Article Index

Bog je ne/materijalno biće


Bibliju su napisali Hebreji koji su Boga gledali kao biće i osobu koja sa čovjekom dijeli neka zajednička obilježja ali u drugačijoj prirodi. Oni su uvijek zamišljali da Boga ima tijelo i um kao što je naš. Tertulijan (oko 200. godine) također piše: "Jer ko poriče da Bog ima tijelo, iako se kaže da je Bog duh? Jer je duh njegova sopstvena tjelesna supstanca, u jednom vlastitom obliku." Pod pojmom 'duh' se očito mislilo na nešto što nije materijalno. Watchtover također kaže da Bog ima razum a samim tim i mozak u nematerijalnom tijelu. U njihovoj publikaciji piše:

"Bog je stvorio svu materiju. Stoga je logično zaključiti da on ne može biti načinjen od materije koju je sam stvorio. Bog je nematerijalno, odnosno duhovno biće." (Probudite se, 3.2014. str. 4-7)

Ovakav zaključak - da materija nije postojala prije stvaranja svemira - povlači za sobom i zaključak da je Bog nematerijalno biće jer je postojao prije nastanka materije. Da li je to logičan zaključak i da li može postojati nematerijalno tijelo?

Kad netko tvrdi da je Bog nematerijalno ili duhovno biće, onda ne zna objasniti o kakvoj nemateriji je riječ. Oni samo kažu da je ta nematerija suprotna materiji, a to može biti samo energija jer je jedino ona nematerijalna. U tom su slučaju Bog i njegovo prostorno okruženje sazdani od iste nematerijalne supstance. Međutim, ta bi opcija mogla biti prihvaćena samo ako je nematerija kao oblik energije supstanca od koje se mogu kreirali funkcionalne tvari i bića. Međutim, takva nematerija ne postoji ni u teoriji.

Teolozi nas bez ikakvih činjenica uvjeravaju da je Bog nematerijalno biće i da je prije stvaranja svemira bio jedino što je u vječnosti postojalo u nekom nematerijalnom prostoru. No, razum nam govori da su energija i materija u međusobnoj interakciji bili sastavni dio Božjeg obličja i prostora koje je okruživalo Boga i njegovo prebivalište.

Za nemateriju u obliku energije možemo ustvrditi samo to da je prostorno sveprisutna i da nema formu ni obličje, ali za Boga kao biće to ne možemo reći. Bog svojim tijelom ne ispunjava cijeli prostor univerzuma nego se nalazi u tom prostoru kao tijelo u kojem postoji ta ista nematerijalna energija. Zbog nematerijalne energije On je nematerijalno biće ali to ne znači da njegovo tjelesno obličje nije vezano materijalnim česticama. Upravo suprotno, njegovo obličje mora biti definirano nekom vrstom materijalnih čestica jer samo takve čestice imaju masu i pohranjenu energiju potrebnu za njihovo udruživanje u različite strukturne forme od kojih može biti formirano tijelo. Ako nije sazdan od vidljive materije ili antimaterije, onda je sazdan od nevidljive materije.

Da, dobro ste pročitali. I Božje neraspadljivo obličje može biti načinjeno od elementarnih čestica materije koje su proizašle iz iskonskog etera. Tu se ne radi o materiji koju mi poznajemo jer postoje čestice materije i antimaterije koju ne poznajemo. Samim tim su nam nepoznata i svojstva tih čestica kao i svojstva tvari koji su izgrađeni od njih. Dovoljno je da se čudimo svojstvima svih tvari koji se nalaze na našoj planeti, pa čak i onih umjetnih koji su stvoreni od postojećih atoma. Neke tvari ne postoje na Zemlji niti ih čovjek može stvoriti čak ni od poznatih postojećih atoma jer se mogu naći samo u međuzvjezdanom prostoru. Kako onda možemo znati sve mogućnosti koje se kriju u nepoznatim materijalnim česticama, pogotovo u onima na kojima Bog temelji svoje postojanje.

