Article Index

TAJNE STVARANJA 'neba i zemlje' (2.dio)


2.dio - Da li postoje druge vanzemaljske civilizacije? Ako postoje, da li bi nam to bilo otkriveno u Bibliji? Da li su nebeska bića materijalne prirode? Koja je bića Bog postavio za jutarnje zvijezde i koja je njihova uloga? Tko su bića od krvi i mesa koja su dolazila na Zemlju i kontaktirala sa ljudima? Tko su sinovi Božji koji su živjeli na zemlji prije potopa? Da li su oni vanzemaljska ili zemaljska bića? Tko su bili nefili i da li su neki od njih preživjeli potop? Što o tome možemo čitati u Bibliji i apokrifnim knjigama? Kako su apokrifne knjige utjecale na prihvaćanje ideja o palim anđelima i nefilima? Kako su te ideje dospjele u novozavjetne spise? Kako Biblija otkriva njihovu tajnu?


Svemir - prebivalište mnogih civilizacija


Da li svemir u sebi skriva tajnu postojanja života na drugim planetima? To je pitanje kojim se ne bave samo naučnici nego i svi koji se pitaju koji je smisao života i svemira. Svemir bi trebao imati slavu koju mu može dati samo život u materijalnom obliku. Da je život nastao slučajno, onda je vjerojatnost da u svemiru nastane život toliko mala da neki naučnici smatraju kako je naša planeta jedina na kojoj ima života. Međutim, život nije stvar vjerojatnosti nego smislenog i planiranog stvaranja. Budući da je život svrha svega što postoji onda je sasvim moguće da je naš univerzum ispunjen životom i različitim životnim oblicima na mnogim planetima poput naše. Biblija o tome ne piše, ali ostavlja prostora za neke indicije koje možemo uklopiti u njen tekst. Vjera nije samo dokazivanje onog što ne vidimo nego razumjeli smisao svega što dokazujemo.

“Zbog vjere shvaćamo da su vjekovi* (svjetovi, poretci) uređeni Božjom riječju...“ (Heb 11:3)

Grčka riječ aión prevodi se izrazima “poredak”, “svijet” ili “vijek”. S obzirom da se ta riječ ovdje koristi u množini onda se misli na uređene društvene 'svjetove'. Iako bi netko pomislio da Pavle misli na vanzemaljske 'svjetove' koje je Bog stvorio i uredio kao i naš svijet, puno je vjerojatnije da je mislio na različite svjetove koji pripadaju samo našoj civilizaciji, a koji su se izmjenjivali kroz povijest.

Ideja da postoje drugi svjetovi koji imaju svoje slično nebo i zemlju je vjerojatno postojala u najranijim civilizacijama koji su vjerovali da su neki bogovi i polubogovi dolazili na zemlju. Budući da su i svoje vladare na zemlji uzdizali u božanstva, onda je sasvim razumljivo da su smatrali kako i ti vanzemaljska božanska bića dolaze iz drugih svjetova koje su slične ljudskoj. Zbog vjerovanja u geocentričnu ravnu Zemlju koja ima svoje nebo, oni su mogli zamisliti samo da postoje slična prebivališta, ali ne gore na našem nebu nego na drugom kraju vodenog bezdana iza horizonta nebeskog svoda koji je okruživao našu Zemlju.

Za razliku od njih mi možemo govoriti da se ti svjetovi nalaze na našem nebu jer znamo da je Zemlja sa svojim Suncem samo jedna od mnogih sličnih planetarnih prebivališta. U Bibliji ne postoje izravne izjave kojima se iskazuje uvjerenje u druge svjetove iako neki tekstovi mogu indirektno ukazivati na tu mogućnost. Zato ću ovdje iznijeti hipotetski model našeg galaktičkog neba u kojem postoje druge civilizacije i predložiti jednu razumnu pretpostavku kako bi se taj model poklapao sa biblijskim izvještajem o Božjem univerzalnom kraljevstvu.