, grob u Izraelu, dolinu kojom se prolazi istočno od mora, i ona će priječiti put onima koji prolaze. I ondje će pokopati Goga i sve mnoštvo njegovo (…). I pokapat će ih dom Izraelov (…) da očisti zemlju (…). A tebi, sine čovječji, ovako kaže Svevišnji Gospodin Jehova: ‘Reci svakovrsnim pticama krilatim i svim zvijerima poljskim: "Skupite se i dođite!  (…) Jest ćete mesa i pit ćete krvi" (Ez 39:11-17).

Bog ima pravo pokazati svoju silu i moć kako bi nad njima sproveo smrt na koju su već određeni po Adamovoj kazni. Tek nakon uskrsnuća podliježu drugoj smrti ili konačnoj smrti kao posljedici vječnog grijeha.

Isus će Sotoni ‘stati na glavu’ i u tom će ga stanju baciti u bezdan. To će za njega biti tamnica iz koje neće moći djelovati. Njegovi zemaljski kraljevi i sve mnoštvo njegovo će biti pobijeni i zatvoreni u šeol - opći grob čovječanstva. Oni će umrijeti u Harmagedonu, ali ne zbog toga što su oni veći grešnici od onih nepravednih ljudi koji su umrli kroz povijest. Svi su oni izjednačeni u smrti kao nepravednici i stoga svi zajedno moraju doživjeti uskrsnuće nepravednih. To je pravedno za očekivati. Nije pravedno da takvi nepravedni ostanu zauvijek u smrti i da ne vide u kakvoj su zabludi živjeli samo zato što su svoj život izgubili u Božjem ratu. Kad vide da su bili zavedeni i da su se ustvari borili protiv Boga, a time i protiv svojeg prava na vječni život, onda se može očekivati da će takvi osjetiti muku i nevolju, a to je potrebno kako bi se izvršila pravda i Božja osveta (2.So 1:5-8). Sotona će u to vrijeme biti privremeno otklonjen kako ne bi vršio svoj zli utjecaj na tok stvari i na one koji su bili zavedeni njegovim lažima. On će tada biti samo odstranjen, ali ne i vječno uništen. Tako će i smrt nekih njegovih ljudi u Harmagedonu biti samo privremena, a ne konačna. Kad dođe vrijeme oni će biti pušteni iz tamnice smrti prije nego Sotona bude pušten na slobodu.

Sve one koje Isus 'pobije' svojim mačem, biti će određeni za Sud. Kad se nekog osudi na smrt onda se njegovo imanje koje je stekao nepravednim putem daje da se razgrabi. Tako će Isus dati da simbolične ‘ptice krilate’ pojedu njihova tijela i njihovo meso (Ez 39:4; Ot 19:17,18). ‘Tijelo i meso’ u simboličnom smislu predstavlja sve ono što su stekli do dana Božjeg gnjeva i sve ono što im je ovaj poredak omogućio da imaju. Tu spada ‘meso’ vojnika, vojnih zapovjednika i konja što predstavlja političko i vojno ustrojstvo i svu vojnu tehniku pod kojom su imali svoju zaštitu. Sve će to pojesti i uništiti simbolične ‘ptice’, možda čak i anđeli koji poput ptica ‘letu posred neba’ (Ot 14:6; 19:17). Oni će svojim silnim djelovanjem omogućiti da se sa zemaljskog društva skine i uništi sve ono što ga je činilo aktivnim i prepoznatljivim. Svi ljudi i narodi će ostati bez svojih nacionalnih i materijalnih obilježja koja kao takva neće više postojati. Za anđele će to biti kao poziv na večeru jer će biti počašćeni svojim udjelom u uništenju zlog poretka. Oni koji poginu u Harmagedonu umrijeti će smrću koja ima vlast samo nad ljudskim tijelima, tako da oni neće doživjeti vječnu smrt ili uništenje svojih duša. Njihova smrt će biti samo sramotan kraj kojeg moraju doživjeti od Boga, tako da će uskrsnuti na "prijekor i gadost vječnu" (Da 12:2; Iz 45:24). Kad nepravedni ljudi, živi i uskrsnuli, dođu na Sud, Isusov mač će i dalje biti nad njihovim glavama jer je Isus rekao da će ‘njegova Riječ [mač] koju je govorio biti ta koja će im suditi u posljednji dan’ (Iv 12:48). Biblija tako pokazuje da Harmagedon neće značiti kraj bezbožnim i nepravednim ljudima jer će oni ipak živjeti u ‘posljednjem danu’, niti je njihovo konačno uništenje Božji cilj koji se mora ostvariti u Harmagedonu. Harmagedon će označiti konačan kraj samo za ovaj zao ljudski poredak, ali neće označiti kraj za ljude koji su živjeli pod tim zlim poretkom. Prema tome, Harmagedon ne predstavlja Sud kojim se nepravedni ljudi osuđuju na vječnu smrt.