Article Index

Da li su sinovi Božji bespolna bića


Upravo u toj knjizi je upitno to što piše da su nespolna bića "anđelisinovi nebeski – počeli osjećati požudu" prema ženama zbog čega su sišli na zemlju u ljudskom obličju kojeg su kasnije morali odbaciti i ponovno biti duhovi. Oni su na nebu trebali stražariti nad ljudima ali su se toliko zagledali u ljudske kćeri da su poželjeli biti ljudi i imati ih za svoje žene. To je toliko nevjerojatno kao i da kažemo da je sasvim normalno da mala ili predškolska djeca koja nemaju spolne potrebe osjećaju spolnu požudu prema odraslim ljudima da zbog toga požele biti odrasli ljudi. Da li je sasvim normalno da ljudi osjećaju jaku potrebu pretvoriti se u niža bića poput majmuna i živjeti među njima kako bi zadovoljili požudu i imali svoje potomstvo s njima? Ako bi netko i pomislio na tako nešto, svi bi ga drugi smatrali bolesno ludim i poremećenim, a kamo li da bi ga u takvom razmišljanju slijedili oni sa zdravim razumom. Ako je to neprihvatljivo među spolnim bićima, kako je onda moguće prihvatiti Henokovu verziju kao nešto što je bilo za očekivati u glavama bespolnih bića.

Znamo da je Bog naredio čovjeku da upravlja životinjskim svijetom ali mu nije omogućio da preko njih stvori hibridno potomstvo. Bog je spriječio bilo kakvo križanje različitih vrsta bez obzira na neke fizičke sličnosti. Zato je nemoguće zamisliti da je Bog stvorio mogućnost križanja bespolnih i spolnih bića.

Tvrditi da je ovdje riječ o sinovima Božjim kao nematerijalnim i bespolnim bićima bi značilo da su se oni prilikom silaska na zemlju...

 • materijalizirali u spolna bića sa sposobnošću reprodukcije ili
 • su imala moć preuzeti ljudsko obličje do te mjere da su mogli stupati u spolne odnose sa ljudskim ženama i stvarati svoje potomstvo.

Prihvaćanjem ovakvih gledišta se bez razmišljanja zanemarilo probleme u kojem se Boga dovodi u nezavidan položaj. Naime, On je taj koji bi u tom slučaju snosio odgovornost jer je prije stvaranja tih bića osmislio i omogućio transformaciju koja izlazi izvan razumnih okvira. Sve što je stvorio trebalo je biti u točno utvrđenim okvirima iz kojih se nije moglo izaći. U slučaju da su anđeli nematerijalna bespolna bića, transformacija bi trebala biti samo privremeno i prividno ljudsko obličje kako bi se moglo lakše komunicirati s ljudima, a ne da bi se anđeli s njima družili, šetali, radili, jeli, pili, zabavljali se i razmnožavali jer bi to bilo izvan okvira. Sposobnost prenošenja života spolnim putem je dana čovjeku sa svrhom, dok je potpuno nepotrebna maloj djeci. Zašto bi onda Bog u proces transformacije uvrstio mogućnost reprodukcije ako je ona potpuno nepotrebna anđelima u zadacima u kojima se nisu morali dokazivati u spolnom i bračnom životu.

Ukoliko ih Bog nije stvorio kao spolna bića, onda im ne bi ni omogućio da sami sebi stvore sposobnost reprodukcije. Bog bi u tom slučaju unaprijed regulirao taj prelazak u materijalno ljudsko obličje na način da budu poput prirodnih ili kastriranih eunuha kojima je onemogućen seksualni čin i stvaranje potomstva. To bi bio okvir njihovog postojanja iz kojeg ne bi mogli izaći. Zar bi im Bog namjerno u transformirano tijelo ugradio spolnu požudu i reproduktivnu moć kako bi poželjeli živjeti kao ljudi? To nema smisla jer se Bog ne igra osjećajima svojih stvorenja niti ih izaziva na nešto za što nisu stvoreni.

