Article Index

Pomazanik

Izraz ‘pomazanik’ se može primijeniti na sve one muževe koji su od Boga postavljeni na poseban položaj. Za njih se koristi hebrejska riječ ‘mashíach’, ili grčka riječ ‘Krist’. Citiram:

"U biblijska vremena, kraljevi i svećenici ponekad su bili postavljeni na svoje položaje ceremonijom pomazanja, u kojoj se na glavu izlijevalo miomirisno ulje. Zato se izraz mashíach ispravno primjenjivao na njih. Bilo je i ljudi koji su bili pomazani, ili postavljeni na poseban položaj, bez ceremonije pomazanja. Mojsije je u Jevrejima 11:24-26 nazvan ’Krist‘, ili ’pomazanik‘, zato što je bio izabran kao Božji prorok i predstavnik." (Stražarska kula, 1.10.1992. str.7)

Kad je netko ‘postavljen na poseban položaj’ ceremonijom pomazanja ili bez nje, onda je taj čovjek bio ‘pomazanik’. Isus je kao pomazanik postavljen u viši položaj od svih pomazanika koji su prije njega služili Jehovi, a također i od svih pomazanika koji do danas služe Jehovi pod njegovim vodstvom (vidi Ps 45:7). Stoga je sasvim ispravno sve kršćanske nadglednike smatrati, ne samo Božjim i Kristovim zastupnicima, nego i pomazanicima. Ako se smatra da iza njihovog postavljanja u poseban vid službe stoji sveti duh, onda su oni Božji ‘pomazanici’. Samo se njih može promatrati kao izdvojenu grupu ‘upravitelja’ koji mogu upravljati Isusovim kućanstvom i njegovom imovinom. To bi ujedno značilo da niti jednog kršćanina, bez obzira na njegovu besprijekornost, ne možemo svrstati u klasu ‘upravitelja’ ukoliko nije imenovan za starješinu ili nadglednika skupštine. Ovakvim postavljanjem stvari se dovodi u pitanje ono što piše u Stražarskoj kuli od 15.3.2002. str 14. odl.6:

Isprva su ”sedam zvijezda“ predočavale sve duhom rođene, pomazane nadglednike koji su vodili brigu o skupštinama u prvom stoljeću. Nadglednici su bili u Isusovoj desnoj ruci — pod njegovim nadzorom i vodstvom. Da, Krist Isus vodio je razred roba kao grupu. Danas, međutim, pomazanih nadglednika ima vrlo malo.“

Kad se ovdje kaže da ih ima ‘vrlo malo’, onda se misli da je danas jako malo nadglednika koji su pomazani za kraljeve i svećenike Božjeg kraljevstva koje će u budućnosti biti uspostavljeno na zemlji. No kad se shvati da je svaki ‘nadglednik’ ujedno i ‘pomazanik’ onda je stvarni broj pomazanih nadglednika, ne vrlo mali, nego dosta velik, pogotovo ako se broje i nadglednici drugih kršćanskih zajednica. Broj pomazanih nadglednika od prvog stoljeća pa sve do danas je toliko velik da je logično zaključiti kako će Isus između tolikog broja njih moći izabrati one ‘vjerne i razborite’ kojima će dati povlaštena mjesta upravljanja. Ukoliko je riječ o doslovnom broju od 144000 izabranih, onda će se njihova imena obznaniti tek kad Isus sa svim svojim ‘upraviteljima’ sredi račune i odvoji one vjerne kojima će povjeriti ta prva mjesta upravljanja. To bi značilo da još nitko od pomazanih nadglednika za sebe ne može tvrditi da je ušao među te izabrane koji će biti pomazani da vladaju s Kristom.

Pomazanike trebamo u svjetlu Biblije razlučiti na one ‘pomazanike’ koje je Isus postavio da upravljaju njegovom Skupštinom na zemlji sve dok on ne dođe, i na one ‘pomazanike’ koji će to tek postati činom pomazanja kada Isus dođe i izabrane među njima postavi na poseban i viši položaj upravljanja u svom kraljevstvu. Stoga ovaj ‘upravitelj’ kojeg je Isus postavio i pomazao da služi dok on ne dođe, a čiji broj nije unaprijed određen, nije onaj viši ‘upravitelj’ koji će služiti nakon što Isus dođe, jer će biti sastavljen samo od onih izabranih upravitelja koji će ući u novu teokratsku upravu. Dogodit će se i to da će mnogi koji su u ovom poretku bili viši upravitelji postati niži upravitelji i obrnuto, dok će mnogi biti odbačeni zbog svoje nevjernosti (Mt 19:27-30).