Ne znamo kakav oblik tijela ima Bog, ali da bi postojalo bilo koje tijelo koje u sebi sadrži energiju života, njegova se energija mora prostorno ograničiti na neki oblik, a to može samo uz pomoć čestica složenih u savršene geometrijske strukture koje su međusobno povezane čvrstim strukturnim vezama. Takve čestice mogu imati samo materijalnu prirodu. Život kao funkcionalno obilježje bića je definirano tjelesnim obličjem. Ono što nema tijelo može biti samo prostorni živi entitet ali bez svijesti kao što je voda.

U univerzumu postoji energija i materija koje definiraju svaku tvar i pojavu. Jedno bez drugog ne može postojati. Bez materijalnih čestica ništa ne može postojati u strukturalnom i funkcionalnom obliku, a bez energije ništa se ne može događati i stvarati niti opstati. Energija je nematerijalne prirode ali ona ne može oblikovati tvari i živa bića. Oblikovanje se dešava tek kad njene čestice dobiju masu i udruže se u različite vrste atoma koji stvaraju mrežaste strukture molekula. Za razliku od neživih tvari, živa bića imaju multifunkcionalna obilježja kojima upravlja život na razini svijesti.

Kao što postoji beskonačan broj kombinacija povezivanja molekula vode, tako postoje i ogroman broj različitih atoma s beskonačnim brojem povezivanja molekula čije geometrijske strukture mogu skrivati tajnu neba i tajnu Božjeg postojanja i njegovog obličja. Upravo zbog toga postoji dovoljno razloga tvrditi da Bog postoji u obličju nematerijalne i materijalne energije kao i sam nebeski eter u kojem egzistira. Zato je sasvim moguće da On vjerojatno dijeli istu supstancu ili tvar od koje je sazdan praiskonski univerzum i da samim tim ima materijalna obilježja.

Ne bi bilo ništa neobično da su iskonske čestice u kojima je duh formirale Božje tijelo, tako da je njegovo tijelo proizašlo iz tog beskonačno vječnog prostora iz kojeg crpi energiju. Isto tako ni mi ne bi mogli postojati da ne postoji takav prostor iz kojega crpimo sve elemente i sile za svoj život i tijelo. Zato nije čudno što svako živo biće putem svog uma i tijela crpi energiju iz svog okruženja tako da u sebi akumulira sile s kojima djeluje u sebi i izvan sebe. Bog je očito sebe i prostor u kojem je mogao biti funkcionalno biće preslikao na stvaranje drugih bića u jednoj drugoj i drugačijoj prostornoj dimenziji i u jednom drugačijem eteru života u kojem bi i oni bili funkcionalna i vječna bića. Ukoliko je Bog po prirodi postojanja potpuno drugačije biće od svojih stvorenja, onda bi On mogao biti građen od suptilne materije, dok bi svoja stvorenja najvišeg reda mogao oblikovati od nevidljive materije i vidljive antimaterije a ljudska bića samo od vidljive materije.

To bi bio dodatni razlog vjerovati u božansku prirodu materije i materijalnu prirodu Boga i svih bića. Prema tome, ako univerzum oduvijek u sebi sadrži materiju kao sastavni dio energije onda ona definira i samog Boga koji po ovakvom shvaćanju ne može biti 100%-tno nematerijalno biće. To je zato što ne može postojati biće samo od nematerije.

Osnovna priroda materije je njena masa. Zato ne može postojati nematerijalna tvar jer svaka tvar koja ima masu je materijalna koja svojim strukturnim i prostornim obilježjima može formirati bilo kakvo funkcionalno obličje. Mi nismo ni svjesni da je na našoj planeti svaka materijalna tvar većim dijelom nematerijalna. U tom smislu smo i mi ljudi prije svega nematerijalna bića kao i Bog i anđeli, ali na različitim temeljima postojanja. Pokušat ćemo to objasniti.