Postoji još jedan problem. Ukoliko im je Bog dao ovlaštenje i moć da sami po svojoj volji upravljaju zakonima transformacije onda im je time ujedno omogućio da se neki od njih po želji preobraze u muško ili žensko obličje sa sposobnošću spolnog razmnožavanja i rađanja. U tom slučaju bi oni mogli međusobno stvarali svoje potomstvo na zemlji ili na nekoj drugoj planeti. Takva opcija nema smisla i Bog je ne bi omogućio bespolnim anđelima. Prema tome, ako Bog nije omogućio da se oni po svojoj volji preobrazbe u oba spolna bića kako se ne bi međusobno razmnožavati, onda očito nije omogućio da imaju moć preobraziti se ni u muška spolna bića kako bi stvarali svoje potomstvo s zemaljskim ženama. Znamo da je Bog mogao zatvoriti maternicu i tako onemogućiti nekim ženama da rađaju iako su zato stvorene. Zašto bi onda anđelima omogućio da spolnim putem začmu dijete ako nisu stvoreni sa reprodukcijom? To ne bi imalo smisla.

Prema tome, ako u opisu zadatka nekih anđela nikad nije trebala biti spolna reprodukcija onda je ona transformacijom u ljudsko obličje unaprijed trebala biti onemogućena i spriječena kao i sam spolni nagon. Oni stoga ne bi nikad ni pomislili da bi mogli imati spolni čin sa ljudskim kćerima, a kamo li da s njima ulaze u brak i stvaraju djecu. U tom slučaju nisu nikako mogli imali spolne potrebe i požudne osjećaje. Prema tome, razumno je zaključiti da se u spomenutom izvještaju knjige Postanka ne spominje Božji sinovi kao bespolna nematerijalna bića koja su dolazili s neba, a kamo li da su oni stvorili nefile (divove). Tko su onda sinovi Božji koji su uzimali ljudske kćeri?

Neki teoretičari tvrde da se tu ipak spominju nebeska bića koja su stvarali svoje potomstvo pomoću genetskog inženjeringa ili umjetne oplodnje. U tom slučaju su mogli na ljudskom genomu radili izmjene kao što to danas mogu učiniti znanstvenici kako bi se rodila modificirana djeca. Ako je to u pitanju onda nisu uzimali samo žene za svoje ciljeve nego i muškarce kako bi preko njih stvoriti novu rasu ljudi. Iako znanost dokazuje da takva mogućnost postoji, Biblija ničim ne ukazuje da su na takav način Božji sinovi u svom umu poželjeli stvoriti hibridno biće i da su zbog toga uzimali sebi žene. Ona također ne spominje materijalizaciju ni transformaciju iz jednog bića u drugo, tako da takva teorija nije biblijska.

Glavna svrha postojanja vanzemaljskih glasnika (anđela) je:

 • prenošenje Božje riječi,
 • provođenje i realizacija Božjeg nauma
 • zaštita nekih izabranih pravednika koji su dio Božjeg plana
 • spriječiti zle koji ugrožavaju Božji naum.

Ukoliko je sve ovo navedeno moglo biti izvršeno od bespolnih bića koji bi svoje zadatke izvršavali na nadnaravan način putem prirodnih sila, vizije, sna ili glasa s neba, zašto bi onda Bog omogućio takvim anđelima da se materijaliziraju u ljudsko biće s mogućnošću spolne reprodukcije? To bi bilo previše i ne bi imalo smisla. Za njih ne bi imalo potrebe biti vidljiv ljudima ako imaju nadnaravna nebeska tijela koja ljudsko oko ne može vidjeti, pogotovo ako bi se mogli objaviti i prenijeti poruku na nadnaravan način kao što se Bog preko višeg anđela objavio Mojsiju u gorućem grmu.

Tko su onda ti Božji sinovi? Ukoliko nisu bespolna nebeska bića koja su po prirodi postojanja drugačija od čovjeka, onda postoje još dvije mogućnosti koje Biblija neizravno spominje, od kojih je jedna najbliža istini. U knjizi Postanka se spominju bića koja imaju dosta zajedničkog sa ljudima. Naime, karakteristika ovih pretpotopnih Božjih sinova je njihovo požudno gledanje na žene jer su vidjeli da su:

“...ljudske kćeri lijepe te su ih uzimali sebi za žene koje su htjeli.“

To dokazuje da su oni

 • bili materijalna bića
 • imali fizička obilježja čovjeka
 • bili muškog spola i
 • osjećali spolnu požudu prema lijepim ženama

Sve ovo govori da su u pitanju spolna bića koja su nastala spolnim putem. Budući da potpuno odgovaraju slici čovjeka, oni su prije potopa bili...

 • ljudska bića na zemlji pod statusom Božjih sinova ili
 • su s tim statusom došli sa drugih planeta.

Zato ćemo najprije pokušati malo bolje istražiti ovu drugu mogućnost.