Article Index

Galaktička federacija


S obzirom da je naša planeta bila izdvojena iz Božjeg kraljevstva, na nju su po službenoj dužnosti dolazili vanzemaljski anđeli. To bi moglo upućivat na postojanje jedne više službe arhanđela koji bi bili uključeni u galaktičku upravu za izvršavanje Božjih planova na toj višoj razini. Oni su mogli 'klicati i uzvikivati' kad je Bog počeo oblikovati još jednu planetu za život. Samim tim su sa svojim anđelima uključeni u obilaženje naše planete i pomaganje ljudima s kojima je Bog trebao izvršiti svoj plan. To vjerojatno nema direktne veze s pojavom neidentificiranih letećih objekata (NLO) koji navodno pripadaju 'Galaktičkoj federaciji'.

Ako postoji 'Galaktička federacija', onda je ona povezana sa Božjim vojskama koje neki vanzemaljski i zemaljski mediji žele prikazati u drugom svjetlu. Naime, u javnost su počele izlaziti izjave od najviših vojnih dužnosnika Izraela i Amerike kako ta Galaktička federacija kontaktira sa nekim istaknutim ljudima svjetske vlade kako bi im pomogli u tehnološkom i društvenom razvoju do stupnja kada će i naša planeta uči u tu nebesku federaciju. Prije toga se čovječanstvo mora podrediti 'novom svjetskom poretku' za koji je put već pripremljen. Time se vjerojatno samo kopira Boga i njegovo univerzalno kraljevstvo tako da će protivnički anđeli sa svojim zemaljskim kraljevima ući u rat sa Božjom galaktičkom federacijom kad izbije 'rat na nebu' (Ot 12:1-4). Ujedno bi to moglo imati veze sa knjigom Otkrivenje u kojoj piše kako "tri nečista duha izlaze iz usta zmajevih, iz usta zvjerinjih i iz usta lažnog proroka"…

“To su naime duhovi đavolski koji čine znake i izlaze kraljevima svega svijeta da ih skupe na boj za veliki dan Boga svemogućega.“ (Ot 16:13,14)

Sotona koji je predstavljen sa 'sedam glava i deset rogova' je udruženje palih anđela koji žele zavladati našom galaksijom tj. Nebom. Da bi mogli funkcionirati kao jedno tijelo imaju svog poglavara. Taj poglavar je najvjerojatnije više biće od njih koji je pao s najviših nebesa na ona niža galaktička nebesa Mliječne staze pod kojim je stvorena Zemlja i druge planete. To nije bio potpuni pad jer mu je Bog dozvolio da slobodno iskuša zemaljska bića koja su trebala upravljati svjetovima, tako da je to bilo područje njegovog utjecaja u pokušaju da zavlada cijelim ovim galaktičkim nebom i mnogim svjetovima. To je mogao biti razlog zašto je Adam stavljen pred izbor jer je njegov Tvorac znao da samo tako preko poslušnog čovjeka može bez ičijeg suprotstavljanja imati vlast nad cijelom planetom. Adam je trebao svojim izborom onemogućiti tom anđelu da preuzme vlast nad Zemljom. S obzirom da u tome nije uspio, Zemlja je postala model stvaranja neovisne vlasti koja je mogla poslužiti za preuzimanje vlasti u cijelom našem galaktičkom nebu koje je već bilo u vlasti Božjeg kraljevstva (usporedi Mt 6:10). Ne znamo da li je po ovom hipotetskom modelu neka planeta pod našim nebom već otpala od Boga poput naše ili je naša planeta bila prva i jedina.

S ovakvim uvidom možemo samo ustvrditi da neovisni i protivnički anđeli nisu vezani za cijeli svemir i druga galaktička nebesa, nego samo za naše nebo. Ne bi imalo smisla sotonu postaviti na poziciju s kojom bi imao vlast nad milijardama galaksija (nebesa). On je očito pokušao nametnuti svoj utjecaj nad jednim nebom u kojem je služio kao kerub. Dok je Božje kraljevstvo funkcioniralo na drugim planetima, on je mogao svoju priliku za svoje planove vidjeti na našoj planeti gdje je uspio pod svoju upravu dobiti prve ljude a preko njih i cijelu civilizaciju.

