Uvodna riječ autora


 

Knjiga 'Posljednji Adam' je napisana samo za jednu manju grupu ljudi, tj. za iskrene ljubitelje istine kojima je biblijska istina uvijek bila iznad bilo kojeg doktrinarnog i tradicionalnog učenja njihove zajednice. Zato je ova knjiga od svog izdanja imala svoju tržišnu cijenu pa je samim tim bila nedostupna, ne samo za članove moje kršćanske zajednice, nego i za sve one kojima novac može biti prepreka da saznaju istinu o pravom identitetu Isusa Krista.

Znao sam koliko je jak utjecaj tradicionalnih učenja zbog kojih mnogi kršćani ne žele čuti ni razmotriti bilo koji pravovaljani argument koji upućuje na preispitivanje gledišta njihove kršćanske zajednice. Samo su oni, koji su se iskreno suočili sa onim što su pročitali u Bibliji, bili potaknuti da traže istinu o Isusu koja im je bila pred očima ali sakrivena pogrešnim tumačenjem, te su samo takvi bili spremni pod svaku cijenu doći do veoma važnih informacija koje sadrži ova i druge slične knjige temeljene na ispitivanju povijesnih i drugih činjenica.

Sada je ova knjiga (u elektroničkom obliku) nakon pokrivanja troškova izdavanja, bez ikakve naknade dostupna i ostalima kojih će bar znatiželja potaknuti da pročitaju i vide što Biblija zaista govori o Isusu i kako je u počecima kršćanstva do podjela među kršćanima došlo samo zbog prikrivanja njegovog pravog identiteta.

 


Napomena

Knjiga ima 246 stranica, a možete je otvoriti ili preuzeti ovdje  Posljednji Adam - PDF

Ukoliko je želite imati u štampanom obliku možete je naručiti ovdje ili preko web knjižare