Article Index

Božanska energija / duh


Jedan dio energije je zarobljen u materiji i može se osloboditi. Na temelju nekih indicija bi mogli reći da Bog nije izmislio i stvorio energiju jer je ona dio Njega i njegovog postojanja u vječnom prostoru, a taj prostor je sam po sebi neki oblik smjese energije i materije poput vode, ali ipak nešto kompleksniji. U kom smislu? Energija bez elementarnih čestica nema svoju funkciju jer se ona nekontrolirano rasipa i širi. Da se to ne bi dešavalo onda je morala istovremeno postojati druga dimenzija energije koja bi bila zarobljena u u materijalnim česticama. Tada je ona pod kontrolom materije koja joj određuje prostorne granice potrebne za formiranje svega što je moguće zamisliti. Energija je na taj način svojim pulsiranjem u okvirima iskonske materije određivala različita obilježja i prostorna svojstva praiskonskog univerzuma u kojem je Bog funkcionirao prije stvaranja svemira.

Takva oblikovana energija je mogla poprimati različite strukturne forme i dimenzije svega što bi se moglo u takvom prostoru samo od sebe ili uz Božju intervenciju formirati iz tih energetskih čestica i prije nego je kreiran (stvoren) svemir. To je ono što možemo razumski prihvatiti jer postoje dva tipa energije:

  • Nematerijalna energija - energija izvan materije
  • Materijalna energija - energija u sastavu materije

Sasvim je moguće da je jedna količina energije sama po sebi oduvijek bila sadržana unutar elementarnih čestica u prostoru iskonskog univerzuma. Naime, najmanje energetske čestice (vidljive i nevidljive) u sebi nose različite sile, pa prilikom formiranja materijalnih čestica stvaraju uzajamnu elektromagnetsku, gravitacionu, te slabu i jaku nuklearnu silu, s tim što je elektromagnetna energija temelj za ostale sile u atomima. Sve te sile postoje zahvaljujući supstanci suptilne materije i energije koja potiče interakciju (međudjelovanje) čestica sa drugim česticama izvan atoma što je temelj za stvaranje i oblikovanje atomskih i molekularnih struktura koja su poput Boga ispunjene dinamičnim silama. One su pokretački 'duh' materije na sve tri razine. Bog putem pulsnih vibracija samo ubacuje svoju riječ ili informacije i zakone u taj duh čestica kako bi ih mogao koristiti za oblikovanje i stvaranje. Da bi to mogao, jedan dio energije je morao postojati u sastavu suptilne i nevidljive materije prije nego je oblikovao vidljivi svemir. Zato u svemiru sve pulsira, od najmanjih subatomskih čestica do samog svemira. Bez tog pulsiranja ne bi bilo života. Zahvaljujući pulsirajućoj materiji možemo reći da je:

  • Svemir sa galaksijama - živi organizam

Sve je u tom prostoru univerzuma prožeto i povezano suptilnom životnom energijom i materijom koja mu daje osobine živog entiteta, a život je sam po sebi čudo jer se po njemu odvijaju sve funkcije u svemu što postoji. Ta suptilna energija života, ne oživljava samo živa bića nego i mrtvu materiju, koja pulsira u atomima i drži ih u vječnom postojanju pod određenim zakonitostima dematerijalizacije (raspadljivosti). Kad bi Bog izmijenio svjetlosnu frekvenciju atoma u našem tijelu, prouzročio bi onu energiju ili duh koji bi omogućio i neprekidnu regeneraciju našeg tijela za održavanja vječnog života pa bi imali neraspadljiva tijela. Suptilna materija i energija su temelj postojanja života i vječnog univerzuma zahvaljujući trećoj nerazdvojnoj komponenti postojanja svega pa i samog Boga.