Ne znamo s kojom moći raspolažu ti nebeski anđeli, ali sigurno ne smiju izlaziti izvan dozvoljenih granica. Njihova moć se očituje kroz nadnaravna čuda i događaje. Takvu moć su dali nekim ljudima koji predstavljaju onaj vidljivi dio koji zabavlja ljude magijom i raznim iluzijama, dok je od ljudi sakrivena on prava slika vanzemaljskih moćnih anđela koji se kriju iza ključnih ljudi u nekim svjetskim vladama i organizacijama. Ukoliko je riječ o anđelima koji su otpali iz galaktičke federacije, jer su izravno i neizravno utjecali na razvoj 'potomstva zmije' na našoj planeti, njima je očito dozvoljeno da vrše svoj utjecaj u strukturama vlasti i religije, kako bi stvorili svoje kraljevstvo na Zemlji. S obzirom da su imali pristup cijelom nebu (galaksiji) onda su mogli vršiti utjecaj na svim planetima sa ljudskim bićima kako bi pokušali srušiti vlast Božjeg kraljevstva i stvoriti svoj viši oblik vlasti cijelog tog neba.

U Otkrivenju vidimo kako je sotona sa svojim anđelima trebao pasti s tog neba na Zemlju, što nam govori da u našem galaktičkom nebu više nije bilo mjesta za njih jer do određenog vremena nije uspio u svojoj namjeri da sruši vlast Božjeg kraljevstva na ostalim planetima s kojim su upravljali arhanđeli pod našim nebom. Zemlja mu je na kraju trebala ostati jedino mjesto pod nebom s kojeg će nastojati spriječiti bilo kakvu mogućnost da se stvore svi preduvjeti za Božje preuzimanje vlasti.

Ovo objašnjenje spada u ono što ne vidimo, ali možemo svojim razumom dokučiti kad sve uzmemo u obzir. Bitno je da uvidimo da Zemlja nije jedini živi planet. Samo tako naša galaksija i cijeli svemir dobivaju svoju svrhu. Po ovom hipotetskom (teorijskom) modelu koja ima smisla i logike, dobivamo sliku univerzuma kao živog organizma u kojem služe anđeli na više razina. Imamo prve sinove Božje koji su poput Adama bili početak svoje civilizacije, a iz svake civilizacije su se uzimali pojedinci u službu anđela kako bi izvršavali Božju volju u korist svih ljudi. Oni su organizirani u manje formacije ili vojske koje su predvodili vođe ili zapovjednici te veće formacije koje su predvodili najviši knezovi ili arhanđeli, prvi Sinovi (Još 5:14). Postoji mogućnost da arhanđeli usko surađuju sa kerubima i poglavarima kozmosa čime se njihovom suradnjom povezuje nebo i zemlja.

Isus je uzet iz svoje grešne civilizacije i postavljen na najviši položaj jer mu je Bog "darovao ime koje je veće od svakog imena" (Filip 2:9). To ime (autoritet) je veće od svakog ljudskog autoriteta jer će on vladati svijetom. Pavle kaže da "nema drugog imena pod nebom danog ljudima po kojem možemo biti spašeni", što znači da Isusovo ime ne pripada 'nebu nad nebesima' nego imenu pod našim galaktičkim nebom u kojemu je nastao svojim rođenjem. Zato nije dobio autoritet nad svim nebesima (univerzumom) nego samo nad našom ljudskom civilizacijom tj. "pod ovim (galaktičkim) nebom" (Dj 4:12).

Nad našom civilizacijom je Bog privremeno postavio anđele iz drugog područja neba jer naša planeta nije imala svog prvorođenog Sina. No, kad je Isus zauzeo mjesto tog Božjeg Sina, onda je "postao toliko veći od tih anđela, koliko je ime, koje je naslijedio, uzvišenije od njihovog imena". Za razliku od anđela koji su samo službenici Božji u organiziranim skupinama (vojskama) koje predvode knezovi i arhanđeli, Isus je postavljen na prijestolje Božjeg kraljevstva na Zemlji čime je postavljen iznad njih. To je samo privremeno jer će on s tim autoritetom vladati svijetom samo određeno vrijeme. U tome će mu pomagati i neki izabrani izvanzemaljski anđeli. Zato Pismo kaže:

“Neka mu se poklone svi anđeli.“ (Hebr 1:4,7,8)

Klanjanje ne znači obožavanje nego iskazivanje časti koja se daje svakoj osobi na nekom visokom položaju. Pokloniti se Isusu znači priznati njegov veliki autoritet koji je dobio od Boga na ovoj planeti.