Article Index

Nakon Harmagedona

Nepravednici će nakon Harmagedona biti onemogućeni da svojim sebičnim životom utječu na razvoj događaja u vrijeme kad Božje kraljevstvo treba započeti vladati nad Zemljom. Tako će rok za nepravedne ljude biti ostavljen još do kraja tisućugodišnjeg dana suda. Sama institucija Suda kojeg će provoditi Isus preko svojih zastupnika ne bi ispunila svoju svrhu ako se na tom Sudu ne budu našli svi koji moraju položiti račun za ono zbog čega ih se smatra nepravednicima.

Trebamo imati u vidu da su zli i nepravedni ljudi umirali kroz cijelu povijest, tako da milijuni njih neće moći doživjeti Harmagedon. No to nije sporno jer ljudi nisu određeni za Harmagedon nego za smrt. Za razliku od njih Biblija pokazuje da će politička ‘zvijer’, koja je prisutna na zemlji tisuće godina, živa dočekati taj veliki rat. Tako će ‘zvijer’ i ‘lažni prorok’ biti živi bačeni u ognjeno jezero (Ot 19:20). Stoga je Sotonski poredak taj koji je određen za Harmagedon, dok su zli i nepravedni ljudi određeni za Sud nakon Harmagedona (2.Pe 2:9). Dok će ljudske organizacije biti mrtve, nepravedni će ljudi u periodu Suda živi ‘biti mučeni vatrom i sumporom pred svetim anđelima i pred Janjetom’ (Ot 14:10; Iz 24:21,22). Njihova muka će biti razumljiva jer će takvi uskrsnuti na "sramotu i gadost vječnu" (Da 12:2). Morati će znati da su odvojeni od Gospodinova lica, što će značiti da su određeni za vječno uništenje koje će u njihovom slučaju uslijediti tokom tog razdoblja ili tek na kraju tisuću godina.

Ivan je u viziji Božjeg kraljevstva mogao vidjeti i one koji će uskrsnuti a neće naslijediti kraljevstvo jer će imati obilježja koja su stekli prije smrti. Naime, "kukavice, bezvjerni, okaljani, ubojice, bludnici, vračari, idolopoklonici i svi lažljivci završit će u jezeru koje gori ognjem i sumporom" (Ot 21:8). Svi oni koji su umrli sa takvim nepravednim obilježjima će s tim istim obilježjima uskrsnuti. Iako će biti odvojeni za konačno i vječno uništenje imati će priliku da se prije toga promijene u svojim srcima.  Knjiga ‘Otkrivenje’ jasno pokazuje da će mnogi koji su pod vlašću vječne smrti na kraju dobiti vječni život (Ot 20:6,14). Sam čin uskrsnuća će biti pokazatelj ljubavi i želje da nitko ne bude uništen. Oni koji se ne promjene u svom srcu ostat će izvan kraljevstva i doživjeti uništenje na koji su unaprijed bili osuđeni (Ot 21:27; 22:15). Zato Ivan sve te ljude, koji su pod vlašću vječne kazne, u viziji opisuje kao ‘mrtvace’ nad kojima ‘druga smrt ima vlast’, a koji stoje pred prijestoljem gdje će biti suđeni prema svojim djelima (Ot 20:5,12). Ukoliko se na kraju pokažu poslušnima zakonima nove zemlje onda će i oni dobiti priliku ići k drveću života (Ot 22:14).

Dok Sotona bude u ‘tamnici’ Isus će pokazati ljubav prema svim svojim ‘neprijateljima’ na način koji će trebati skupiti užareno ugljevlje na njihovu glavu i djelovati na njihovu savjest (Lk 6:27; Ri 12:20). Budući da će takvi ipak biti na zemlji u vrijeme puštanja Sotone iz bezdana nedjelotvornosti, neki od njih će vjerojatno odmah stati na njegovu stranu. Takve osobe će za vrijeme vladavine kraljevstva imati u sebi potisnutu želju za neovisnošću. Neće se promijeniti u srcu (Ot 21:8,27; 22:11,15). Međutim, neće predstavljati prijetnju ljudskom društvu sve dok Sotona ne bude pušten na slobodu.

Krist će kao Sudac presuditi protiv svih koji nisu stali na njegovu desnu stranu. Oni neće biti dostojni vječnog života. Biti će na kraju zauvijek uništeni, što je simbolično prikazano ognjenim jezerom ili vječnom vatrom. (Ot 21:8). Tako će vječna kazna biti konačno potvrđena na zlim ljudima. Zanimljivo je da je ‘vječna vatra pripremljena Sotoni i njegovim anđelima’ (Mt 25:41). Zašto? Zato što za njih nije pripremljeno oslobođenje od grijeha jer su odmah osuđeni na vječnu smrt koja ih čeka. Vječnu vatru Bog nije pripremio za ljude jer Bog "ne želi da itko propadne, nego da svi dođu do pokajanja" (2.Pe 3:9). Bog nijednog čovjeka nije unaprijed osudio, već mu je pripremio oslobođenje od grijeha i smrti (1.Mo 3:15). Međutim, osuda vječne vatre čeka i nepravedne ljude samo ako na kraju Kristove vladavine pokažu da su ostali na Sotoninoj strani. Sotona zato želi što više ljudi odvesti sa sobom u vječnu smrt koja je namijenjena njemu i njegovim anđelima. On ih ne može sada odvesti u vječnu smrt, ali zato može što dublje u njihova srca urezati grijeh i misao o neovisnosti kako bi u vremenu vladavine kraljevstva na kraju što više njih stali na njegovu stranu. Oni će biti njegovo sredstvo koje će koristiti da započne završni rat protiv Božjeg kraljevstva.

Tada će Sotona one osobe sa duboko ukorijenjenim grijehom i željom za neovisnošću iskoristiti da preko njih zavede narode na sva četiri ugla zemlje, kako bi ih što više skupio za rat protiv Božjeg kraljevstva. Izvještaj pokazuje da će to zavođenje biti uspješno te da će se jedna velika množina ljudi organizirati u pokušaju da svrgnu postojeću teokratsku upravu na zemlji. Svi će oni koji stanu na stranu Sotone zajedno s njim biti vječno uništeni tako što će od Boga ‘vatra sići s neba i proždrijet ih’ (Ot 20:7-9). Tada će i ‘Đavo, koji ih je zavodio, biti bačen u jezero ognjeno i sumporno, gdje se već nalaze (tko?) zvijer i lažni prorok" (Ot 20:10). Zapazimo tko se prema ovim riječima nalazi u jezeru ognjenom do kraja tisućugodišnjeg kraljevstva? Da li nepravedni ljudi? Ne, nego samo sotonske političke i druge tvorevine pomoću kojih je on vladao svijetom – ‘zvijer i lažni prorok’. Netko će odmah reći: "Pa politička zvijer se sastoji od ljudi. Smrt tih ljudi znači smrt zvijeri". To je djelomično točno. Točno je da su sve političke institucije sastavljene od ljudi, no ljudi su zamjenjiva roba. Jedni vladari umiru, drugi dolaze. Koja je razlika između onih koji su kroz povijest vladali narodima i onih koji budu vladali narodima u vrijeme Harmagedona? Nema razlike jer ni jedan od njih nije zastupao vladavinu Božjeg kraljevstva. Kad uskrsnu to neće značiti da će sa njima oživjeti i ‘zvijer’. ‘Zvijer’ ostaje zauvijek mrtva, dok njeni zastupnici mogu umrijeti ali i uskrsnuti kako bi došli na Sud.

Da bi to objasnili razmotrimo pitanje ‘smrti’ i ‘hadesa’. Oni su nezasitni poput ‘zvijeri’ i ‘lažnog proroka’ koji ovise o ljudima. Smrt je neprijatelj kojeg će Isus posljednjeg uništiti i baciti u ognjeno jezero. U jednoj od vizija vidimo da smrt i hades bivaju bačen u ognjeno jezero (Ot 20:14). Da li to znači da će se s ‘hadesom’ u jezeru ognjenom naći i ljudi? Ne. Točno je da se had sastoji od umrlih ljudi. No kad se grobovi isprazne onda će samo hades kao posljedica Adamovog grijeha otići u vatru vječnog uništenja, a ne i ljudi koji su ga punili. To znači da će se u ‘ognjenom jezeru’ nalaziti hades (šeol), ali ne i čovječanstvo. Tako će i Sotonina zemaljska organizacija u Harmagedonu otići u vječno uništenje, a ne i ljudi koji su je tvorili. Stari svjetski poredak više neće postojati jer će se nalaziti u ‘jezeru ognjenom’. Budući da će sve ljudske političke, religiozne i druge tvorevine i skupine biti razbijeni na komadiće, to će značiti da se ti isti ljudi više nikada neće moći udružiti kako bi oživjeli bilo koju ljudsku vladavinu. To potvrđuje činjenicu da će svi nepravedni ljudi tek na kraju Suda biti zajedno sa Sotonom "bačeni u ognjeno jezero". Tada će se i ti zli ljudi naći u jezeru ognjenom u kojem su prije njih već bačeni divlja zvijer, lažni prorok, smrt i grob. Svi će oni završiti u ‘jezeru ognjenom koji predstavlja drugu smrt’ (Ot 20:7-10,14; 21:8).

  • Harmagedon  –  uništenje Sotonskog svjetskog poretka u jezeru ognjenom
  • Zadnji rat        -  uništenje svih zlih i nepravednih ljudi u jezeru ognjenom